Startzondag

Het thema voor het komende seizoen 207-2018 is: In gesprek met…. Zie logo ppt op scherm.

We verdelen het thema in drieën: in gesprek met … elkaar, God en de wereld oftewel: binnen, boven, buiten. Accent ligt op ‘hoe’ je in gesprek bent met die ander/Ander. Dus de techniek van het spreken. Later in de preek zal ik nog laten zien hoe ik dat praktisch ga maken.

De motivatie voor dit thema komt door de volgende invloeden:

Bijbelse onderbouwing:

Wij hebben een sprekende God (Gen. 1:3). 5000 keer ‘En God sprak’ in de bijbel. Ik weet niet meer waar ik dit gelezen heb; ik kon het nergens meer terugvinden. Het gaat niet om het exacte aantal, maar om het gegeven dat God spreekt. Als God spreekt, schept Hij iets/vernietigt Hij iets. God schept het leven en vernietigt het kwade. Jes. 11:4, 2 Tess. 2:8: met de adem van zijn mond vernietigt Hij de goddeloze. Als God spreekt, gebeurt het ook meteen. Dabar: Woord en daad samen!
Psalm 119: de lofzang op Gods Woord.

Het Woord is Christus (Joh. 1:1-4): genade, vrede, veiligheid, vriendelijkheid, vergeving, enz.

Wij zijn geschapen naar Gods beeld (Gen. 1:26-28). Wij mensen kunnen net als onze schepper spreken (Exodus. 4:11). Waarom kunnen we eigenlijk spreken? Praten, communiceren is bedoeld om relaties te scheppen, creëren, bouwen. Wij echter zijn niet zonder zonde en ons spreken is vaak een mengeling van bouwen en afbreken. Spreken = verbinden of verbreken van relaties. Er zijn talloze teksten die gaan over hoe je moet spreken (vaak wordt dan gesproken over mond of lippen).
Ik heb 47 teksten gevonden die gaan over communicatie. Elke week komt er eentje in het mededelingenblad. Goed om te onthouden!  

De elkaar teksten zeggen al genoeg: elkaar liefhebben, elkaar vergeven, elkaar verdragen, elkaar oordelen/vermanen, elkaar bemoedigen, troosten, enz.

De tong is een klein lichaamsdeel, maar is tot grote dingen in staat (Jac. 3). Ze kan werelden bouwen en werelden afbreken.

Een aantal praktische tips voor de communicatie:

Laat OMA thuis: Oordelen, Mening, Advies. Gebruik LSD: Luisteren, samenvatten, Doorvragen; Neem ANNA mee: Altijd navragen, nooit aannemen; smeer NIVEA: Niet invullen voor een ander; Wees een OEN: Open, eerlijk, nieuwsgierig; Maak je niet DIK: Denken in Kwaliteiten.

Wat gaan we doen?

Preken:

Elkaar:

God:

Wereld: