Stipendijní řád SPŠ Chrudim

Na základě usnesení Rady Pardubického kraje č. R/963/10 ze dne 4. 3. 2010 (revokace usnesením č. R/1575/2010 ze dne 16. 12. 2010) a v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 školského zákona vydává ředitel Střední průmyslové školy Chrudim pro školní rok 2017/2018 stipendijní řád pro obory vzdělání:

23-56-H/01 Obráběč kovů

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení

Kritéria pro přiznání stipendií ve školním roce 2017/2018

Aby měl žák nárok na stipendium, musí splňovat tato kritéria:

  1. je z odborného výcviku hodnocen stupněm 1 - výborný nebo 2 - chvalitebný
  2. celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl s vyznamenáním nebo prospěl
  3. chování žáka je hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré
  4. ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka
  5. žákovi nebyla udělena důtka ředitele školy
  6. žák nemá neomluvenou absenci

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 dostanou žáci níže uvedených oborů stipendium na základě hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2016/2017:

     a oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik

     Mechanik strojů a zařízení.

Pokud se žák v průběhu prvního a druhého čtvrtletí školního roku 2017/2018 dopustí závažného kázeňského činu nebo bude mít neomluvenou absenci, bude mu stipendium odebráno.

Žáci, kteří dosáhnou mimořádně dobrých studijních výsledků a uspějí v soutěžích odborných dovedností, mohou dostat mimořádné stipendium.

Ve druhém pololetí školního roku 2017/2018 se bude stipendium vyplácet na základě výsledků klasifikační porady za první pololetí školního roku 2017/2018.

Stipendium se nevyplácí za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia.

Stipendia budou žákům na škole vyplácena měsíčně v souladu se stipendijním řádem.

Výše přiznaného měsíčního stipendia:

  1. ročník

400 Kč        prospěl a z odborného výcviku je hodnocen stupněm výborný         

300 Kč        prospěl a z odborného výcviku je hodnocen stupněm chvalitebný

II. ročník

500 Kč        prospěl a z odborného výcviku je hodnocen stupněm výborný

300 Kč        prospěl a z odborného výcviku je hodnocen stupněm chvalitebný

III. ročník

600 Kč             prospěl a z odborného výcviku je hodnocen stupněm výborný

400 Kč        prospěl a z odborného výcviku je hodnocen stupněm chvalitebný

IV. ročník

600 Kč             prospěl a z odborného výcviku je hodnocen stupněm výborný

400 Kč        prospěl a z odborného výcviku je hodnocen stupněm chvalitebný

V Chrudimi dne 1.9.2017

Schválil:  Ing. František Mihulka

                 ředitel školy