УКРАЇНА

 1. БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

 1. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

(проект)

.2018 р.                                                                                                            

Про реорганізацію дочірнього

підприємства «Бершадьводоканал»

комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»

 

З метою надання  в повному обсязі якісних послуг із централізованого водопостачання та водовідведення на території міста Бершадь та у зв’язку з передачею дочірнього підприємства «Бершадьводоканал» комінального підприємства «Вінницяоблводоканал», зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у власність територіальної громади міста Бершадь, керуючись ст. 108 Цивільного кодексу України та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», враховуючи Наказ про передачу повноважень засновника ДП «Бершадьводоканал» Бершадській міській раді,на підставі ст.. 25, 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бершадська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1.  Провести реорганізацію дочірнього підприємства «Бершадьводоканал» комуального підприємства «Вінницяоблводоканал» (код ЄДРПОУ 36833790) шляхом перетворення його в комунальне підприємство «Бершадьводоканал»
 2. Створити  комісію з припинення (реорганізації) перетворення та затвердити її склад (Додаток 1)
 3. Термін заявлення кредиторами своїх вимог до дочірнього підприємства «Бершадьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», становить два місяці з моменту оприлюднення відомостей про припинення (реорганізацію) підприємства.
 4. Затвердити статут комунального підприємства «Бершадьводоканал»  (Додаток 2)
 5. Уповноважити Горбенка Олександра Павловича (паспорт АА 993635 від 16.08.1999 року виданий Бершадським РВ УМВС у Вінницькій області, інд. код 2253810073, адреса реєстрації : с. Флорино, вул.. Коваленка, 99) провести всі необхідні дії по реєстрації комунального підприємства «Бершадьводоканал»
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово - комунальної сфери, благоустрою міста, земельних питань, питань торгівлі, побуту та охорони навколишнього природного середовища (голова Смерека В.І.)

Міський голова                                                                   М.І. Кольченко     

Додаток 1

До ___ рішення Бершадської міської ради

                                                                7 скликання  від ______________

 СКЛАД

КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ (РЕОРГАНІЗАЦІЇ) ПЕРЕТВОРЕННЯ

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЕРШАДЬВОДОКАНАЛ»

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІННИЦЯВОДОКАНАЛ»

Горбенко Олександр Павлович– начальник дочірнього підприємства  «Бершадьводоканал» комунального підприємства   «Вінницяоблводоканал»;  інд код. 2253810073

Мазур Ігор Іванович – головний бухгалтер дочірнього  підприємства «Бершадьводоканал»  комунального підприємства   «Вінницяоблводоканал»; інд.код. 2413208318

 Прокопець Олександр Іванович - економіст  дочірнього підприємства   «Бершадьводоканал»   комунального підприємства   «Вінницяоблводоканал; інд. код. 2637407813

Синявський Віталій Сергійович– заступник міського голови, інд.код.3363117235

Ляшевська Людмила Олександрівна – начальник фінансово- господарського відділу – головний бухгалтер Бершадської міської ради; інд. код.2977116279

Масенко Таміла Петрівна – провідний спеціаліст з питань бухгалтерського обліку Бершадської міської ради; інд.код.2890823969

Красиленко Ірина Володимирівна – начальник юридичного відділу Бершадської міської ради; інд.код.3200703620

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                       рішенням 00 сесії Бершадської міської  ради

                                                 7  скликання від  0000000  2018 року  № 000

                                               

                                                 Міський голова                           М.І. Кольченко

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«БЕРШАДЬВОДОКАНАЛ»

Бершадь

2018 рік

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Статут розроблений на підставі Господарського кодексу України та  є документом який регламентує діяльність Комунального підприємства «Бершадьводоканал»   ( далі – Підприємство).
 2. Підприємство створено в зв’язку з реорганізацією дочірнього підприємства «Бершадьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» шляхом перетворення його в комунальне підприємство «Бершадьводоканал» на підставі  рішення 00 сесії 7 скликання Бершадської міської ради від 0000000 2018 року № 000 на базі майна, що є у власності Бершадської  міської  територіальної громади.

        Комунальне підприємство «Бершадьводоканал» являється правонаступником дочірнього підприємства «Бершадьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» .  

