Informace o ochraně osobních údajů - GDPR

Účel zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů probíhá pouze v míře nezbytné pro splnění závazků vyplývajících z podstaty fungování systému AUspora. Žádné osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám a nejsou využívány k rozesílání žádných sdělení.
Výjimku tvoří pouze data předávaná České poště nutná pro vyplacení odměn formou složenek. Tato data smí zpracovatel (Česká pošta) použít pouze pro tento jediný účel.

Uživatel může s tímto předáním dat udělit jednoznačný souhlas a to písemně nebo elektronicky v administraci svého účtu u AUSPORA. Uživatel také může změnit formu vyplácení odměn na převodní příkaz, kterého se požadovaný souhlas netýká.
Pokud vznikne nárok na odměnu uživateli, který používá formu výplaty “složenkou” a dosud neudělil souhlas s předáním nutných údajů zpracovateli složenek, bude o této skutečnosti informován a výplata bude odložena do doby, kdy uživatel buď udělí souhlas nebo změní formu vyplácení odměn na převodní příkaz.

Obchodník
Obchodník zapojený do systému AUSPORA nemá k dispozici osobní údaje uživatelů zapojených do systému AUSPORA a nemusí proto řešit problematiku ochrany osobních údajů související s provozem tohoto systému.

Ochrana dat

Bezpečí dat zaručuje použitá technologie. Žádný uživatel registrovaný v systému AUSPORA nemá přístup přímo ke zdrojovým datům, ta jsou uložena na MySQL Serveru. Po síti se přenáší vždy pouze údaje, které v dané chvíli uživatel potřebuje. Citlivá data jsou tak více chráněna proti poškození a neoprávněnému přístupu.

Data o nákupech jsou anonimizována, což znamená, že jednotlivé záznamy o nákupech neobsahují údaje o držitelích karet. Tímto způsobem je dosaženo ještě vyšší úrovně ochrany dat.

Uživatelská správa osobních údajů
Uživatel má po přihlášení do administrace systému AUSPORA k dispozici veškeré údaje, které jsou o něm evidovány. Jediným účelem evidence osobních údajů je zajištění výplaty odměn, na které uživatel svými nákupy dosáhne.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Společnost AUSPORA s.r.o. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů na kterého se můžete obracet s veškerými  dotazy a požadavky, které se týkají této problematiky.
Preferujeme kontakt elektronickou poštou z důvodu přehlednějšího zpracování a archivace jednotlivých požadavků.


Kontaktní informace         :          Josef Caha
                                                
gdpr@auspora.cz
                                                +420 606711278