Публічна оферта

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОРТЛАБ», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір про продаж квитків, далі по тексту - «Договір», і публікує Публічну оферту про продаж квитків на офіційному інтернет-сайті Продавця http://bukovelopen.com/ та http://zgamesonsnow.com/  (далі «інтернет-сайт»).

1.2. Згідно ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України, в разі здійснення оплати квитка (ів) відповідно до умов цього Договору, юридичні та фізичні особи цим самим засвідчують своє бажання укласти договір Пропоновані можливості (договір) на запропонованих умовах, що є прийняттям пропозиції (акцепт), і з цього моменту вони визначаються як «Покупці»

1.3. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

• «Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі (громадянину), укласти з ним договір купівлі-продажу (далі «Договір») на існуючих умовах, що містяться в Договорі, включаючи всі його додатки.

• «Продавець» - компанія, що реалізує Ваучери, які надають право на отримання квитка для відвідування Заходів та/або отримання додаткових послуг

• «Aгент» - компанія, яка оформляє і реалізує квитки на Захід за допомогою електронної системи розповсюдження квитків за дорученням Продавця на підставі Агентського договору №1/12-17 від 01 грудня 2017 року

• «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, що містяться в Договорі.

• «Захід» - розважальний захід під назвою «Z-Games On Snow», що проходитиметься з «19» березня 2018р. по «25» березня  2018 р в г/к Буковель, смт. Поляниця, Івано-Франковської області.

• «Ваучер» - електронний еквівалент квитка, який дає право на отримання Фестивального Браслету (Візи) для відвідування Заходу. Ваучер не дає право відвідування Заходів, його необхідно обміняти Фестивальний Браслет в порядку визначеному Організатором

• «Фестивальний Браслет» - реалізовані Продавцем квитки, які дають право відвідування Заходи, згідно переліку представленого на інтернет-сайті.

• «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку квитків, зазначені Покупцем при розміщенні заявки і проведення оплати на інтернет-сайті.

2. Предмет договору

2.1. Продавець продає Ваучери відповідно до діючого прейскуранта, опублікованими на інтернет-сайті, а Покупець здійснює оплату і приймає Ваучери відповідно до умов цього Договору.

2.2. Цей Договір і додатки до нього є офіційними документами Продавця і невід'ємною частиною Пропоновані можливості. Діюча версія кожного з перерахованих вище документів розміщена на інтернет-сайті Продавця.

3. Розміщення Замовлення

3.1. Замовлення ваучер здійснюється Покупцем через інтернет-сайт шляхом вибору потрібних позицій з представленого переліку. Замовлення є іменним.

3.2. При реєстрації (розміщенні) Замовлення на інтернет-сайті Продавця Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію про себе:

• прізвище, ім'я, по батькові (українською або російською мовою);

• країна і місто проживання;

• контактний номер телефону;

• Адреса електронної пошти;

3.3. Ваучер є іменним і не підлягає передачі Третім Особам. Продавець не надає можливості зміни Прізвища та Імені зазначеного при покупці (розміщенні Замовлення на інтернет-сайті Продавця).

3.4. Відразу після розміщення замовлення і оплати Ваучера Покупцем, відповідно до п.5 цього договору, формується бланк замовлення / ваучер, в якому розміщений унікальний штрих-код / ​​унікальний номер Ваучера. Бланк замовлення відправляється Покупцеві за адресою електронної пошти, вказаною Покупцем при реєстрації.

Роздрукувавши бланк замовлення, або надавши унікальний номер Ваучера, Покупець може оформити і Фестивальний Браслет безкоштовно на території заходу в спеціальній касі. Тільки Фестивальний Браслет дає право проходу на територію Заходи.

3.5. У разі втрати бланка замовлення / унікального коду квитка Покупець може оформити і отримати квиток  в звичайних касах на території Заходу, сплативши повну вартість Квитка.

3.6. Продавець зобов'язується виконувати умови конфіденційності.

3.7. Покупець несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні Замовлення.

4. Виконання замовлення

4.1. Замовлення вважається виконаним в момент формування бланка замовлення зі штрих-кодом / унікальним номером, згідно п.3.4. справжньої угоди.

