Týdenní plán na týden 7. 1. - 11. 1.

Jméno:                                                                Ročník: 3.

Informace pro rodiče:

Informace pro děti:

DÚ odevzdáváme opět nejpozději v pátek.

Čj

Opakování: Vyjmenovaná slova po b, l

Vyjmenovaná slova po m

jejich tvary a slova příbuzná

Učebnice str. 49,50

PS str. 38 - 40

M

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ

G: polopřímka

Násobení a dělení v oboru násobilek

Učebnice str. 36, 37

PS str. 14 - 16

Učebnice str.25

Čajs

Člověk a jeho tělo: smysly, kostra

Vv, Pč

Domácí úkoly

Čj: PS str. 37 celá

M: PS str. 17

Na pátek přinést modelínu.

Čtenářský deník odevzdej do 14. 1.