Published using Google Docs
Висновки АК 133
Updated automatically every 5 minutes

  Засідання Акредитаційної комісії (протокол № 133)

Посилання на висновки експертних комісій з акредитації напрямів підготовки (спеціальностей)

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Уманський національний університет садівництва для Відокремленого структурного підрозділу

Агротехнічного коледжу

5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

Національний університет водного господарства та природокористування

5.14010301 Туристичне обслуговування

https://goo.gl/G9d3PM

Державний вищий навчальний заклад

«Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

5.03060101 Організація виробництва

https://goo.gl/7s2QjR

Центральноукраїнський національний технічний університет

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

https://goo.gl/X6wvFd

6.030507 Маркетинг

6.030509 Облік і аудит

6.050201 Системна інженерія

6.050502 Машинобудування та матеріалообробка

6.050503 Машинобудування

6.050504 Зварювання

6.050701 Електротехніка та електротехнології

6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

6.160101 Військове управління

https://goo.gl/RxwNfA

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І. К. Карпенка-Карого

7.02020101 Театральне мистецтво

https://goo.gl/jiNsKh

7.02020301 Кіно-, телемистецтво

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

6.040201 Математика*

https://goo.gl/9LmNXz

Подільський державний аграрно-технічний університет

6.110101 Ветеринарна медицина

https://goo.gl/2x81D2

Державний вищий навчальний заклад

«Національний лісотехнічний університет України»

6.060102 Архітектура

https://goo.gl/5v4Q87

Військова академія (м. Одеса)

6.050702 Електромеханіка

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

6.050502 Інженерна механіка

6.020101 Культурологія

6.050702 Електромеханіка

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

6.050103 Програмна інженерія

«Київський кооперативний інститут бізнесу і права»

6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Заклад освіти

Напрям підготовки, спеціальність

Посилання

Слов’янський хіміко-механічний технікум

5.05130109 Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

https://goo.gl/euQUXZ

Вінницький національний аграрний університет для Чернятинського коледжу

5.09010202 Бджільництво

Одеська національна академія харчових технологій для Механіко-технологічного коледжу

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

https://goo.gl/gNMfNM

5.05050208 Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

5.05170106 Бродильне виробництво і виноробство

5.05170109 Зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170111 Зберігання, консервування та переробка молока

Київський національний торговельно-економічний університет для Житомирського торговельно-економічного коледжу

5.05170101 Виробництво харчової продукції

https://goo.gl/p7DDQU

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» для Політехнічного коледжу

5.03060102 Організація обслуговування на транспорті

https://goo.gl/ebZk7p

Запорізька державна інженерна академія для Запорізького гідроенергетичного коледжу

5.05060103 Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

https://goo.gl/3RWPXp

Національний авіаційний університет для Коледжу інженерії та управління

5.05150103 Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

https://goo.gl/rB46tZ

Таврійський державний агротехнологічний  для Відокремленого структурного підрозділу «Василівський коледж

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя для Зборівського коледжу

5.03060101 Організація виробництва

https://goo.gl/7JBvTX

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж»

5.08010101 Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

https://goo.gl/568bje

Вінницький кооперативний інститут для Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

5.05170101 Виробництво харчової продукції

https://goo.gl/RSgm4f

Приватний вищий навчальний заклад «Деснянський економіко-правовий коледж при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

5.03060101 Організація виробництва

https://goo.gl/eWkSFg

Київський національний університет технологій та дизайну для Коледжу мистецтв та дизайну

5.14010301 Туристичне обслуговування

https://goo.gl/wkaDnt

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Харківський національний університет міського господарства  імені О. М. Бекетова для Житлово-комунального коледжу

Промислове квітництво

201 Агрономія

https://goo.gl/LMavew

Зелене будівництво та садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний університет» для Маріупольського машинобудівного коледжу

Економіка підприємства

051 Економіка

https://goo.gl/JEr51K

Черкаська медична академія

Акушерська справа

223 Медсестринство

https://goo.gl/nV6i1E

Сестринська справа

Комунальний вищий навчальний заклад

«Дніпровський базовий медичний коледж»

Дніпропетровської обласної ради»

Акушерська справа

223 Медсестринство

https://goo.gl/qaV8GJ

Комунальний заклад вищої освіти

«Кам’янський медичний коледж»

Дніпропетровської обласної ради»

Акушерська справа

223 Медсестринство

Комунальний заклад «Костянтинівський медичний коледж»

Акушерська справа

223 Медсестринство

https://goo.gl/VaAaHH

Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж

імені С. Граната

Туризм

242 Туризм

Тернопільський національний економічний університет для Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Менеджмент

073 Менеджмент

https://goo.gl/pXoMy6

Перший (бакалаврський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Київський національний університет технологій та дизайну

Маркетинг

075 Маркетинг

https://goo.gl/BA2Fbv

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Середня освіта (Біологія, хімія) та екологія

014 Середня освіта (Біологія)

https://goo.gl/iRrf6c

Одеський державний аграрний університет

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

https://goo.gl/hfnwA2

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Початкова освіта

013 Початкова освіта

https://goo.gl/K8PVPn

Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи

014 Середня освіта (Фізична культура)

Хореографія

024 Хореографія

Психологія (практична психологія)

053 Психологія

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Середня освіта (Інформатика)

014 Середня освіта (Інформатика)

https://goo.gl/9BiAQe

Соціальна педагогіка

231 Соціальна робота

Другий (магістерський) рівень

Заклад освіти

Освітня програма

Спеціальність

Посилання на висновки

Київський національний лінгвістичний університет

Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

014 Середня освіта (Українська мова і література)

https://goo.gl/heuY2a

Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

014 Середня освіта. Мова і література (англійська)

Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035 Філологія

Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Галузевий переклад: мова гінді, англійська мова

Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова

Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова

Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова

Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

Галузевий переклад: перська мова, англійська мова

Російська мова і література, англійська мова і методика їх викладання

Китайська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

Переклад і міжкультурна комунікація (німецька мова і друга іноземна мова)

Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Теоретична і прикладна лінгвістика

Психологічні дослідження і консультування

053 Психологія

Управління та адміністрування бізнес-процесами

073 Менеджмент

Конституційне і адміністративне право

081 Право

Туризмознавство

242 Туризм

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

https://goo.gl/maJwef

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління проектами

073 Менеджмент

Логістика

Експертиза товарів та послуг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комп’ютеризація обробки інформації та управління

