O Z N Á M E N Í

Ve školním roce 2019/2020 budeme pronajímat tělocvičny v budově SOŠ Stará 99 a Gymnázia Stavbařů 5.

Zájemci mohou v případě zájmu využít nájem tělocvičen v obou budovách do vyčerpání volné kapacity těchto zařízení.

Volné kapacity předpokládáme:

V budově SOŠ Stará 99

V budově Gymnázia Stavbařů 5

Úterý, čtvrtek a pátek

19:00 – 20:30 hodin

Pondělí        a středa

18:00 – 21:30 hodin

Úterý a čtvrtek

19:00 – 21:30 hodin

Pátek

17:00 – 21:30 hodin

Žádosti o pronájem pro školní rok 2019/2020

přijímáme v písemné podobě (osobně, poštou nebo elektronicky)

na formuláři, který je k dispozici u vrátného nebo na webových stránkách školy - formát .xlsx nebo formát .pdf

od 17. 6. 2019.

Na žádosti doručené před tímto termínem nebude brán zřetel.