4.2. У разі надання Покупцем недостовірної інформації про його контактних даних або складі Замовлення, Продавець за неналежне виконання Замовлення відповідальності не несе.

4.3. Продавець не несе відповідальності за виконаний із запізненням або невиконаний замовлення в разі, якщо доставка бланка замовлення була затримана або перервана з причин, не залежних від Продавця. До таких причин належать:

• некоректна робота інтернет-провайдерів,

• некоректна робота служби електронної пошти Покупця,

• некоректна робота електронної системи розповсюдження та продажу квитків Агента з продажу квитків

5. Оплата Замовлення

5.1. Оплата Замовлення здійснюється шляхом внесення грошових коштів через електронну систему розповсюдження та продажу квитків Агента з продажу квитків.

5.2. Ціна Ваучера вказана на інтернет-сайті.

5.3. Ціни на Ваучери, зазначені на інтернет-сайті, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Покупця. Ціни на вже оплачені Ваучери залишаються незмінними.

6. Повернення Замовлення. Зміна дат Заходу. Скасування Заходу.

6.1. Замовлення не підлягає зміні або поверненню за бажанням Покупця.

6.2. Замовлення не підлягає поверненню, а сплачена вартість Квитка відшкодуванню у разі зміни дат проведення Заходу. Придбані Квитки дають право на відвідування Заходу у нові дати.

6.3. Замовлення підлягає відшкодуванню у розмірі 70% від сплаченої вартості Квитка у випадку скасування Заходу.

6.4. Організатор залишає за собою право змінювати дати, або скасувати Захід за власним рішенням у односторонньому порядку.

6.5. Організатор зобовязується повідомляти про зміни дат проведення Заходу, або скасування Заходу у строк не менш ніж 1 (один) тиждень до запланованої дати початку Заходу шляхом публікації інформації про такі зміни на офіційному інтернет-сайті Продавця http://bukovelopen.com/ та http://zgamesonsnow.com/

7. Права, обов'язки і відповідальність

7.1. Продавець зобов'язується надати Покупцю Ваучер відповідно до розміщеним Замовленням на умовах, встановлених в цьому договорі.

7.2. Продавець має право передавати свої права та обов'язки по виконанню Замовлень третім особам.

7.3. Всі претензії по неналежного виконання замовлення Покупець має право розмістити по e-mail технічної підтримки, вказаною на інтернет-сайті. Вся інформація, що надійшла обробляється в найкоротші терміни.

7.4. Продавець не несе відповідальності за неотримання Покупцем бланка замовлення у зв'язку з проблемами в роботі технічних засобів і каналів зв'язку Покупця. В такому випадку Покупцеві необхідно звернутися в службу підтримки Агента з продажу квитків за телефонами вказаними на головній сторінці сайту або відправити повідомлення на електронну адресу служби підтримки snow@z-games.com.ua

7.5. Всі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або в зв'язку з виконанням сторони вирішують шляхом переговорів.

7.6. У разі, якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

7.7. З усіх питань, не врегульованих в тексті Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

7.8. Відповідальність за втрату, передачу або розповсюдження інформації з бланка замовлення (квитка) несе Покупець.

8. Інші умови

8.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту оплати Покупцем послуги Продавця.

8.2. Погоджуючись з умовами Договору, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, які покладаються на нього в результаті укладення цього Договору.

8.3. Укладаючи цей Договір Покупець приймає, погоджується і зобов'язується дотримуватися Правил відвідування фестивалю, актуальна версія, яких розміщена на сайті Продавця

8.4. Особи, які уклали цей Договір, надають свою згоду на обробку їх персональних даних в обсязі і з метою, передбаченими цим Договором та чинним законодавством, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Такі особи підтверджують, що будь-яка обробка персональних даних, в т.ч. передача таких даних третім особам не вимагає отримання окремого згоди і здійснення письмового повідомлення про таке обробку.

9. Реквізити

Продавець: «СПОРТЛАБ» (ТОВ)

Україна, 01004, г. Киев, ул. Зоологічна 4А, оф.139

Агент: ФОП «БИЧЕК А.С.»

04212, КИЇВ, ВУЛ. МАЛІНОВСЬКОГО, 3А, КВ.87