122 Комп’ютерні науки

Системне програмування

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Програмовні мобільні системи та Інтернет речей

131 Прикладна механіка

Динаміка і міцність машин

Ракетні та космічні комплекси

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Ракетні двигуни та енергетичні установки

Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

Літаки і вертольоти

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Біомедична інформатика та радіоелектроніка

163 Біомедична інженерія

Автомобілі та автомобільне господарство

274 Автомобільний транспорт

Прикладна лінгвістика

035 Філологія

Космічний моніторинг Землі

103 Науки про Землю

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні технології проектування

122 Комп’ютерні науки

Системне проектування

Інженерія логістичних систем

131 Прикладна механіка

Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Технології та засоби телекомунікацій

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційні мережі зв’язку

Радіоелектронні пристрої,

системи та комплекси

Випробування та сертифікація літальних апаратів

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Супутники, двигуни та енергетичні установки

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи автономної навігації  та адаптивного управління літальних апаратів

173 Авіоніка

Геоінформаційні системи і технології

193 Геодезія та землеустрій

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

272 Авіаційний транспорт

Інтелектуальні транспортні системи

Сумський національний аграрний університет

Право

081 Право

https://goo.gl/rRDWyc

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Лісове господарство

205 Лісове господарство

Економіка підприємства

051 Економіка

Маркетинг

075 Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Агрономія

201 Агрономія

Захист і карантин рослин

202 Захист і карантин рослин

Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля для Інституту хімічних технологій

Економіка

051 Економіка

Одеська національна академія харчових технологій

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

https://goo.gl/tTg7yA

Газонафтопроводи та газонафтосховища

185 Нафтогазова інженерія та технології

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Українська інженерно-педагогічна академія

Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/YbDxwZ

Професійна освіта (Енергетика)

015 Професійна освіта (Енергетика)

Професійна освіта (Машинобудування)

015 Професійна освіта (Машинобудування)

Професійна освіта (Транспорт)

015 Професійна освіта (Транспорт)

Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Управління інтелектуальною власністю

073 Менеджмент

Управління навчальним закладом

Прикладна математика

113 Прикладна математика

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133 Галузеве машинобудування

Електричні станції, мережі та системи

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Якість, стандартизація та сертифікація

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Адміністративний менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

Черкаський державний технологічний університет

Дизайн (за видами)

022 Дизайн

https://goo.gl/Egrn6Mhttps://goo.gl/Egrn6M

Політична філософія

033 Філософія

Міжнародна економіка

051 Економіка

Економічна кібернетика

Маркетинг

075 Маркетинг

Туризм

272 Туризм

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Національний університет «Одеська морська академія» для Азовського морського інституту

Менеджмент організацій і адміністрування підприємств морського транспорту

073 Менеджмент

https://goo.gl/G1tLwi

для Інституту Військово-Морських Сил  

Корабельне озброєння

255 Озброєння та військова техніка

Морський транспорт Військово-Морських Сил

271 Річковий та морський транспорт

Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний університет»

Переклад (англійська та німецька мови)

035 Філологія

https://goo.gl/dnGynU

Переклад (російська та польська мови)

Економіка підприємства

051 Економіка

Економіка довкілля і природних ресурсів

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління проектами

073 Менеджмент

Логістичний менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Маркетинг

075 Маркетинг

Якість, стандартизація та сертифікація

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комп’ютерне моделювання

113 Прикладна математика

Інформаційні системи та технології

122 Комп’ютерні науки

Інформатика

Консолідована інформація

Технології машинобудування

131 Прикладна механіка

Технології та устаткування зварювання

Обробка металів за спецтехнологіями

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Матеріалознавство

132 Матеріалознавство

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133 Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

Інструментальне виробництво

Металургійне обладнання

Обробка металів тиском

136 Металургія

Металургія чорних металів

Електротехнічні системи електроспоживання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Енергетичний менеджмент

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

Промислове і цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Організація перевезень і управління на промисловому транспорті

275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Транспортні системи

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Організація міжнародних перевезень

Національний авіаційний університет

Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія

https://goo.gl/9cgf6f

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

125 Кібербезпека

Біотехнічні та медичні апарати і системи

172 Телекомунікації та радіотехніка

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Германські мови та літератури (переклад включно)

035 Філологія

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Менеджмент

Логістика

073 Менеджмент

Прикладна фізика

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Літаки та вертольоти

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Електротехнічні системи електроспоживання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Фізична та біомедична електроніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

172 Телекомунікації та радіотехніка

Промислове і цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

для Льотної академії

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень

073 Менеджмент

Менеджмент туристичної індустрії

Київський національний торговельно-економічний університет

Міжнародна економіка

051 Економіка

https://goo.gl/RbUB9T

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Менеджмент

Товарознавство і комерційна логістика

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

для Харківського торговельно-економічного інституту

Міжнародний бізнес

292 Міжнародні економічні відносини

Митна справа

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Міжнародний туристичний бізнес

242 Туризм

для Вінницького торговельно-економічного інституту

Міжнародна економіка

051 Економіка

Економіка підприємства

Екомічна кібернетика

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Державні фінанси

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент організацій

073 Менеджмент

для Чернівецького торговельно-економічного інституту

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Державні фінанси

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент організацій торгівлі

073 Менеджмент

Маркетинг

075 Маркетинг

Товарознавство та комерційна логістика

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Готельна і ресторанна справа

241 Готельна і ресторанна справа

для Одеського торговельно-економічного інституту

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Державні фінанси

072 Фінанси, банківська справа та страхування

для Ужгородського торговельно-економічного інституту

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Державні фінанси

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Готельний і ресторанний менеджмент

073 Менеджмент

Товарознавство і комерційна діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

для Харківського інституту фінансів

Менеджмент організацій

073 Менеджмент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Економіка підприємства

051 Економіка

https://goo.gl/rKDqQ7

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

Управління інноваційною діяльністю

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

131 Прикладна механіка

Технології автоматизованого виробництва

Технології машинобудування

Інженерія композиційних матеріалів

132 Матеріалознавство

Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок

135 Суднобудування

Суднові енергетичні установки та устаткування

Морська робототехніка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Експлуатація суднових автоматизованих систем

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Системи генерування електроенергії та електропостачання

