Propozice 3. ročníku seriálu turnajů žen v elektronických šipkách

Dámská jízda 2018

Místo: Úpice Pod Skalkou (adresa: Vančurova 37, Úpice 542 32)

Termíny: 11. ledna, 15. února, 15. března, 12. dubna, 10. května, 7. června, 19. července, 16. srpna, 13. září, 11. října, 8. listopadu, 24. listopadu (závěrečný turnaj s vyhodnocením žebříčku, který mohou hrát i muži)

Časy: zahájení turnajů v 19:00 (prezence 18:30 - 19:00)

Startovné: 30 Kč za hráčku a kredity se vhazují (případný doplňkový turnaj 10 Kč)

Vyhodnocení: v průběhu roku proběhne 2x, první zhruba v polovině seriálu (tzv. vyhodnocení průběžné) a druhé po jeho skončení (tzv. vyhodnocení konečné), termíny obou vyhodnocení budou oznámeny v měsících červen resp. listopad

Technická ustanovení:

- jednotlivé turnaje jsou určeny výhradně ženám (pro muže je určený pouze případný doplňkový turnaj startující po turnaji hlavním)

- hru a hrací systém jednotlivých turnajů určí rozhodčí vždy před daným turnajem

- turnaje se započítávají do krajských i republikových žebříčků (Mistrovství SVČ resp. Český pohár UŠO) jako Openy

- do místního žebříčku "Dámské jízdy" se započítává 8 nejlepších výsledků (poslední turnaj spojený s vyhodnocením se do žebříčku nezapočítává)

- bodování za umístění v turnajích: 250 bodů za účast, 100 bodů za každou pozici (maximální počet bodů je omezen na 1350 bodů za turnaj)

- při rovnosti bodů v žebříčcích rozhoduje více lepších umístěních v jednotlivých turnajích

- hlavní organizátor si vyhrazuje právo na změny resp. doplnění pravidel během seriálu (rozhodující jsou pravidla uveřejněná na vývěsce přímo na hracím místě)

- odměny: věcné ceny v jednotlivých turnajích i konečném žebříčku

Informace: Anna Goldmannová, tel.: 604416686, e-mail: anina.gold@seznam.cz