Regulamin studio jogi Drzewo Życia

Obowiązujący od 1 lutego 2018

§ 1. Karnety i opłaty

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które:
 1. posiadają ważny karnet
 2. wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami
 3. posiadają kartę Multisport lub OK System (kartę należy okazywać każdorazowo wraz z dowodem tożsamości)
 1. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 2. Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest on ważny przez 30 lub 90 kolejnych dni, licząc od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach.
 3. Karnet zakupiony ostatniego dnia ważności starego karnetu upoważniający do 5 % zniżki ważny jest przez 30 dni od dnia zakupu tego karnetu.
 4. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.
 5. Karnet ze zniżką student/senior przysługuje uczniom i studentom posiadającym legitymację do 26 r. życia, oraz osobom po 50-tym roku życia.
 6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 7. Osoby korzystające z karnetu Multisport na początku miesiąca kalendarzowego wnoszą KAUCJĘ ZWROTNĄ w wysokości 60 zł.

§2. Korzystanie z usług

 1. W celu rezerwacji miejsca należy:
 1. Użyć aplikacji mobilnej Reservise – kliknij „Rezerwacja terminu”
 2. Dokonać zapisu przez Grafik pod adresem http://drzewozycia.yoga/pl/rozklad-zajec/
 3. Dokonać zapisu osobiście w recepcji studio jogi Drzewo Życia
 4. Zadzwonić pod numer telefonu +48 513 226 907 w godzinach pracy recepcji 16.00-20.00
 5. Wszystkich rezerwacji można dokonać jedynie na 3 dni przed zajęciami
 1. W celu rezygnacji z rezerwacji miejsca należy:
 1. Użyć aplikacji mobilnej Reservise – kliknij „Odwołaj”
 2. Dokonać rezygnacji z rezerwacji osobiście w recepcji studio jogi Drzewo Życia
 3. Wysłać SMS wg szablonu: „ODWOŁUJĘ_ IMIĘ I NAZWISKO_DATA_NAZWA ZAJĘĆ_” pod numer +48 513 226 907

 1. Warunki rezygnacji z rezerwacji miejsca:
 1. Rezygnację z rezerwacji należy zgłosić najpóźniej na 6 godziny przed zajęciami
 2. W przypadku nieobecności na zarezerwowanych, a nieodwołanych zajęciach w wyznaczonym czasie, nastąpi potrącenie należności za zajęcia z wykupionego karnetu lub w przypadku posiadaczy karty Multisport - potrącenie kwoty 15 zł z KAUCJI ZWROTNEJ
 3. W przypadku nieodwołania rezerwacji, studio jogi Drzewo Życia zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnych rezerwacji przez Klienta
 1. Warunki korzystania z oferty Studio przez posiadaczy karty Multisport

 1. Posiadacze karty Multisport mogą korzystać z dowolnej ilości zajęć jednego dnia (konieczne jest poinformowanie pracownika recepcji i ponowna rejestracja karty przed każdymi zajęciami)

 1. Posiadacze kart Multisport  przed przystąpieniem do pierwszych zajęć w danym miesiącu kalendarzowym wpłacają KAUCJĘ ZWROTNĄ. Kaucja płatna jest gotówką w recepcji szkoły

 1. Wysokość kaucji wynosi 60 PLN. Kaucja automatycznie przechodzi na kolejny miesiąc, jeśli uczestnik zrealizuje lub odwoła na czas wszystkie rezerwacje w danym miesiącu

 1. Kaucja może przejść na następny miesiąc, lub zostać wypłacona, jeżeli uczestnik nie zdecyduje się kontynuować praktyki.

 1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo:

 1. Korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
 2. Używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki i liny,
 3. Używać na sali ćwiczeń własnej maty lub wypożyczonej w recepcji,
 4. Korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

 1. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.

 1. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.

 1. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

 1. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.

 1. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

 1. Klient zobowiązany jest:
 1. Do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.  
 2. Zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
 4. Do przestrzegania Regulaminu.