Газотурбінні установки і компресорні станції

142 Енергетичне машинобудування

Турбіни

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління фінансово-економічною безпекою

Менеджмент

Право

081 Право

Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Управління проектами

122 Комп'ютерні науки

Композиційні та порошкові

матеріали, покриття

132 Матеріалознавство

Кораблі та океанотехніка

135 Суднобудування

Двигуни внутрішнього згоряння

142 Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і

установки та системи кондиціювання

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані

технології

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

для Первомайської філії

Економіка і управління підприємством

051 Економіка

https://goo.gl/hBzHyi

Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності підприємства

Технології машинобудування

131 Прикладна механіка

Технології енергетичного машинобудування

Національний університет цивільного захисту України

Радіаційний та хімічний захист

161 Хімічні технології та інженерія

https://goo.gl/6YgAnf

Техногенно-екологічна безпека

183 Технології захисту навколишнього середовища

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Методика спортивно-масової роботи

017 Фізична культура і спорт

https://goo.gl/9KZcZ4

Викладач фізичного виховання

Фізична культура і спорт

Фізична терапія, ерготерапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Національний фармацевтичний університет

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/YSWZzB

Економіка підприємства

051 Економіка

Менеджмент організацій та адміністрування

073 Менеджмент

Логістика

Маркетинг

075 Маркетинг

Промислова біотехнологія

162 Біотехнології та біоінженерія

Лабораторна діагностика

224 Технології медичної діагностики та лікування

Державний вищий навчальний заклад

«Національний лісотехнічний університет України»

Дизайн

022 Дизайн

https://goo.gl/GiJmHp

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Промисловий інжиніринг

133 Галузеве машинобудування

Інжиніринг, машини деревообробної промисловості

Машини та обладнання лісового господарства

Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини

161 Хімічні технології та інженерія

Технології виробів з деревини

187 Деревообробні та меблеві технології

Технології деревообробки

Ландшафтна архітектура

191 Архітектура та містобудування

Лісова інженерія

205 Лісове господарство

Лісове господарство

Мисливське господарство

Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/534Rw8

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

073 Менеджмент

Оцінка землі та нерухомого майна

193 Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

201 Агрономія

Агрономія

Агрохімія і ґрунтознавство

Експертна оцінка ґрунтів

Насінництво та насіннєзнавство

Карантин рослин

202 Захист і карантин рослин

Захист рослин

Садівництво та виноградарство

203 Садівництво та виноградарство

Лісове господарство

205 Лісове господарство

 Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Дніпровський державний технічний університет

Соціологія

054 Соціологія

https://goo.gl/YAEypV

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Екологія

101 Екологія

Фізика конденсованого стану

104 Фізика та астрономія

Прикладна математика

113 Прикладна математика

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Технології та устаткування зварювання

131 Прикладна механіка

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Металургія чорних металів

136 Металургія

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

Енергетичний менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Мікро- та наносистемна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Хімічні технології та інженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Біотехнології та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

Електроніка

171 Електроніка

Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Національна академія Національної гвардії України

Експлуатація та відновлення ракетного, артилерійського та стрілецького озброєння НГУ

255 Озброєння та військова техніка

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Образотворче мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

https://goo.gl/vfrWcj

Менеджмент соціокультурної діяльності

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Філософія

033 Філософія

Культурологія

034 Культурологія

Українська мова та література

035 Філологія

Англійська та німецька мови (переклад включно)

Економіка

051 Економіка

Біологія

091 Біологія

Географія

106 Географія

Туризмознавство

242 Туризм

Запорізька державна інженерна академія

Економіка підприємства та управління бізнесом

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://goo.gl/o1dxJR

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Металургійне обладнання

133 Галузеве машинобудування

Обробка металів тиском

136 Металургія

Металургія чорних металів

Металургія кольорових металів

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Мікроелектронні інформаційні системи

153 Мікро- та наносистемна техніка

Електроніка

171 Електроніка

Технологія захисту навколишнього середовища

183 Технологія захисту навколишнього середовища

Промислове і цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Водопостачання та водовідведення

Охорона праці

263 Цивільна безпека

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Вінницький національний технічний університет

Екологія

101 Екологія

https://goo.gl/7WosmH

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Системи штучного інтелекту

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Консолідована інформація

124 Системний аналіз

Управління інформаційною безпекою

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Інформаційні технології аналізу даних та зображень

126 Інформаційні системи та технології

Технології машинобудування

131 Прикладна механіка

Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні

132 Матеріалознавство

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Енергетичний менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Електричні станції

Електротехнічні системи електроспоживання

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електричні системи і мережі

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Інформаційні системи і Інтернет речей

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Інтелектуальні комп’ютерні системи

Інженерія якості продукції

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Лазерна техніка та оптоінформатика

Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

Мікро- та наносистемна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Біотехнічні та медичні апарати і системи

163 Біомедична інженерія

Електроніка

171 Електроніка

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

Технології та засоби телекомунікацій

Телекомунікаційні системи та мережі

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Промислове та цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Теплогазопостачання і вентиляція

Міське будівництво та господарство

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Дніпропетровський національний університет  залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

Управління фінансово-економічною безпекою

073 Менеджмент

https://goo.gl/HYchqA

Управління проектами

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

133 Галузеве машинобудування

Електротехнічні системи електроспоживання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричний транспорт

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Автоматика та автоматизація на транспорті

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Промислове і цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Вагони та вагонне господарство

273 Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

Залізничні споруди та колійне господарство

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Політологія

052 Політологія

https://goo.gl/7taVrW

Підприємництво

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Право

081 Право

Економічна та соціальна географія

106 Географія

Географія рекреації та туризму

Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі

Географія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Житомирський державний технологічний університет

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/AMk6y7

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

073 Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Екологія

101 Екологія

Управління ІТ-проектами

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Прикладна механіка

131 Прикладна механіка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

184 Гірництво

Маркшейдерська справа

Автомобільний транспорт

274Автомобільний транспорт

Економіка

051 Економіка

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Середня освіта (історія)

014 Середня освіта (Історія)

https://goo.gl/BPzCWR

Соціальна педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Географія

106 Географія

Освіта дорослих

011 Освітні, педагогічні науки

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Управління персоналом та економіка праці

051 Економіка

Журналістика та крос-медійність

061 Журналістика

Кібербезпека

125 Кібербезпека

Туризмознавство

242 Туризм

Місцеве самоврядування

281 Публічне управління та адміністрування

Міжнародне право

293 Міжнародне право

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Управління навчальним закладом

