SAMTYKKE ERKLÆRING

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Moder Jord har indhentet mine personlige oplysninger via online booking, personligt eller telefonisk, og registreret disse oplysninger i det elektroniske journalsystem. Jeg giver samtidig mit samtykke til at oplysningerne må opbevares i op til 10 år.

Indhentede oplysninger er som følger:

Jeg er bekendt med at journalen kan indeholde:

Undertegnede er informeret skriftligt om, hvilke oplysninger der journalføres og opbevares samt til hvilket formål, og giver tilladelse til, at oplysningerne må opbevares og anvendes af behandleren i henhold til databeskyttelsesforordningens bestemmelser med virkning fra den 25 maj 2018.

Dato:      /      - 2019 _____________________________________