УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

16.08.2018р.                                                                                                                    №49        

Про розгляд звернень громадян                                                        

у виконавчому  комітеті

Бершадської міської ради

за II квартал 2018 року

На виконання вимог Законів України “Про звернення громадян” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, керуючись підпунктом 1 пункту “б” (делеговані повноваження) ч.1 ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Бершадської міської ради:

ВИРІШИВ:

1.Взяти до відома інформацію “Про розгляд звернень громадян  у виконавчому комітеті Бершадської міської ради за II квартал 2018 року”, згідно додатку №1.

2.Керівникам комунальних підприємств Бершадської міської ради, посадовим особам апарату виконавчого комітету ради, посилити контроль за виконанням Закону України “Про звернення громадян”.

3.Посадовим особам апарату виконавчого комітету ради за напрямками роботи:

3.1.Забезпечувати всебічний розгляд звернень громадян, порушених у них питань та оперативне їх вирішення;

3.2.Неухильно дотримуватись термінів надання відповідей заявникам за результатами їх розгляду.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.C.Синявського.

Міський голова                                                                              М.І.Кольченко

Додаток №1 до рішення виконавчого комітету

                                                                                  Бершадської міської ради №49 від 16.08.2018р.

Про роботу із зверненнями громадян  у виконавчому комітеті Бершадської міської ради за II квартал 2018 року.

 

        Виконавчий комітет Бершадської міської ради  в своїй роботі із зверненнями громадян керується Законом України  “Про звернення громадян”, Указом Президента України  від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

        На виконання завдань визначених в Указі Президента України від 07.02.2008 року,  виконання норм Закону України “Про звернення громадян”, відповідними спеціалістами апарату міськвиконкому забезпечується своєчасний розгляд заяв, звернень, скарг та пропозицій від громадян з обов’язковим наданням обгрунтованої повної відповіді заявнику, приділенням особливої уваги вирішенню проблем ветеранів війни і праці, учасників АТО, інвалідів, громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян пільгової категорії населення, які потребують соціального захисту.

  Для проведення особистого прийому громадян, у виконавчому комітеті міської ради створені всі необхідні умови. Затверджені і витримуються графіки особистого прийому, які розміщені на інформаційному стенді в приміщенні міської ради та на офіційному веб-порталі. Заяви, звернення, скарги та пропозиції громадян реєструються в окремих журналах.   Журнали прошнуровані, пронумеровані та скріплені гербовою печаткою. Графи в журналах відповідним чином заповнені, з вказанням дати розгляду звернень, відмітками про виконання. Дотримується порядок формування справ та комплектація за зверненнями громадян.

   Всі звернення розглядаються з дотриманням встановлених законом термінів. Проводиться аналітична робота  щодо виявлення найбільш актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів їх вирішення; виявлення причин, що зумовлюють надходження повторних звернень громадян.  Питання за даним напрямком роботи, щоквартально розглядаються на засіданні виконкому міської ради.

   Так, протягом квітня – червня 2018 року, згідно журналу вхідної кореспонденції зареєстровано 1047 заяв від фізичних та юридичних осіб та 38 письмових звернень від громадян, з яких: 7 колективних, решта – індивідуальні. За результатами розгляду, відповідними спеціалістами апарату за напрямками роботи видано:

   В пріоритеті залишаються звернення з надання матеріальної допомоги. За другий квартал 2018 року, до міської ради звернулися 86 жителів міста з даного питання, які задоволені в повному обсязі. З питань житлово-комунального господарства за вказаний період звернулися 22 громадян. В основному в житлово-комунальному господарстві жителів турбує вирішення питання ремонту дорожнього покриття вулиць, дообладнання дитячих майданчиків, надання дозволу на зрізання дерев, встановлення вуличного освітлення, проведення робіт по водовідведенню тощо. За результатами розгляду 10-ти  звернень, вирішувались спірні питання, пов’язані із  встановленням (відновленням) меж присадибних земельних ділянок, порушенням норм земельного законодавства та добросусідських відносин. У решті звернень, порушувались питання про заборону автостоянки – 1 (одне); порушення санітарних норм та правил благоустрою – 2 (два);  безпритульних тварин – 1 (одне); забезпечення населення скрапленим газом – 1 (одне),  першочергове надання житла - 1 (одне),  та інше. Для оперативного  розгляду звернень від громадян, міським головою видані відповідні доручення та розпорядження.  Звернення, які потребують додаткового часу для вирішення, знаходяться на особистому контролі  міського голови та заступника міського голови.  

  З метою перевірки фактів наведених у зверненнях, вивчення проблематики та причин,що призводять до скарг, відповідними спеціалістами апарату ради за необхідності здійснюються виїзди по місцю проживання заявників.

  З метою запобігання формального підходу до розгляду звернень громадян, міським головою проводяться наради апарату виконавчого комітету ради, щодо обговорення нагальних питань робочого процесу та систематично проводиться роз’яснювальна робота по недопущенню порушень у дотриманні законодавства в сфері роботи зі зверненнями громадян.

Міський голова                                                                                   М.І.Кольченко