073 Менеджмент

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

Якість, стандартизація та сертифікація

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Технологія зберігання та переробки водних біоресурсів

181  Харчові технології

Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса

Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

Англійська мова та друга іноземна мова

035 Філологія

Німецька мова та друга іноземна мова

035 Філологія

Прикладна економіка

051 Економіка

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління інноваційною діяльністю

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Адміністративний

менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Маркетинг

075 Маркетинг

 Право

081 Право

Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія

Екологічний контроль і аудит

Інформаційні управляючі системи та технології

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Обладнання лісового комплексу

133 Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

162 Біотехнологія та біоінженерія

Деревообробні та меблеві технології

187 Деревообробні та меблеві технології

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

201 Агрономія

Агрохімія і ґрунтознавство

Карантин рослин

202 Захист і карантин рослин

Захист рослин

Садівництво та виноградарство

203 Садівництво та виноградарство

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Лісове господарство

205 Лісове господарство

Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

Водні біоресурси та аквакультура

207 Водні біоресурси та аквакультура

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Агрономія

208 Агрономія

для Відокремленого підрозділу «Ніжинський агротехнічний інститут»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Управління фінансово-економічною безпекою

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/KuXA2Y

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова

035 Філологія

Менеджмент інноваційної діяльності

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Логістика

Маркетинг

075 Маркетинг

Екологія

101 Екологія

Прикладна математика

113 Прикладна математика

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нафтогазова інженерія та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

Промислове і цивільне будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів

Автомобіль­ний транспорт

274 Автомобіль­ний транспорт

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/qNpQwU

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Політологія

052 Політологія

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Менеджмент

073 Менеджмент

Київський національний університет технологій та дизайну

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

https://goo.gl/wh7CXb

Комунікаційний маркетинг

075 Маркетинг

Господарсько-правова діяльність

081 Право

Середня освіта (Українська мова і література, зарубіжна література, англійська мова)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література, зарубіжна література, історія)

Середня освіта (Українська мова і література, зарубіжна література) та літературне редагування

Середня освіта (Українська мова і література, зарубіжна література) та практична психологія

Образотворче мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Психологія консультування

053 Психологія

Редагування в засобах масової інформації та видавнича діяльність

061 Журналістика

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Дошкільна освіта та англійська мова

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/8nJ9mp

Дошкільна освіта та образотворче мистецтво

Початкова освіта та образотворче мистецтво

013 Початкова освіта

Російська й англійська мови і зарубіжна література в закладах освіти

014 Середня освіта (Мова і література (російська))

Інформатика в закладах освіти

014 Середня освіта (Інформатика)

Економіка (Аналітика ринку товарів і послуг)

051 Економіка

Журналістика. Медіакомунікації

061 Журналістика

Біологія

091 Біологія

Хімія з основами викладання

102 Хімія

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

Початкова освіта та інформатика

013 Початкова освіта

Початкова освіта та англійська мова

Середня освіта (Математика та інформатика)

014 Середня освіта (Математика)

Математика

111 Математика

Соціальна робота. Соціальна педагогіка

231 Соціальна робота

Національний університет «Львівська політехніка»

Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/SY1vs5

Музеєзнавство, пам’яткознавство

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Туризмознавство

242 Туризм

для Відокремленого структурного підрозділу

Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

122 Комп’ютерні науки

Міжнародні економічні відносини

Середня освіта (фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

https://goo.gl/z8d81M

Середня освіта. Трудове навчання та технології, інформатика

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)

015 Професійна освіта (Транспорт)

Дизайн

022 Дизайн

Управління персоналом та економіка праці

051 Економіка

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Підприємництво

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Хімія

102 Хімія

Прикладна математика

113 Прикладна математика

Електропобутова техніка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Охорона праці (за галузями)

263 Цивільна безпека

Міжнародна інформація

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні економічні відносини

292  Міжнародні економічні відносини

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/2XTkUm

Середня освіта (Історія) та правознавство

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Мова і література (польська))

014 Середня освіта (Мова і література (польська))

Середня освіта (Біологія, хімія)

014 Середня освіта (Біологія)

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Хореографія

024 Хореографія

Практична психологія

053 Психологія

Лабораторна діагностика біологічних систем

091 Біологія

Фізика приладів, елементів і систем

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Фізична терапія, ерготерапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Управління персоналом та економіка праці

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://goo.gl/fbSxzH

Право

081 Право

Міське будівництво та господарство

192  Будівництво та цивільна інженерія

Запорізький державний медичний університет

Лабораторна діагностика

224 Технології медичної діагностики та лікування

https://goo.gl/rCPQBV

Дошкільна освіта

Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/rKGqw5

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Мукачівський державний університет

Конструювання та технології швейних виробів

182 Технології легкої промисловості

https://goo.gl/Y8SLBT

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

https://goo.gl/euzfM6

Економіка

051 Економіка

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Гірничі та збагачувальні машини і обладнання

133 Галузеве машинобудування

Металургія чорних металів

136 Металургія

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Електричний транспорт

Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Уманський національний університет садівництва

Екологія

101 Екологія

https://goo.gl/Y8Y8Jy

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Туризм

242 Туризм

Національний університет «Острозька академія»

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

https://goo.gl/BfHgE6

Релігієзнавство

031 Релігієзнавство

Історія та археологія

032 Історія та археологія

Культурологія

034 Культурологія

Українська мова і література

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Економічна кібернетика

051 Економіка

Політологія

052 Політологія

Психологія

053 Психологія

Журналістика

061 Журналістика

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Країнознавство

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Вінницький національний аграрний університет

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/QvVwiP

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

073 Менеджмент

Екологія

101 Екологія

Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Харчові технології

181 Харчові технології

Агрономія

201 Агрономія

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

20 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Чернігівський національний технологічний університет

Деревообробні та меблеві технології

187 Деревообробні та меблеві технології

https://goo.gl/XvSNhe

Подільський державний аграрно-технічний університет

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

https://goo.gl/HuvQNX

Економіка

051 Економіка

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

073 Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Землеустрій і кадастр

193 Геодезія та землеустрій

Агрономія

201 Агрономія

Садівництво та виноградарство

203 Садівництво та виноградарство

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент

https://goo.gl/uBxE7L

Маркетинг

075 Маркетинг

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Управління безпечністю та якістю товарів