 1. Майно передано комунальному підприємству «Бершадьводоканал» закріплене за ним на праві господарського відання.
 2. Підприємство здійснює свою діяльність на власний ризик, з правом найму робочої сили згідно з чинним законодавством та цим Статутом.
 3. Підприємство створене на невизначений термін.  
 4. Найменування Підприємства:

        Повне:  Комунальне підприємство «Бершадьводоканал»

        Скорочене:  КП «Бершадьводоканал»

1.7.  Місцезнаходження та юридична адреса Підприємства: 24400, Україна, Вінницька область, місто Бершадь, вул. Героїв України, 20

 1. 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Підприємство створюється з метою отримання прибутку внаслідок задоволення законним шляхом інтересів та потреб фізичних та юридичних осіб (абонентів), а також задоволення на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів Засновника і членів трудового колективу Підприємства.   Додатковою метою є забезпечення сталого розвитку міста за рахунок удосконалення комунального господарства.

        Переважними у цьому напрямку визначаються:

- забезпечення відповідного рівня функціонування комунальної системи міста та створення належних умов для створення життєдіяльності населення міста;

- отримання прибутку під час участі у ринкових взаємовідносинах  та на основі задоволення потреб громадян, колективних, державних та інших підприємств у виробництві продукції та товарів, виконання робіт та послуг у сферах, що обумовлені предметом діяльності  Підприємства;

- забезпечення зайнятості населення, створення умов для  працевлаштування мешканців міста за умови ефективного використання трудових ресурсів та реалізації програм підвищення кваліфікації.

2.2. Основна діяльність підприємства спрямована на:

- транспортування, підготовку, знезаражування та реалізацію абонентам води питної якості;

- збирання, очищення та розподіл води;

- збирання й оброблення стічних вод;

- водопровідні , каналізаційні роботи.

2.3. Предметом діяльності Підприємства є:

      -  надання торговельних послуг, у т. ч. реалізація продовольчих і промислових товарів, обладнання з водопостачання та водовідведення, надання послуг громадського харчування, відкриття та утримання власних закладів торгівлі, оптова і роздрібна реалізація продукції власного та невласного виробництва;

       - впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт за новими перспективними технологіями, придбання та реалізація об'єктів інтелектуальної власності, в т. ч. за кордон, а також здійснення всіх видів представницьких і посередницьких послуг у цій галузі;

-  надання послуг у галузі маркетингу, менеджменту, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб;

- купівля і продаж, оренда і суборенда в юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг в цій галузі;

- забезпечення безпеки (надання послуг, пов'язаних з охороною державної, комунальної та приватної власності);

-  видобування корисних копалин;

- діяльність, пов’язана з обігом (придбання, зберігання, використання та знищення) прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770;

- здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

       2.3. Діяльність, для здійснення якої необхідним є отримання спеціального дозволу (ліцензії), проводиться Підприємством після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

 1. 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою публічного права від дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

3.3. Державна реєстрація Підприємства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.4. Відповідно до Господарського кодексу України Підприємство є унітарним підприємством, єдиним засновником та власником  якого є  Бершадська міська територіальна громада  в особі Бершадської міської ради.

3.5. Підприємство має цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

3.6. Підприємство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Підприємство здійснює цивільні права та обов’язки через свої органи управління, які діють відповідно до Статуту та чинного законодавства. Особисті немайнові права Підприємства захищаються відповідно чинного законодавства.

3.7. Цивільна правоздатність Підприємства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

        3.8. Підприємство має право в установленому чинним законодавством порядку, на підставі рішення Засновника:

- вступати в об’єднання з іншими суб’єктами господарської діяльності, за умови дотримання вимог чинного законодавства;

 - виступати учасником (засновником) товариств (установ), у тому числі господарських товариств та господарських об’єднань, союзів, спілок, асоціацій підприємств;

 - вкладати грошові кошти в облігації займу, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

 3.9. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності згідно чинного законодавства. Підприємство не  несе відповідальності за зобов’язаннями держави і її органів. Держава і її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

 3.10. Майно та активи Підприємства, його підприємств і підрозділів, а також майно, надане їм для користування, що знаходиться на території України, не підлягає конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 3.11. Підприємство самостійно планує свою виробничо-господарську, фінансову та іншу діяльність на основі договорів або інших форм зобов’язань і вільне у виборі предмета таких зобов’язань та порядку і умов господарських взаємовідносин з іншими особами, у визначенні видів та розмірів відповідальності договірних сторін за прийнятими зобов’язаннями.

