/

Trener- og laglederinfo

Denne siden inneholder verdifull info for deg som er lagleder/trener eller som ønsker å bli det.


1. Introduksjon        2

2. Facebook-side        2

3. Materiell        2

4. Gruppeavgift        3

5. Medlemsavgift        3

6. Dommere        3

7. Regler i barnefotballen        4

8. Treningstips        41. Introduksjon

2. Facebook-side

3. Materiell


4. Gruppeavgift

  1. Når gruppeavgiften er sendt ut (ca. februar), send en Spond-innlegg i gruppa og informer om at den nå er sendt ut på mail og at det er viktig at alle betaler den.
  2. Send ut Spond-melding med oversikt over mailadresser og be foresatte å gi beskjed om mailadresse er feil eller er endret.
  3. Sjekk betalingsfristen på din faktura og ta kontakt med økonomiansvarlig (Simon Zimmermann) rundt den datoen for å få vite hvem som ikke har betalt. Be om å få tilsendt alle ubetalte fakturaer på mail. Send direktemelding (DM) med fakturavedlegg på Spond og del ut utskrift til de foresatte som ikke har betalt.

5. Medlemsavgift

6. Dommere

7. Regler i barnefotballen

8. Treningstips