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика

Товарознавство і комерційна діяльність

Експертиза товарів та послуг

Товарознавство та експертиза в митній справі

Обладнання переробних і харчових виробництв

133 Галузеве машинобудування

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

181 Харчові технології

Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу

Технології харчових продуктів тваринного походження

Національний університет харчових технологій

Реклама та зв’язки з громадськістю

061 Журналістика

https://goo.gl/xvAUGP

Маркетинг

075 Маркетинг

Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія

Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Фармацевтична біотехнологія

162 Біотехнології та біоінженерія

Промислова біотехнологія

Екологічний контроль та аудит

183 Технології захисту навколишнього середовища

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Початкова освіта. Християнська етика

013 Початкова освіта

https://goo.gl/CQb4Wn

Початкова освіта. Іноземна мова

Філософія. Аналітика соціально-політичних, культурно-освітніх і релігійних процесів

033 Філософія

Економіка та адміністрування в охороні здоров’я

051 Економіка

Керівництво персоналом та економіка праці

Психологія. Практична психологія

 053 Психологія

Соціальна робота. Психологія

231 Соціальна робота

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/yxCovd

Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

035 Філологія

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Математика)

Спеціальна освіта

016 Спеціальна освіта

Філософія

033 Філософія

Культурологія

034 Культурологія

Психологія

053 Психологія

Менеджмент

073 Менеджмент

для Горлівського інституту іноземних мов

Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

https://goo.gl/yxCovd

Лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови, другої мови

Середня освіта (Історія). Психологія

014 Середня освіта (Історія)

Переклад і міжкультурна комунікація (англійська, німецька або французька мови)

035 Філологія

053 Психологія

Сучасні філологічні студії: українська, англійська або російська мови і літератури

Романські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство

Германські студії: лінгвістика, літературознавство, перекладознавство

Практична психологія

Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка

Маркетинг

075 Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Обладнання переробних і харчових виробництв

133 Галузеве машинобудування

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Технології зернопродуктів та зернові ресурси

181 Харчові технології

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

https://goo.gl/EQRBqU

Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

Прикладна

фізика та наноматеріали

105 Прикладна

фізика та наноматеріали

Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Херсонський національний технічний університет

Економіка підприємства

051 Економіка

https://goo.gl/BBPTE1

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Менеджмент

Консолідована інформація

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні системи та мережі

 123 Комп’ютерна інженерія

Дизайн

022 Дизайн

Програмне забезпечення систем

121 Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Матеріали і техніка в транспортній галузі

132 Матеріалознавство

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Фізична та

біомедична електроніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

161 Хімічні технології та інженерія

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

181 Харчові технології

Технології продуктів бродіння і виноробства

Технології та дизайн тканин

182 Технології легкої промисловості

Експертиза  текстильних матеріалів та виробів

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Луцький національний технічний університет

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/RV29zg

Прикладна механіка

131 Прикладна механіка

Обладнання лісового комплексу

133 Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

133 Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Мікро- та наносистемна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Електроніка

171 Електроніка

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Маркетинг

075 Маркетинг

Товарознавство та експертиза в митній справі

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Екологія

101 Екологія

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Матеріалознавство

132 Матеріалознавство

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Професійна освіта (комп’ютерні технології)

015 Професійна освіта (комп’ютерні технології)

Економіка

051 Економіка

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

073 Менеджмент

Економіка підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Інжиніринг переробних і харчових виробництв

133 Інжиніринг переробних і харчових виробництв

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Релігієзнавство

031 Релігієзнавство

https://goo.gl/5VnUkg

Філософія

033 Філософія

Соціологія

054 Соціологія

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Хімічні технології та інженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Радіоелектронні апарати

172 Телекомунікації та радіотехніка

Економічна кібернетика

051 Економіка

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Банківська справа

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Маркетинг

075 Маркетинг

Біологія

091 Біологія

Екологія

101 Екологія

Статистика

112 Статистика

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Мікро- та наносистемна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Технології медичної діагностики та

лікування

224 Технології медичної діагностики та

лікування

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та

регіональні студії

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та

регіональні студії

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Технології електронних мультимедійних видань

186 Видавництво та поліграфія

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Середня освіта (Інформатика)

014 Середня освіта (Інформатика)

https://goo.gl/pgw62o

Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Здоров’я людини)

014 Середня освіта (Здоров’я людини)

Релігієзнавство

031 Релігієзнавство

Філософія

033 Філософія

Економіка

051 Економіка

Журналістика

061 Журналістика

Географія

106 Географія

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Середня освіта (Хімія)

014 Середня освіта (Хімія)

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Хореографія)

014 Середня освіта (Хореографія)

Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта

(Історія)

014 Середня освіта

(Історія)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта

(Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта

(Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Фізика)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Історія та археологія

032 Історія та археологія

Культурологія

034 Культурологія

Філологія (Українська мова і література)

035 Філологія

Психологія

053 Психологія

Біологія

091 Біологія

Хімія

102 Хімія

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

035 Філологія

Освітні вимірювання

011 Освітні, педагогічні науки

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Прикладна фізика та наноматеріали

015 Прикладна фізика та наноматеріали

Географія туризму

106 Географія

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Середня освіта (Хімія)

014 Середня освіта (Хімія)

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Нафтогазова інженерія та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/v8peVR

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління фінансово-економічною безпекою

073 Менеджмент

Менеджмент

Маркетинг

075 Маркетинг

Харчові технології

181 Харчові технології

Гідромеліорація

192 Будівництво та цивільна інженерія

Агрономія

201 Агрономія

 Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Водні біоресурси та аквакультура  

207 Водні біоресурси та аквакультура  

Запорізький національний технічний університет

Дизайн

022 Дизайн

https://goo.gl/RyLhKc

Соціологія

054 Соціологія

Економіка підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Системи штучного інтелекту

122 Комп’ютерні науки

Електричні машини і апарати

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні та електронні апарати

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Міжнародний бізнес

292 Міжнародні економічні відносини

Енергетичний менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

Маркетинг

075 Маркетинг

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Інформаційні мережі зв’язку

172 Телекомунікації та радіотехніка

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології (на залізничному транспорті)

275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Харківський національний університет внутрішніх справ

Психологія (практична психологія)