 3.12. Підприємство самостійно встановлює ціни на свої товари, роботи, послуги, крім послуг централізованого водопостачання та водовідведення виходячи при цьому з реального ринкового стану відповідно чинному законодавству.

 3.13. Підприємство має право укладати угоди (договори, контракти) з юридичними і фізичними особами України та інших держав, у тому числі договори купівлі-продажу, міни, застави, зберігання, доручення, комісії тощо, від свого імені набувати та здійснювати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді України, а також у судах інших держав.

 3.14. Підприємство діє на основі повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові (поточні), валютний та інші рахунки в установах банків, печатки зі своєю назвою, штампи, фірмовий знак (емблему), бланки та інші реквізити. Фірмовий знак (емблема) Підприємства затверджується рішенням Засновника.

 3.15. Підприємство має право залучати для роботи спеціалістів, самостійно визначати форми,системи, та розміри оплати праці.

 3.16. Підприємство має право на комерційну таємницю, на визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, та на організацію захисту своєї комерційної таємниці. Підприємство має право не надавати стороннім особам (юридичним та фізичним особам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

 3.17. Посадові особи та інші працівники Підприємства зобов’язані зберігати комерційну таємницю Підприємства і сувору конфіденційність відомостей, які стосуються діяльності Підприємства, не розголошувати таку інформацію та відомості стороннім особам, за винятком випадків, коли це буде вимагатись чинним законодавством.

3.18. Офіційною мовою Підприємства є українська. Підприємство може вести листування, підтримувати телеграфний, телефонний, телексний та інші види зв’язку з підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами українською, російською та іншими мовами, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство має відокремлене майно, яке складається з майна, переданого йому Засновником, основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена у самостійному балансі Підприємства.

        4.2. Майно, передане Засновником до статутного фонду Підприємства, та доходи від його використання є власністю Бершадської міської територіальної громади в особі Бершадської міської ради  і закріплюється за ним на праві господарського відання.

4.3. Підприємство володіє і користується майном, та виконує відносно нього будь-які дії за згодою або дорученням Засновника , що не суперечать законодавству України, цьому Статуту, меті діяльності Підприємства та рішенням Засновника. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

 4.4. Підприємство є користувачем:

а) майна, переданого йому Засновником як внесок до статутного фонду;

б) продукції, виробленої в процесі господарської діяльності;

в) доходів, одержаних від реалізації робіт, послуг та інших видів господарської діяльності;

г) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

 1.  Джерелами формування майна Підприємства є:

а) внески Засновника;

б) доходи від реалізації робіт, послуг, виробленої продукції;

в) кредити банків та інших кредиторів;

г) інші джерела, що не заборонені законодавством.

 1.  Право розпорядження майном (відчуження, дарування, обмін, здача в довгострокову та фінансову оренду тощо) Підприємство здійснює тільки за наявності рішення Засновника.
 2.  Підприємство, відповідно до чинного законодавства, здійснює користування землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
 3.  Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від підприємств, організацій, громадян, та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.
 4. Кошти одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до чинного законодавства  України.
 5. Підприємство на власний розсуд і на добровільній основі здійснює страхування майна, майнової та іншої відповідальності, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Вигодонабувачем в разі настання страхового випадку є Засновник.
 6.  Зобов'язання перед державним та місцевим бюджетами Підприємство здійснює самостійно.
 7.  Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна Засновника несе Підприємство.
 8.  Майнові права Підприємства підлягають захисту відповідно до чинного законодавства України.
 9.  Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його прав громадянами, юридичними особами і державними органами , відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

 1. СТАТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМТСВА

5.1. Визначити Статутний фонд Підприємства в розмірі балансової вартості будівель та споруд, основних засобів   що передаються підприємству  у сумі 3 000 000 (три мільйони) грн.

