Додаток 2

до Порядку передачі для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

20191184786

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Мурованокуриловецька селищна рада Мурованокуриловецького району Вінниць кої област і

(Код ЄДРПОУ 04325974)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

 Юри ди чна адреса: 23400, Він ницька обл., Мурованокуриловецький район  смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 45, тел: (04356) 2-11-86

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Нове будівництво укріплення берега р. Жван по вул. Заводська в смт Муровані Курилівці Мурованокуриловецької селищної ради Мурованокуриловецького району Вінницької області.

Передбачається проектом будівництво підпірної стінки довжиною 145м, будівництво під’їздної дороги довжиною 142м та тротуару довжиною 142м.

Технічна альтернатива 1.

Проектом передбачено виконання у два підходи: підготовчий та основний періоди. Підготовчий період включає ряд культуртехнічних заходів, а саме розчистка схилу берега від сухостійних та біологічно-застарілих дерев; розчистка схилу берега від заростів чагарнику; розчистка русла річки в межах закріплення берега. Основний період включає будівництво підпірної стінки; будівництво проїзду; будівництво одностороннього тротуару; посадка вуличних насаджень; посів багаторічних трав.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 – відсутня.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Ділянка проектування та проведення планових робіт знаходиться на землях водного фонду Мурованокуриловецької селищної ради по вул. Заводська в смт Муровані Курилівці Мурованокуриловецької селищної ради Мурованокуриловецького району Вінницької області..

На частині вул. Заводської проживає 11 громадян, проїзд до яких потребує берегоукріплення.

Відповідно до ст. 86 Водного Кодексу України на землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, розчисткою русел річок.

Територіальна альтернатива 2.

Місце        провадження        планованої        діяльності:        територіальна        альтернатива 2 - відсутня.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація проектних рішень з будівництва берегозакріплювальних споруд на р. Жван забезпечить надійний захист берега річки, житлових та нежитлових будівель, присадибних ділянок від затоплення паводковими водами, а також упорядкується прилегла територія та поліпшиться екологічний стан об’єкта. Результатом буде створення рекреаційної зони для відпочинку населення. Виконання робіт з розчистки водного об’єкту (ставу) призведе до зменшення заболоченості, цвітіння води та виникнення неприємного запаху гнилі в теплу пору року.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Даним проектом передбачено будівництво підпірної стінки довжиною 145м, будівництво під’їздної дороги довжиною 142м та тротуару довжиною 142м.

Будівництво підпірної стінки передбачається проводити по існуючому зрізу води, при цьому напрями та ширина русла не змінюється. Розчистка схилу берега від сухостійних та біологічно-застарілих дерев передбачено в кількості 32шт (в т.ч. верба біла -19шт, верба дуплиста – 3шт, клен – 9шт, акація – 1шт). Площа розчистки закріплювального схилу від заростів чагарнику складає 0,08га. Очистка ставка від мулових наносів площею 3 га проводиться перед початком будівельних робіт. Довжина очистки - 450 м. НПР ставка -203.5м (БС).

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

Враховуються  екологічні,  санітарно-гігієнічні,  протипожежні,  містобудівні  й територіальні обмеження згідно чинних нормативних документів.

щодо технічної альтернативи 2

технічна альтернатива 2 – відсутня

щодо територіальної альтернативи 1

Водний об’єкт (р.Жван) розташований в межах смт. Муровані Курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива 2- відсутня

 1. Необхідна        еколого-інженерна        підготовка        і захист        території        за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка передбачає:

щодо технічної альтернативи 2

технічна альтернатива 2- відсутня

щодо територіальної альтернативи 1

Водний об’єкт (р.Жван) розташований в межах смт. Муровані Курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива -відсутня

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

- забруднення повітряного середовища пилом в приземному шарі, що утворюється на дорогах без покриття від автотранспорту;

- забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами при роботі двигунів внутрішнього згоряння  будівельних машин та механізмів (діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, НМЛОС та інші);

- шум від автотранспорту та будівельної техніки;

-можливий негативний вплив пов'язаний з скаламученням води в ставку.

щодо технічної альтернативи 2

технічна альтернатива 2 – відсутня

щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище – покращення умов проживання.

щодо територіальної альтернативи 2

територіальна альтернатива 2 - відсутня

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Пункт. 10 частина 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» друга категорія видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля ( проведення робіт з розчищенням і днопоглибленням русла та дня річок, берегоукріплення, зміни та стабілізації стану русел річок)

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля - відсутній

 1. Планований  обсяг  досліджень  та  рівень  деталізації  інформації,  що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017. року в обсязі достатньому для  прийняття рішень щодо впровадження планової діяльності.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

А) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

Б) проведення громадського обговорення планованої діяльності;

В) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

Г) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,  а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства документ дозвільного характеру органу державної влади про провадження планової діяльності, тобто висновок з оцінки впливу на довкілля  та дозвіл на будівництво,

(Вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів та департаментом архітектурно-будівельного контролю Вінницької ОДА  відповідно.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

 Д епартамен т агр опро мислово го розви тк у, еколо гії та п риродних рес урсів  Вінницької облдержа дміністр ації 211 00, м . Вінниця, в ул. Со бор на, 15 -а , Телефон (04 32) 67 -08-20, факс (0432)67-08-39, E-mail: upr_agro@vin.gov.ua, vineco@ukr.net, контактна особа: Риб'єва Лариса Володимирівна.