053 Психологія

https://goo.gl/urYaxK

Фінанси, банківська справа та страхування (фінансова безпека та фінансові розслідування)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Право (правозастосування)

081 Право

Право (поліцейські)

Кібербезпека (безпека інформаційних та комунікаційних систем)

125 Кібербезпека

Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність)

262 Правоохоронна діяльність

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/FMdrBE

Маркетинг

075 Маркетинг

Екологія

101 Екологія

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Охорона праці

263 Цивільна безпека

Міжнародна економіка і бізнес

292 Міжнародні економічні відносини

Херсонський державний університет

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

https://goo.gl/gvRrDK

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Хімія)

014 Середня освіта (Хімія)

Середня освіта (Біологія)

014 Середня освіта (Біологія)

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Історія та археологія

023 Історія та археологія

Культурологія

034 Культурологія

Психологія

053 Психологія

Право

081 Право

Хімія

102 Хімія

Географія

106 Географія

Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

Львівський національний університет ветеринарної

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Туризм

242 Туризм

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Релігійні та богословські медіа

041 Богослов’я

https://goo.gl/jyDrti

Управління екоризиками та біозахист

101 Екологія

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

Телекомунікації та радіотехніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

Центральноукраїнський національний технічний університет

Менеджмент бізнес-організацій

073 Менеджмент

https://goo.gl/GoNxgN

Підйомно - транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання

133 Галузеве машинобудування

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Білоцерківський національний аграрний університет

Садово-паркове господарство

206 Садово-паркове господарство

Водні біоресурси та аквакультура

207 Водні біоресурси та аквакультура

Право

081 Право

Київський національний університет будівництва і архітектури

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

https://goo.gl/V3ibcw

Комп’ютерні системи та мережі

123 Комп’ютерна інженерія

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

125 Кібербезпека

Інформаційні системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Інженерія логістичних систем

131 Прикладна механіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Київський національний університет будівництва і архітектури для Відокремленого структурного підрозділу

«Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»

Теплогазопостачання і вентиляція

192 Будівництво та цивільна інженерія

https://goo.gl/KZrnEH

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/DydC1V

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

Професійна освіта (Будівництво)

015 Професійна освіта (Будівництво)

Управління закладом освіти

073 Менеджмент

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Середня освіта (Біологія)

014 Середня освіта (Біологія)

https://goo.gl/iKMcoj

Середня освіта (Інформатика)

014 Середня освіта (Інформатика)

Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

Середня освіта (Хімія)

014 Середня освіта (Хімія)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Математика)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Середня освіта (Мова і література (російська, англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (російська))

https://goo.gl/LuQmci

Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

 Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

Історія та археологія

032 Історія та археологія

Журналістика. Медіакомунікації

061 Журналістика

Менеджмент. Управління освітнім закладом (за типом)

073 Менеджмент

Фізична терапія, ерготерапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Психологія

053 Психологія

Охорона праці

263 Цивільна безпека

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Початкова освіта

013 Початкова освіта

https://goo.gl/9BiAQe

Образотворче мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво

Психологія

053 Психологія

Право

081 Право

Туризмознавство

242 Туризм

Середня освіта (історія)

014 Середня освіта (Історія)

Фізика та астрономія

104 Фізика та астрономія

Географія

106 Географія

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Фізика)

Етнологія

032 Історія та археологія

Соціологія

054 Соціологія

Курортна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Львівський інститут економіки і туризму

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/BWGq6T

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Менеджмент

073 Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Харчові технології

181 Харчові технології

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Туризм

242 Туризм

Державний вищий навчальний заклад

«Херсонський державний аграрний університет»

Екологія

101 Екологія

https://goo.gl/qYHskz

Науки про Землю

103 Науки про Землю

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Екологія

101 Екологія

https://goo.gl/7AfiVp

Економіка

051 Економіка

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Хімія в закладах освіти

014 Середня освіта (Хімія)

https://goo.gl/3B2Anx

Політологія

052 Політологія

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Агрономія

201 Агрономія

https://goo.gl/tuedhE

Сумський державний університет

Біомедичні прилади та системи

163 Біомедична інженерія

https://goo.gl/qU5XGS

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

Державний вищий навчальний заклад

«Університет банківської справи»

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/RPRVHT

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Фармація

226 Фармація

https://goo.gl/FwLTZu

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Управління персоналом і економіка праці

051 Економіка

https://goo.gl/S9RJCB

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Одеський державний аграрний університет

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

https://goo.gl/R2mTMt

Запорізький національний університет

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/CmbhFu

Театральне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

Соціологія

054 Соціологія

Маркетинг

075 Маркетинг

Екологія та охорона навколишнього середовища

101 Екологія

Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

Одеський національний морський університет

Управління проектами

073 Менеджмент

https://goo.gl/DJd9qX

Морська логістика

Підприємницька діяльність на морському транспорті

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Гідротехнічне будівництво

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Туризм (морський та річковий)

242 Туризм

Національний університет водного господарства та природокористування

Гідротехнічне будівництво

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

https://goo.gl/pPDwc5

Лісове господарство

205 Лісове господарство

Державна служба

281 Публічне управління та адміністрування

Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва

133 Галузеве машинобудування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/7mVqZD

Спеціальна освіта

016 Спеціальна освіта

Хореографія

024 Хореографія

Географія

106 Географія

Фізична та біомедична електроніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Середня освіта (Історія. Правознавство)

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія. Географія)

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Інформатика)

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Хореографія)

014 Середня освіта (Хореографія)

Спеціальна освіта

016 Спеціальна освіта

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Управління закладом освіти

073 Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Туризм

242 Туризм

Харківська державна зооветеринарна академія

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

https://goo.gl/ktU9rj

Водні біоресурси та аквакультура

207 Водні біоресурси та аквакультура

Лабораторна діагностика хвороб тварин

211 Ветеринарна медицина

Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Менеджмент

073 Менеджмент

Біотехнологія

162 Біотехнології та біоінженерія

Мисливське господарство

205 Лісове господарство

Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

Національний фармацевтичний університет

Якість, стандартизація та сертифікація

073 Менеджмент

https://goo.gl/KoYmBm

Фармацевтична біотехнологія

162 Біотехнології та біоінженерія

Комунальний заклад

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Середня освіта (Англійська мова)

014 Середня освіта (Англійська мова)

https://goo.gl/anHqgS

Менеджмент

073 Менеджмент

Комунальний вищий навчальний заклад

«Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки»