5.2. Розмір статутного фонду Підприємства може бути змінено (збільшено або зменшено) рішенням Засновника Підприємства.

5.3. Зменшення Статутного фонду Підприємства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів.

         Кредитори мають право вимагати дострокового погашення Підприємством відповідних зобов’язань та відшкодування збитків.

 1. Рішення про зміни розміру Статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру України.

 1. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ТА ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. З прибутку Підприємство сплачує проценти за кредити банків, податки та інші платежі.

6.2. Чистий прибуток Підприємства, що утворюється після виплати податків і обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством, належить на правах власності Підприємству.

6.3. За рахунок чистого прибутку Підприємство створює спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з діяльністю:

 - фонд розвитку виробництва;

 - фонд споживання;

 - інші фонди.

6.4. Порядок формування і використання цих фондів визначається чинним законодавством та положеннями про них, котрі затверджуються рішенням Засновника.

 1. Рішенням Засновника встановлюється розмір частки прибутку Підприємства, який підлягає зарахуванню до міського бюджету.  

        

7.        ПРАВА        ТА        ОБОВ’ЯЗКИ        ПІДПРИЄМСТВА

 7.1. Права Підприємства.

 7.1.1.  Підприємство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації. Підприємство будує свої відносини із Засновником, замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів, угод, контрактів, включаючи угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, тощо згідно із Статутом. Підприємство вільне у виборі предмету договору, угоди, контракту, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та інтересам Засновника.

        7.1.2.  Для досягнення мети, передбаченої цим Статутом Підприємство має право у встановленому законодавством України порядку:

а) набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, виступати в суді, господарському суді та третейському суді;

б) одержувати і використовувати кредити банків за погодженням із Засновником;

в) відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті;

г) надавати (за рахунок коштів, що залишаються в розпорядженні Підприємства) позики юридичним та фізичним особам та отримувати позики від юридичних осіб;

д) проводити операції на біржах, крім операцій з цінними паперами;

е) проводити аукціони, виставки, ярмарки;

є) реалізувати свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної ситуації, а у випадках, передбачених законодавством України, - за тарифами, затвердженими у встановленому законодавством порядку.

ж) чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

 1.  Підприємство за погодженням із Засновником створює філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджує Положення про них.
 1. Обов'язки Підприємства.

а) забезпечення своєчасної сплати податків, зборів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

б) здійснення оперативної діяльності з матеріально-технічного забезпечення виробництва;

в) придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності;

г) забезпечення, згідно з укладеними договорами, виконання робіт, надання послуг, виробництво та поставку продукції, товарів;

д) створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

е) здійснення заходів по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечення економного та раціонального використання призначених для цих цілей коштів і своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства;

є) виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

ж) надання Засновнику будь-якої інформації щодо діяльності Підприємства, у тому числі інформації про наявність і поточний стан майна та будь-які зміни в його стані;

з) вчасне виконання доручень Засновника у межах видів діяльності, визначених цим Статутом;

и) проведення інвентаризації належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації;

й) дотримання вимог законодавства про державну таємницю;

к) ведення обліку військовозобов’язаних та проведення заходів з цивільної оборони та протипожежної безпеки;

л) реалізація у повному обсязі та якісно інших повноважень, покладених на Підприємство цим Статутом.

м) невід'ємною частиною його діяльності є забезпечення пожежної безпеки на об'єктах підприємства.

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

8.1. Оперативне управління фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється його Керівником (начальником).

8.2. Керівник Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади міським головою  з укладанням контракту та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Контрактом визначаються строк найму, умови його продовження, права, обов'язки та відповідальність Керівника перед Засновником і трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення, умови звільнення його з посади, враховуючи гарантії, передбачені чинним законодавством України, інші умови найму за погодженням сторін.

 Керівник Підприємства:

- самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом та чинним законодавством до компетенції Засновника,уповноваженого органу з управління майном або трудового колективу Підприємства.

