LET OP:

Aan [naam afdelingsleider of rector]


Betreft [scholierenstaking Youth for Climate NL]


Plaats, datum


Aanhef,


Eerste alinea:

Maak meteen duidelijk waar je brief over gaat: je wilt opkomen voor het klimaat. Verwijs naar de staking en noem plaats (De Dam, Amsterdam) en datum (14 maart). Vermeld eventueel nog dat het om een initiatief van scholieren zelf gaat.

Tweede alinea:

Omschrijf kort en duidelijk waarom je wil gaan staken. Beperk je tot de belangrijkste argumenten.

Een aantal suggesties:

Derde alinea: 

Maak duidelijk wat je van de school verlangt, namelijk dat je op de dag van de staking niet absent wordt gemeld. Je kunt nog verwijzen naar het feit dat dit een ‘bijzondere omstandigheid’ is: het klimaat kan niet wachten en het klimaat is niet ‘een leuk dingetje om in je vrije tijd voor op te komen’.


Afsluiting: 

Laat weten dat je hoopt op medewerking van de school om dit statement te kunnen maken.

Handtekening van jezelf                        Handtekening van je ouders

Heb jij suggesties voor een nog betere motivatiebrief? Plaats hiernaast een reactie.