Published using Google Docs
Farské oznamy new
Updated automatically every 5 minutes

Farnosť svätého Martina Horné Hámre

Farské oznamy na 31. nedeľu v cezročnom období

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Féria

Utorok

Féria

Streda

Féria

Štvrtok

Féria

Piatok

Sviatok Výročie posvätenia Lateránskej baziliky

Sobota

Spomienka sv.Leva Veľkého,pápeža a učíteľa cirkvi

Nedeľa

Slávnosť sv.Martina, patróna farnosti /32.nedeľa


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

5.11.2018

18:00

+Viliam a Mária Marušková,rodičia,súrodenci  a  príbuzní

 Utorok

6.11.2018

 18:00

+Anna a Štefan Oslanec,deti Mária,Viliam,Anna a príbuzní

Streda

7.11.2018

 8:15

- na poďakovanie pri príležitosti 90.narodenín

Štvrtok

8.11.2018

Piatok

9.11.2018

18:00

+ Martin Kamody

Sobota

10.11.2018

8:15

 za živú i zosnulú rodinu Gontkovú

Nedeľa

11.11.2018

10:30

+Helena a Anton Šesták,syn Rudolf, Anna a Anton Gubán

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

     

Utorok

Streda

Štvrtok

 

Piatok

9.11.2018

17:00

+Anna a Jozef Pukan, starí rodičia,súrodenci a vnučka Mária

Sobota

Nedeľa

11.11.2018

9:00

+ Mária,Ján a syn Ján

         

                 

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, IBAN: SK66 0900 0000 0000 7433 8063