Дніпропетровської обласної ради»

Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво

https://goo.gl/9svMV7

Хмельницький університет управління та права

Магістр публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве самоврядування

074 (281) Публічне управління та адміністрування

https://goo.gl/pXdVV6

Приватний вищий навчальний заклад

«Буковинський університет»

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

https://goo.gl/UMgWvV

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»

Переклад (англійська)

035 Філологія

https://goo.gl/4Lf5Fv

Мова та література (англійська)

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління навчальним закладом

073 Менеджмент

Право

081 Право

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Приватний вищий навчальний заклад-інститут

«Українсько-американський університет Конкордія»

Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент

https://goo.gl/HDzkv5

Приватна установа «Університет «Київська школа економіки»

Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент

https://goo.gl/g3rDYj

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

https://goo.gl/psJXYT

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Менеджмент

073 Менеджмент

https://goo.gl/WnH7gR

«Класичний приватний університет»

Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

https://goo.gl/cjMRDW

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Право

081 Право

Міжнародний гуманітарний університет

Філологія

035 Філологія

Менеджмент

073 Менеджмент

Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародне право

293 Міжнародне право

Право

081 Право

Полтавська державна аграрна академія

Екологічне рослинництво

201 Агрономія

Бердянський державний педагогічний університет

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/sNAE7U

Середня освіта (хореографія)

014 Середня освіта (Хореографія)

Середня освіта (музичне мистецтво та художня культура)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (мова і література (англійська))

014 Середня освіта (мова і література (англійська)

Середня освіта (історія)

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (математика)

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (фізика)

Середня освіта (Фізика)

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Спеціальна освіта

016 Спеціальна освіта

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

Історія

032 Історія та археологія  

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

073 Менеджмент

Право

081 Право

Прикладна фізика та наноматеріали

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

https://goo.gl/nRDthA

Економіка

051 Економіка

Транспортні технології (на автомобільному транспортні)

275 Транспортні технології (на автомобільному транспортні)

Освітні, педагогічні науки

011 Освітні, педагогічні науки

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

131 Прикладна механіка

Біотехнічні та медичні апарати і системи

172 Телекомунікації

Психологія

053 Психологія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

101 Екологія

Прикладна математика

113 Прикладна математика

Інформаційні управляючі системи та технології

122 Комп’ютерні науки

Технології машинобудування

131 Прикладна механіка

Колісні та гусеничні транспортні засоби

133 Галузеве машинобудування

Енергетичний менеджмент

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічне обладнання

енергоємних виробництв

Електричні машини і апарати

Екологічна безпека

183 Технології захисту навколишнього середовища

Землеустрій та кадастр

193 Геодезія та землеустрій

Автомобілі та автомобільне господарство

274 Автомобільний транспорт

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Економіка та управління підприємництвом, торгівлею та біржовою діяльністю

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Металорізальні верстати та системи

133 Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і

Електротехнічні системи електроспоживання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Донецький юридичний інститут МВС України

Правоохоронна діяльність

282 Правоохоронна діяльність

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/3C62DY

Початкова освіта. Позашкільна освіта

013 Початкова освіта

Середня освіта: історія. Українознавство

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта: мова і література (російська)

014 Середня освіта (Мова і література (російська))

Середня освіта: мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Психологія

053 Психологія

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/HVxDN6

Середня освіта (образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Фізична культура і спорт

017 Фізична культура і спорт

Дизайн

022 Дизайн

Акторське мистецтво

026 Сценічне мистецтво

Історія та археологія

032 Історія та археологія

Географія

106 Географія

Рівненський державний гуманітарний університет

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

https://goo.gl/rrCtqr

Початкова освіта

013 Початкова освіта

Середня освіта (Біологія)

014 Середня освіта (Біологія)

Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Фізика)

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво

Сценічне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

Музеєзнавство, пам’яткознавство

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Історія та археологія

032 Історія та археологія

Економічна кібернетика

051 Економіка

Політологія

052 Політологія

Психологія

053 Психологія

Біологія

091 Біологія

Радіоекологія

101 Екологія

Фізика та астрономія

104 Фізика та астрономія

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Управління проектами

073 Менеджмент

https://goo.gl/kzryWh

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

https://goo.gl/fdTjg5

Психологія (практична психологія)

053 Психологія (практична психологія)

Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика)

112 Статистика

 

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Вчитель фізичної культури

014 Середня освіта (Фізична культура)

https://goo.gl/3SRu9S

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Прикладна фізика

105 Прикладна фізика

https://goo.gl/BzMzMq

Фізична географія

106 Географія

Економічна та соціальна географія

Лісове господарство

205 Лісове господарство

Національний транспортний університет

Професійна освіта (транспорт)

015 Професійна освіта (транспорт)

https://goo.gl/SVaSYJ

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Підприємництво в сфері управління нерухомим майном

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Екологія

101 Екологія

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Харківський національний університет міського господарства імені О. М.  Бекетова

Бізнес - адміністрування

073 Менеджмент

https://goo.gl/gDKBH8

Менеджмент. Управління проектами

Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу

Комп’ютерні науки. Управління проектами

122 Комп’ютерні науки

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

281 Публічне управління та адміністрування

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Економіка

051 Економіка

https://goo.gl/XaKRCJ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://goo.gl/dZKwRc

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності

073 Менеджмент

https://goo.gl/zxZQKz

Менеджмент організацій і бізнес- адміністрування

Геологія

103 Науки про Землю

Маркшейдерська справа

184 Гірництво

Підземна розробка родовищ корисних копалин

Шахтне і підземне будівництво

Охорона праці в гірничому виробництві

Збагачення корисних копалин

Відкриті гірничі роботи

Харківська державна академія культури

Менеджмент соціокультурних проектів

028 Менеджмент соціокультурних проектів

https://goo.gl/i8m7cY

Журналістика

061 Журналістика

Національна металургійна академія України

Інтелектуальна власність

073 Менеджмент

Управління проектами

Таврійський державний агротехнологічний університет

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

https://goo.gl/9zvBiQ

Маркетинг

075 Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Екологія

101 Екологія

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Агрономія

201 Агрономія

Агроінженерія

208 Агроінженерія

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

Фізична терапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Комунальний заклад

