4.2 Amnistia, Referèndum i República Catalana

4.2 Amnistia, Referèndum Llibertat, Autodeterminació i República Catalana

Paràgraf 198 de 204

L’objectiu pel qual treballa Esquerra Republicana és clar: construir la República Catalana de les oportunitats per a tothom. Ara ja sabem que el procés d’independència és irreversible, perquè quan un poble decideix exercir lliurement el seu futur com ho va fer el poble de Catalunya l’1 d’octubre de 2017, només és qüestió de temps materialitzar-ho. Però també hem vist com davant d’aquest estat Estat, que ha abandonat l’exercici de la política per resoldre el conflicte, que està en ple retrocés democràtic i que ha posat s’ha organitzat entorn a la justícia i els cossos i forces de seguretat per aplicar la màxima repressió possible, per tal de mantenir la integritat territorial a costa de perdre part dels seus drets democràtics més bàsics, tota la seva maquinària al servei de la repressió, hem de ser capaços d’esdevenir encara més forts i preparar les condicions que faran possible materialitzar la República.

L’objectiu pel qual treballa Esquerra Republicana és clar: construir la República Catalana de les oportunitats per a tothom. Ara ja sabem que el procés d’independència és irreversible, perquè quan un poble decideix exercir lliurement el seu futur, com ho va fer el poble de Catalunya l’1 d’octubre de 2017, només és qüestió de temps materialitzar-ho. Però també hem vist com davant d’aquest Estat, que ha abandonat l’exercici de la política per resoldre el conflicte, està en ple retrocés democràtic i s’ha organitzat entorn a la justícia i els cossos i forces de seguretat per aplicar la màxima repressió possible, per mantenir la integritat territorial, a costa de perdre part dels seus drets democràtics més bàsics, hem de ser capaços d’esdevenir encara més forts i preparar les condicions que faran possible materialitzar la República.