-  забезпечує виконання рішень Засновника;

-  несе повну індивідуальну майнову відповідальність за стан збереження майна та діяльність Підприємства;

-  від імені Підприємства укладає договори, інші угоди, підписує юридичні акти, що стосуються діяльності Підприємства, видає доручення, відкриває рахунки в банках;

- без доручення представляє інтереси Підприємства у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами та в судах.;

- затверджує штатний розклад і посадові оклади робітників Підприємства, філій та представництв, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання  у межах затвердженого Засновником граничного складу працівників та фонду оплати праці;

- видає накази, розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Підприємства;

- прийняття рішень про відрядження;

- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства, визначає умови організації та оплати їх праці, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення на всіх працівників Підприємства;

- готує пропозиції щодо основних напрямків діяльності Підприємства, планів його роботи та звітів про їх виконання;

- через відповідних посадових осіб апарату управління Підприємства та його структурних підрозділів забезпечує виконання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної техніки, виробничої гігієни та санітарії, керуючись чинним законодавством України, діючими положеннями та нормами;

- укладає колективний договір з трудовим колективом та несе відповідальність за виконання його умов;

- самостійно вирішує інші питання діяльності Підприємства, віднесені до його компетенції та передбачені контрактом, укладеним із Засновником, цим Статутом та чинним законодавством України.

- директор є керівником цивільної оборони Підприємства.

- з питань цивільної оборони Директор діє у відповідності із Кодексом Цивільного захисту України та організує виконання мобілізаційних завдань, які встановлені для Підприємства органами місцевої виконавчої влади.

- керівник несе персональну відповідальність за стан цієї роботи

   Керівник несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, що визначені цим Статутом.

 1.  На час відсутності Керівника його повноваження покладаються на одну із посадових осіб.
 2.  Перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства проводяться Засновником та/або незалежною аудиторською фірмою, визначеною Засновником.

Керівник Підприємства може за власною ініціативою здійснити додаткову перевірку фінансово-господарської діяльності Підприємства. Про результати такої перевірки Керівник зобов’язаний повідомити Засновника.

 1.  Засновник реалізує свої права щодо управління Підприємством шляхом:

- прийняття рішень про реорганізацію, ліквідацію Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу,

- затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень, у тому числі за пропозиціями Підприємства, у порядку передбаченому чинним законодавством;

- створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

- надання згоди про вступ Підприємства, як учасника (засновника) товариств (установ), у тому числі господарських товариств та господарських об’єднань, союзів, спілок, асоціації підприємств;

- формування та зміни розміру статутного фонду Підприємства;

- здійснення контролю за додержанням вимог Статуту та прийняття рішень у разі їх порушення;

- призначення на посаду та звільнення з посади Керівника Підприємства;

- визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Підприємства;

- здійснення контролю за ефективністю використання майна, що закріплене за Підприємством на умовах користування;

- контролю за фінансово-господарської діяльністю Підприємства;

- затвердження річних фінансових планів та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку;

-  впровадження нових видів діяльності Підприємства;

- узгодження договорів (угод), що укладаються Підприємством на суму, яка перевищує розмір статутного капіталу Підприємства;

- затвердження граничного складу працівників та фонду оплати праці;

- вирішення інших питань, в межах повноважень Засновника, визначених контрактом, укладеним з Керівником Підприємства, та Статутом Засновника.

 1. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПРАЦІВНИКІВ З ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

     9.1.  Підприємство має право залучати до роботи спеціалістів, самостійно визначаючи форми, системи, розміри і види оплати їхньої праці.

 1. Виплати за результатами праці та преміювання працівників Підприємства, в тому числі і посадових осіб, здійснюються в межах визначених розмірів витрат на оплату праці Підприємства.

9.3. Трудові відносини найманих працівників з Підприємством, включаючи питання прийому на роботу і звільнення, робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій регулюються внутрішніми документами Підприємства та трудовими договорами.

 9.4. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників Підприємства порівняно з умовами, встановленими чинним законодавством.

9.5. Директор Підприємства самостійно, в межах наданих повноважень, визначає кількість працюючих, порядок наймання та звільнення працівників, розпорядок дня, форми, системи та розміри оплати праці, умови матеріального стимулювання, обсяги і напрямки використання коштів, що спрямовуються на споживання в межах затверджених кошторисів, порядок надання вихідних днів та відпусток, надання інших пільг працівникам.

