Published using Google Docs
Pla de salut
Updated automatically every 5 minutes

   

 Pla de Salut IES Joan Alcover     


A- EIXOS A TREBALLAR

B- ÀMBITS D’ACTUACIÓ

A- Eixos que es volen treballar

Es treballen des del Pla d’Acció Tutorial (PAT) conjuntament amb les Comissions de Convivència i Coeducació:

  • Hàbits saludables. Cura del cos: alimentació, activitat física i higiene
  • Seguretat i riscos (tabac, alcohol, drogues, xarxes socials, primers auxilis...) PAT
  • Benestar emocional (equilibri emocional...) PAT
  • Afectivitat i socialització (identitat, diversitat, presa de decisions, resolució de conflictes, presa de decisions) PAT
  • Salut visual (ús d’ordinador i mòbil)
  • Tractar la situació de dol al centre

B- Àmbits d’actuació

  • Famílies. A casa
  • Personal del centre: RCP i primers auxilis
  • Alumnat