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Педагогіка вищої освіти

011 Освітні, педагогічні науки

Управління навчальним закладом

073 Менеджмент

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

Середня освіта (Мова і література (німецька))

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Київський інститут банківської справи»

Фінанси, банківська

справа та страхування

072 Фінанси, банківська

справа та страхування

https://goo.gl/6GqUcv

Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила

Графічний дизайн

022 Дизайн

https://goo.gl/ETKVEr

Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

071 Облік і оподаткування

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Право

081 Право

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Початкова освіта

013 Початкова освіта

https://goo.gl/zvAUAX

Середня освіта (Географія)

014 Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Історія та правознавство)

014 Середня освіта (Історія)

Державне регулювання соціально-економічного розвитку

051 Економіка

Географія

106 Географія

 Приватне акціонерне товариство

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Психологія

053 Психологія

https://goo.gl/mpJFcF

 Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

для Львівського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Право

081 Право

для Маріупольського інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Управління персоналом та економіка праці

051 Економіка

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

Менеджмент організацій і адміністрування

073 Менеджмент

https://goo.gl/9rHTB3

Київський національний університет культури і мистецтв

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Дизайн

022 Дизайн

Хореографія

024 Хореографія

Музичне мистецтво

025 Музичне мистецтво

Сценічне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

Музеєзнавство, пам'яткознавство

027 Музеєзнавство, пам'яткознавство

Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент соціокультурної діяльності

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Культурологія

034 Культурологія

Переклад (германські мови та літератури)

035 Філологія

Економіка

051 Економіка

Журналістика

061 Журналістика

Право

081 Право

Комп'ютерні науки

122 Комп'ютерні науки

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Міжнародний туризм

242 Міжнародний туризм

Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Українська академія друкарства

Книжкова та станкова графіка

023 Образотворче

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

https://goo.gl/VbdBVN

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

Маркетинг

075 Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Комп'ютерні науки

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютеризовані комплекси пакувального виробництва

131 Прикладна механіка

Комп'ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва

133 Галузеве машинобудування

Автоматизоване управління технологічними процесами

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних

виробництв

186 Видавництво та поліграфія

Технологія електронних мультимедійних видань

Поліграфічні медійні технології

Комп'ютеризовані

поліграфічні технології виготовлення паковань

Експертиза видавничо-поліграфічних матеріалів

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/ZfZ8Hg

Документознавство та інформаційна діяльність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Економічна кібернетика

051 Економіка

Управління персоналом та економіка

праці

Економіка підприємства

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та

страхування

Менеджмент і адміністрування

073 Менеджмент

Товарознавство і комерційна діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та експертиза в митній

справі

Комп'ютерні науки

122 Комп'ютерні науки

Технології зберігання, консервування та

переробки м'яса

181 Харчові технології

Технології в ресторанному господарстві

Місцеве самоврядування

281 Публічне управління та адміністрування

Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Середня освіта (Німецька мова і література)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

https://goo.gl/o3Gdfm

Професійна освіта (Документознавство)

015 Професійна освіта (Документознавство)

Економічна теорія та економічна політика

051 Економіка

Фінанси публічного сектору

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Середня освіта (Географія)

014 Середня освіта (Географія)

Середня освіта (Фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Математика)

Професійна освіта (Охорона праці)

015 Професійна освіта (Охорона праці)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Екологія

101 Екологія

https://goo.gl/b7Jqzx

Геофізика

103 Науки про Землю

Геологія нафти і газу

Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ

185 Нафтогазова інженерія та технології

Обладнання нафтових і газових промислів

Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ

Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Геодезія

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

Землеустрій та кадастр

Зварювання та споріднені технології

131 Прикладна механіка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Буріння нафтових і газових свердловин

184 Гірництво

Видобування нафти і газу

185 Нафтогазова інженерія та технології

Оцінка землі та нерухомого майна

193 Геодезія та землеустрій

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Системи технічного захисту інформації

125 Кібербезпека

https://goo.gl/Xjbhg7

Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

Інформаційні управляючі системи та технології

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

Інтегровані інформаційні системи

Літаки і верто­льоти

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Фізична терапія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Київський національний університет театру, кіно і телебачення

імені І. К. Карпенка-Карого

Режисура неігрового кіно

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

https://goo.gl/q2Atoh

Звукорежисура

Кінооператорство

Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та виробництва

Режисура ігрового кіно

Майстерність диктора та ведучого програм телебачення

Режисура телебачення

Режисура балету

026 Сценічне мистецтво

Режисура цирку

Режисура драматичного театру

Продюсерство сценічного мистецтва

Акторське мистецтво театру і кіно

Мистецтво театру ляльок

Київський університет імені Бориса Грінченка

Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/Gu1vH7

Педагогіка середньої освіти

Логопедія

016 Спеціальна освіта

Фізичне виховання

017 Фізична культура і спорт

Графічний дизайн

022 Дизайн

Образотворче мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,

реставрація

Сольний спів

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Мова і література (китайська)

035 Філологія

Мова і література (французька)

Літературна творчість

Мова і література (японська)

Мова і література (італійська)

Мова і література (іспанська)

Практична психологія

053 Психологія

Психологія

Видавнича справа та редагування

061 Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

Медіа-комунікації

Журналістика

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент організацій та адміністрування

073 Менеджмент

Управління навчальним закладом (за видами)

Право

081 Право

Математичне моделювання

111 Математика

Інформатика

122 Комп’ютерні науки

Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна педагогіка

Національний університет «Одеська юридична академія»

Міжнародна журналістика

061 Журналістика

Правоохоронна діяльність

262 Правоохоронна діяльність

Міжнародне право

263 Міжнародне право

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

https://goo.gl/1UP461

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Вищий навчальний заклад

«Одеська державна академія технічного регулювання та якості»

Освітні вимірювання

011 Освітні, педагогічні науки

https://goo.gl/uJoMUA

Університет митної справи та фінансів

Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

https://goo.gl/UZjp6h

Комунальний вищий навчальний заклад

«Вінницька академія неперервної освіти»

Публічне управління та адміністрування

291 Публічне управління та адміністрування

Львівський торговельно- економічний університет

Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

https://goo.gl/bDwHKq

Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Управління фінансово-економічною безпекою

073 Менеджмент

Менеджмент

Товарознавство та комерційна діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та експертиза в митній справі

Харчові технології

181 Харчові технології

Приватний вищий навчальний заклад

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Психологія

053 Психологія