 9.6. Підприємство гарантує мінімальну заробітну плату працівникам, встановлену згідно з чинним законодавством. Працівники Підприємства підлягають соціальному страхуванню та користуються всіма видами соціального забезпечення, передбаченими чинним законодавством.

9.7. Управління Підприємством проводиться в порядку встановленим Статутом, у тому числі на основі поєднання прав Засновника та інтересів трудового колективу Підприємства, що відмічається у колективній угоді, укладеній згідно чинного законодавства.

9.8. Колективним договором (угодою) регулюються виробничі, трудові і економічні стосунки трудового колективу з Підприємством, питання охорони праці, соціального розвитку колективу. Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні колективного договору (угоди), вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством. Сторони, які уклали колективний договір (угоду), не менше одного разу на рік взаємно звітують про його виконання на зборах трудового колективу.

Соціальні та трудові права членів трудового колективу, гарантовані колективним договором, не можуть бути меншими передбачених чинним законодавством України.

9.9. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору, що регулює трудові відносини працівника з Підприємством.

9.10. Трудовий колектив Підприємства, як сторону колективного договору (угоди), представляє обраний і уповноважений ним в порядку, передбаченому чинним законодавством, орган трудового колективу (профспілковий комітет). Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 3 роки не менш як 2/3 голосів. Членів виборного органу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи виконавчого органу Підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

9.11. Спори між працівниками Підприємства та працівників з Підприємством, які виникають у процесі їх роботи на Підприємстві, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 1. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

10.1. Підприємство здійснює свою фінансово-господарську діяльність відповідно до затвердженого Засновником фінансового плану і підпорядковує її досягненню мети та реалізації статутних завдань Підприємства.

 10.2. Розрахункові та інші фінансово-господарські операції Підприємства відображаються на розрахункових, поточних та інших рахунках. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, діяльності філій та представництв, а також веде бухгалтерську і статистичну звітність та подає її у встановленому порядку і обсязі податковим органам, органам державної статистики та іншим державним органам.

 10.3. Фінансові результати і підсумки фінансово-господарської діяльності Підприємства відображаються в його річному балансі і затверджуються Засновником Підприємства.

10.4. Списання з балансу Підприємства безнадійної дебіторської заборгованості, нестач і втрат товарно-матеріальних цінностей, морально застарілого, зношеного та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів Підприємства, а також витрат по припинених і незавершених капітальних вкладеннях проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом.

 10.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється відповідними державними органами, в межах їх компетенції, та органами зазначеними у Статуті.

10.6. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність та організація документообігу на Підприємстві ведуться згідно з чинним законодавством України.

     10.7. На Керівника та головного бухгалтера Підприємства, компетенція яких визначається чинним законодавством та посадовою інструкцією, покладається персональна відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності державним органам та Засновнику.

10.8. Операційний рік в Підприємстві встановлюється з 01 січня по 31 грудня включно.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.
 2. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням його Засновника або суду у випадках передбачених чинним законодавством.
 3.  Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру України.

     10.4. Ліквідація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається відповідно до чинного законодавства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для пред’явлення претензій кредиторами, визначаються відповідно до чинного законодавства. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління майном Підприємства.

10.5. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять до правонаступників.

10.6. При ліквідації Підприємства майно, що належить йому на праві користування, повертається Засновнику.

 1. При ліквідації та реорганізації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства. України.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Контроль діяльності Підприємства здійснюється  засновником за рахунок надання Підприємством щомісячних звітів про фінансові результати господарської діяльності.

11.2. Позапланова перевірка здійснюється уповноваженими представниками Засновника на підставі розпорядження міського голови, з вимоги Засновника або з власної ініціативи Керівника Підприємства.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Статут набирає чинності після затвердження його Засновником та державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
 2. Внесення змін до Статуту оформлюється шляхом викладення його в новій редакції на підставі рішень Засновника.

     12.3. Норми, встановлені цим Статутом, є недійсними якщо вони суперечать чинному законодавству України.

Міський голова                                                           М.І. Кольченко