УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

04.12.2018р.                                                                                                                               №74

Про звіт директора

ДП “Бершадьводоканал”

Заслухавши та обговоривши звіт директора ДП “Бершадьводоканал” Горбенка О.П. про роботу очолюваного ним підприємства за 2018 рік, керуючись ст. 17, підпунктом 3 пункту “а” (власні повноваження) ст.29, ч.1 ст. 47, ч.1 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

1.Звіт директора ДП “Бершадьводоканал” Горбенка О.П. про роботу підприємства за 2018 рік взяти до відома (додаток №1 додається).

2.Визнати роботу ДП “Бершадьводоканал” задовільною.

3.Директору ДП “Бершадьводоканал” щоквартально звітувати на засіданнях виконавчого комітету Бершадської міської ради про результати господарської діяльності підприємства та виконання фінансового плану на 2019 рік.

4.Заступнику міського голови Синявському В.С., начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру Бершадської міської ради та її виконавчого комітету Ляшевській Л.О. забезпечити  здійснення постійного моніторингу фінансового стану та діяльності ДП “Бершадьводоканал”.

5.Контроль  за   виконанням   даного рішення   покласти  на  постійні комісії Бершадської міської ради.

             Міський голова                                                                           М.І.Кольченко

Додаток №1 до рішення виконавчого комітету

                                                                                  Бершадської міської ради №74 від 04.12.2018р.

Основною діяльністю ДП “Бершадьводоканал” є виробництво та реалізація питної води населенню, підприємствам та організаціям м. Бершаді, а також приймання від них стічних вод.

Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємстві становить 39 осіб, з них 6 осіб адмінперсонал і 33 особи працівники.

За 9 місяців 2018 року було заплановано реалізувати 126 тис.м.куб. води, фактично реалізовано 138,0 тис.м.куб,, в тому числі: населенню заплановано 103,0 тис.м.куб., фактично реалізовано 111,1 тис.м.куб., бюджетним організаціям заплановано 17,0 тис.м.куб., фактично 18,3 тис.м.куб., та іншим споживачам заплановано 6,0 тис.м.куб., фактично 8,6 тис.м.куб.

Перекачано та очищено стічних вод за 9 місяців 2018 року було по плану 66,6 тис.м.куб., фактично 76,4 тис.м.куб., в тому числі населенню: по плану 48,0 тис.м.куб., фактично 54,4 тис.м.куб., бюджетним організаціям по плану 14,7 тис.м.куб., фактично 16,1 тис.м.куб., іншим споживачам по плану 3,9 тис.м.куб., фактично 5,9 тис.м.куб.

При цьому підприємство отримало доходи по водопостачанню при плані 1404,4 тис.грн, фактично 1541,5 тис.грн., в т.ч. населення: при плані 1092,3 тис.грн., фактично 1160,9 тис.грн., бюджетні організації при плані 189,7 тис.грн. отримано 203,6 тис.грн., інші споживачі при плані 122,4 тис.грн., фактично 177,0 тис.грн.

По водовідведенні отримано доходів при плані 1603,2 тис.грн., фактично  1799,6 тис.грн. в тому числі: населення при плані 1106,0 тис.грн., фактично 1195,6 тис.грн., бюджетні організації при плані 351,4 тис.грн., фактично отримано 382,6 тис.грн., інші при плані 145,8 тис.грн., отримано 221,4 тис.грн.

Заплановано дохід від іншої комунальної діяльності 30,0 тис.грн., фактично отримано 76,1 тис.грн. Загальний дохід по підприємству при плані 3037,6 тис.грн., фактично отримано 3417,2 тис.грн., в тому числі: населення план – 2198,3 тис.грн., фактично 2356,5 тис.грн., бюджетні організації при плані 541,1 тис.грн., отримано 586,2 тис.грн.,інші споживачі при плані 268,2 тис.грн., фактично 398,4 тис.грн.

Витрати на виробничу діяльність склали по водопостачанню при плані 2084,0 тис.грн. фактично 1751,9 тис.грн. По водовідведенню при запланованих витратах 1776,5 тис.грн., фактично витрачено 1764,4 тис.грн.

По іншій комунальній діяльності витрати склали планово 27,0 тис.грн., фактично склали 43,5 тис.грн. Загальні витрати по підприємству склали при плані 3345,6 тис.грн., фактично 3559,8 тис.грн. Підприємство за 9 місяців отримало по водопостачанню збитки в сумі 210,4 тис.грн. при плані 138,5 тис.грн. По водовідведенню підприємство отримало прибуток за 9 місяців в сумі 35,2 тис.грн. при плані 172,5 тис.грн. збитку.

По іншій комунальній діяльності при плані 3,0 тис.грн. прибуток склав 32,6 тис.грн. Загальний збиток по підприємству за 9 місяців 2018 року складає при плані 308,0 тис.грн., фактично 142,6 тис.грн. Збитковість підприємства пояснюється тим, що нові тарифи були введені з 01.04.2018 року, а в першому кварталі тарифи не відповідали фактичним витратам  на електроенергію, ПММ та інші матеріали.

Собівартість на 1м3 виробленої продукції за 9 місяців 2018 року по водопостачанню складає 12,69 грн., при середньому тарифі 11,7 грн. Собівартість на 1м3 виробленої продукції по водовідведенню склала 23,9 грн. при середньому тарифі 23,55 грн.

З 01.04.2018 року було введено в дію нові тарифи, які складають по водопостачанню: населення – 13,30 грн., бюджетні організації – 13,94 грн., інші – 25,36 грн., по водовідведенню: населення – 29,50 грн., бюджетні організації – 30,61 грн., інші споживачі – 47,46 грн.

За 9 місяців 2018 року на рахунок ДП ‘Бершадьводоканал” за надані послуги по воді та водовідведенню надійшло – 4188,8 тис.грн., з яких було оплачено:

Платежі до бюджету (податки і збори) :

Станом на 01.10.2018 року дебіторська заборгованість перед ДП “Бершадьводоканал” становить 369,7 тис.грн., в т.ч.:

Кредиторська заборгованість становить 144,8 тис.грн., в т.ч.:

За 9 місяців 2018 року по  ДП “Бершадьводоканал” було зроблено :

  1. Ремонт глибинних насосів – 4 шт. на суму 16 тис.грн.
  2. Заміна двигуна насоса артезіанської свердловини №3 (район цукрозаводу) на суму 6 тис.грн.(міська рада).
  3. Заміна водопроводу по вул. Героїв України, стальна труба Ø 150мм - 48 м на суму 40,7 тис.грн.(міська рада).
  4. Постійно проводяться профілактичні ремонти водопровідно-каналізаційних мереж та запірної арматури.
  5. Замовлено та оплачено документацію для отримання дозволу на викиди на очисних спорудах каналізації, біоставках, каналізаційній насосній станції Бершадь-2, полях фільтрації Бершадь-2 – 30 тис.грн.(міська рада).
  6. Заміна запірної арматури та труб на КНС (Бершадь-2).

Згідно Закону України “Про державний бюджет на 2019 рік” мінімальна зарплата буде складати 4163 грн., що призведе до того, що підприємству буде необхідно коригувати тарифи по водопостачанню та водовідведенню в статті витрат на заробітну плату та нарахування.

       Міський голова                                                                       М.І.Кольченко