ARRANGERER

NASJONAL FAGDAG FOR UTØVERE OG INTERESSERTE I MARTE MEO METODEN

24.10.19 i TRONDHEIM  Auditoriet Staten Hus

RESPEKT - RESEPT

PROGRAM

08.00  Registering, kaffe og noe å bite i

08.30  Velkommen v/ Marte Meo foreningen 

09.00 -12.00  Jytte BIrk Sørensen

FRA KONFLIKT TIL UTVIKLINGSSTØTTENDE KONTAKT

12.00 -12.45  LUNSJ

13.15 - 14.45  INSPIRASJON FRA PRAKSISFELTET 

12.45 - 13.15  Magnhild Singstad Høivik

Manualbasert Marte Meo veiledning når foreldre-barn relasjonen byr på utfordringer.

13.30 -14.30

Per Erling Johansen Med praktikere fra Hjorten Helse og velferdssenter og Bergheim Hjemmetjeneste

14.45 - 15.45 SUPERVISJON v/ Lic. supervisorer innen ulike fagfelt.

 MELD PÅ FILM FØR KONFERANSEN

15.45  Avslutting og oppsummering av dagen

PÅMELDING PÅ innen  01.10.19    Pris ink. dagpakke og lunsj  kr.1100,-

( forbehold om små endringer )

FRA KONFLIKT TIL UTVIKLINGSSTØTTENDE KONTAKT                               Jytte Birk Sørensen er Marte Meo Supervisor, Lektor i psykologi, Cand.scient soc.psyk og tidligere knyttet til utdanningsinstitusjoner i 10 år. Hun har  arbeidet innenfor mange omsorgs-, behandlings og lærings profesjoner som f.eks. sykepleien og psykiatrien.

Jytte Birk Sørensen er en erfaren  foredragsholder. Hun har utdannet over 800 Marte Meo terapeuter i Danmark og på Færøyene. Hun har skrevet flere bøker om Marte Meo metoden. Hennes siste bøker  er : ”Dig, mig og OS – observation og analyse af kontakt og relationer” (2013) og ”Fra  Diagnoser til Udviklingsstøttende kontakt” (2019)

MANUAL BASERT FORELDREVEILEDNING

Magnhild Singstad Høyvik har fra 01.03.19 jobbet som førsteamanuensis (100%) ved RBUP. Hun er nå ansatt ved  forbindelse med svangerskaps- og   Hun er nå blitt ansatt på RKBU og skal sammen med Vernepleierutdanningen (blant annet med emneansvarlig Aud Elisabet Witzøe) starte en utdanning ved NTNU på Marte Meo praktiker-nivå.  

Hun er opptatt av psykisk helse i forbindelse med svangerskaps- og barselsperiode og eventuelle konsekvensene for  barnet av foreldres psykiske problemer.  Hun har bla. gjort en randomisert kontrollert effektstudie av manualbasert Marte Meo veiledning når foreldre-barn relasjonen byr på utfordringer. ( 0-2 år) Denne studien vil kort bli presentert på konferansen.

Trondheim kommune logo RGB 600dpi-01.jpg

PER ERLING JOHANSEN - MARTE MEO I HELSE OG OMSORGSTJENESTEN                            Per Erling Johansen er utdannet supervisor og har i en årrekke utdannet Marte Meo folk på ulike nivå i et bredt spekter av tjenester fra barnehager til sykehjem.

Han har hatt et byovergripende ansvar for Marte meo arbeidet i Trondheim kommune og har vært en pådriver for å spre og opprettholde bruken av Marte Meo i Trondheim kommune.

På dagens konferanse har han med seg to ansatte ved Hjorten helse og velferdssenter som utdanner seg som praktikere. Han har også med seg ansatte fra Bergheim hjemmetjeneste som vil gi oss et lite blikk

 PRAKTISK INFO

Transport

Flybuss til/ fra Trondheim sentrum hvert 10.minutt hele dagen

Adresse Prinsensgt. 1 A  Hovedinngang fra Tinghusgaten, det er også inngang fra Prinsensgt.  Beliggenhet er sentral, 3 minutter fra Trondheim torg. Ved søk på google maps finner du det som Stats Hus P-HUS

Overnatte

Hvis du skal overnatte er det lurt å bestille hotell i god tid - det er mye konferanser i Trondheim på denne tiden.

Mat på Konferansen

På konferansen serveres te/ kaffe og pausemat i tillegg til lunsj. Meld fra ved påmelding dersom du har matallergier vi skal ta hensyn til

Supervisjon

Meld inn film på forhånd dersom du ønsker supervisjon