PLANIFICACIÓ SETMANAL 1r ESO E                                            Del 23 al 27 de març

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATERIAL DE SUPORT (només pel departament d’orientació)

Anglès (Montse 8:00- 8:55)

ANGLÈS

  • Vocabulary: Equipment (55’)

Anglès (Mónica)

  • Veure vídeo del present continuous penjat al classroom (per revisar)
  • Copiar la graella del dossier a la llibreta
  • Començar fitxa “Unit 5: grammar and vocabulary”

Plàstica

(8:00 - 8:55)

COMENTARI D’UNA OBRA PICTÒRICA

- Instruccions al classroom

Continuem treballant l’obra d’art: cada alumne tindrà indicat si té algun punt del formulari per completar i en aquesta primera sessió afegirem una reflexió personal en tots els detalls que els han resultat interessants.

-començem la part de documentació: cercar informació extra a internet per entendre l’obra i gaudir millor d’ella.

Matemàtiques (8.00 - 9.50):
- Repassar apunts que hi ha al classroom.

- Veure vídeos que es penjaran al classroom.

- Fer exercicis 19, 20, 21 i 22.

Història.

Classroom.

-La necròpolis del puig des molins.

- Actv 7.

- Actv ampliació si escau.

Plàstica

(8:00 - 8:55)

COMENTARI D’UNA OBRA PICTÒRICA

- Instruccions al classroom

Continuem preparem el guió per elaborar una breu adioguia explicant l’obra.

El esquema base continua al classroom i continuen agafant com a guía d’exemple a crear les audioguies infantils del Prado.

Biologia i Geologia

Mapa conceptual 5 Regnes

Video explicatiu dels 5 Regnes a partir del mapa conceptual

Aquest material servirà com centre d’assoliment de continguts d’alumnat NESE i material complementari per la resta.

El professor/a especialista serà l’encarregat de compartir amb l’alumnat en el moment que pertoqui (tenint en compte el ritme de treball de l’alumnat)

Català:

Objectius d’aprenentatge: treballar el text instructiu i l’entrevista, reforçar l’ortografia i ampliar lèxic.

Els alumnes realitzaran un tutorial que combina redacció i gravació en vídeo. Serà un tutorial fet sobre el tema RECEPTA DE CUINA. També podran optar per fer UNA ENTREVISTA.

Aquesta tasca es portarà a terme en 3 sessions. Una de les sessions serà de redacció i control de dubtes. Les altres dues de guia del desenvolupament.

A nivell ortogràfic reforçarem s/ss/c/ç i j/g. També es corregiran algunes activitats pendents de morfologia i sintaxi sobre els tipus de sintagmes.

Al seu torn, obrirem un apartat on els alumnes tindran accés a passatemps i altres activitats per mantenir activa la comunicació.

Plàstica

(8:55 - 9:50)

COMENTARI D’UNA OBRA PICTÒRICA

- Instruccions al classroom

Preparem el guió per elaborar una breu adioguia explicant l’obra.

El esquema del que parteixen el tenen també al classroom.

Tenen també inclós en el classroom, exemples de les audioguies infantils del Museu del Prado: https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/las-meninas/dd6efe7c-3e2f-463a-8b0e-73654e637de2?searchid=3a416940-cd74-3a25-1f58-6160814f0792

Han de pensar que el producte final serà un vídeo.

Català:

Objectius d’aprenentatge: treballar el text instructiu, reforçar l’ortografia i ampliar lèxic.

Els alumnes realitzaran un tutorial que combina redacció i gravació en vídeo. Serà un tutorial fet sobre el tema RECEPTA DE CUINA.

Aquesta tasca es portarà a terme en 3 sessions. Una de les sessions serà de redacció i control de dubtes. Les altres dues de guia del desenvolupament.

A nivell ortogràfic reforçarem s/ss/c/ç i j/g. També es corregiran algunes activitats pendents de morfologia i sintaxi sobre els tipus de sintagmes.

Al seu torn, obrirem un apartat on els alumnes tindran accés a passatemps i altres activitats per mantenir activa la comunicació.

  • Tutoria:

8:55 - 9:50

Orientació curs vinent i Formulari de Google amb possible matrícula pel curs 2020-2021

Matemàtiques:
- Repassar apunts que hi ha al classroom.

- Fer exercicis 23, 24.

- Inventar-se un problema i resoldre.

LENGUA CASTELLANA:

Juegos que servirán como refuerzo para afianzar conceptos

Música:

(10:10-12)

-Llegir la presentació de la UD.7: agrupacions instrumentals.

- Exercicis de repàs flauta online.

- Practicar cançó “Canon” amb la flauta.

- Dubtes en línia

Tot al classroom.

Castellà

  • Cuestionario T4 (1h)
  • Ortografía: La separación silábica (teoría y actividades) (1h)

Los materiales están disponibles en Google Classroom

Català:

Ídem casella anterior.

Biologia i Geologia (10:10-12:00)

- UD7. Els 5 Regnes. El Regne Monera. Activitat al classroom. 1h.

- UD7. Els 5 Regnes. El Regne Protoctist. Activitat al classroom. 1h.

Anglès (  Montse)

( 10:10-12:00)

Grammar: present continuous

( explicació

 i pràctica ) ( 80’ )

Exercicis online de present continu (30’)

Anglès (Mónica)

  • Acabar la fitxa de gramàtica i vocabulari
  • Exercicis vocabulari “Equipment” del dossier
  • Els que hagin acabat i ho vulguin fer: Videoblog explicant com està anant la setmana i estan fent (feina voluntària)

Història.

Classroom.

- La religió d’Yboshim.

-Actv 4, 5 i 6.

-Actv d’ampliació si escau.

Alemany:
(12:15-13:10)
Continuar fent el producte final de la unitat didàctica que estem treballant.
Han de fer un power point explicant el que es pot fer durant aquests 15 dies a casa: fer deures, escoltar música….
Aquesta activitat té una duració total de 3 sessions

Tot al classroom.
Data de lliurament: dijous 26 març

Biologia i Geologia (12:15-13:10)

- Pràctica: Rentat les mans. Salva vides!!! 1h.

Castellà

- El género lírico (1h, actividad de 3h)

Material disponible en Google Classroom

Història.

Classroom.

-L’art cananeu.

- Actv 6.

- Correcció de totes les activitats.

Educació Física (13.10 - 14.05)

- Fer la rutina d’exercicis penjada al google classroom (tenen una rutina per dia) i penjar o enviar al meu correu electrònic el video fent aquesta rutina en format time-lapse. Mínim han de fer i enviar el vídeo de les sessions segons horari; és a dir, mínim 2 vídeos a la setmana. Si algun/a alumne/a vol fer més rutines d’exercicis se’ls hi valorarà positivament.

- Tenen obert al classroom totes les tasques anteriors que tinguin pendents.

Alemany:
(13.10 - 14.05)

Acabar el producte final de la unitat didàctica que estem treballant.
Han de fer un power point explicant el que es pot fer durant aquests 15 dies a casa: fer deures, escoltar música….
Aquesta activitat té una duració total de 3 sessions

Tot al classroom.
Data de lliurament: dijous 26 març

Educació Física (13.10 - 14.05)

- Fer la rutina d’exercicis penjada al google classroom i penjar o enviar al meu correu electrònic el video fent aquesta rutina en format time-lapse.

- Últim dia per entregar el video creatiu d’esports.

- Últim dia per entregar les tasques anteriors que tinguin pendents.

Música:

- Audició + qüestionari: UD.7 (55 min).

Classroom.