Farnosť svätého Martina Horné Hámre

Farské oznamy na 23. nedeľu v cezročnom období

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Féria

Utorok

Féria

Streda

Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok

Sviatok Povýšenia svätého kríža

Piatok

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska

Sobota

Spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, bickupa, mučeníkov

Nedeľa

24. nedeľa v cezročnom období


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

11.9.2017

8:15

- na úmysel

Utorok

12.9.2017

18:00

- za zdravie a pomoc Božiu pre Petra

Streda

13.9.2017

18:00

+ Rozália a Rudolf Baláž

Štvrtok

14.9.2017

8:15

- na úmysel

Piatok

15.9.2017

9:00

+ Anna Zliechovcová

Sobota

16.9.2017

8:15

- na úmysel

Nedeľa

17.9.2017

9:00

+ Elene Holubová, Ján a Jolana

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

Utorok

12.9.2017

17:00

+ Zdenko Gábriš a rodičia

Streda

13.9.2017

17:00

+ rodina Gajdošová, Vonkomerová a vnuk Milan

Štvrtok

Piatok

15.9.2017

10:30

- za zdravie a pomoc Božiu pre jubilujúcich manželov

Sobota

Nedeľa

17.9.2017

10:30

+ Mária a Štefan Kosťov a syn Ján

MILODARY: z pohrebu zosnulého Františka Matonoka – 150€

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, č.účtu: 74338063/0900