Kerstavond, Kerst wordt vervolgd

Welkom! Wat fijn dat jullie er zijn! Het wordt een bijzondere dienst. In de eerste plaats omdat God in ons midden is. Hij is hier om tot ons te spreken. En als Hij spreekt, dan spreekt Hij in liefde en waarheid om onze harten te veroveren. Het wordt ook bijzonder omdat Reni en Elisa Krijgsman er zijn om te zingen voor ons. Maar het is ook bijzonder, omdat we vanavond niet kunnen blijven zitten in onze kerstbubbel. Tenminste ik hoop dat het filmpje in de gang jullie wakker heeft geschud en je kerstbubbel heeft doorgeprikt. Die term ‘bubble’ hoor je de laatste tijd nogal eens, hè? Je zit in een bepaalde stroom van informatie, waardoor je andere dingen niet meer meekrijgt. Dat gebeurt door google en facebook. Als je iets aanklikt of opzoekt, dan sorteert google alvast soortgelijke opdrachten voor je voor, zodat je andere niet ziet. Zo zijn er heel wat bubbels waar je in vast zit, vaak zonder dat je het door hebt. Kerst is ook zo’n bubbel. De bubbel van eten, gezelligheid, familie, vrienden, kerkdienst, even geen negatieve geluiden. Vanavond Kerst wordt vervolgd, met als eerste betekenis dat we deel uitmaken van een vervolgd Kerstkind. Jezus geboorte was geen romantisch feest. De voerbak was keihard, net als het bevel van keizer Augustus om je te laten inschrijven en de kindermoord van Herodes was al net zo hard en meedogenloos. De gevolgen voor veel christenen wereldwijd zijn keihard als ze gaan geloven in Jezus Christus. Wij zijn een vervolgde kerk, want waar één lid lijdt, lijden alle leden mee. Betekent dit dan geen feest? Geen vrolijkheid of vreugde? Ja zeker wel, dat is het gave van Kerst wordt vervolgd: het lijden heeft niet het laatste woord! We kunnen vrede en vreugde ervaren dwars door de tranen heen. Kom doe mee en zet je hart open voor het vervolgde Kerstkind en aanbid Hem met ons!

Filmpje van vrede op aarde met beelden van vluchtelingen. In de hal hebben jullie dit ook al gezien….

Wat een contrast dat zoete Kerstlied over vrede op aarde en die verschrikkelijke beelden. Dit jaar geen zoete Kerst. Wie enkel in zijn bubbel wil blijven zitten en wil horen over een lief kerstkindje in een kribbe, bedekt met wat hooi, ongenuanceerde beloftes over vrede en heil, die zal het vanavond moeilijk krijgen. Het thema van deze Kerstperiode is ‘Kerst wordt vervolgd’. Een week geleden hebben we tijdens onze adventsdienst geluisterd naar een vluchteling uit Pakistan, Imran Gill. Hij werd vervolgd vanwege zijn geloof, is maandenlang opgesloten geweest, is gemarteld en moest uiteindelijk vluchten en woont nu in Nederland. Een kind van God, maar wel opgepakt en gemarteld. Zijn verhaal liep goed af, maar vele kinderen van God laten het leven vanwege de vervolging…. Hoe passen die twee bij elkaar?! Een God van liefde en lijden…. Dat thema gaan we vanavond verder uitwerken met ons thema ‘Kerst wordt vervolgd’.

We lezen Lucas 2:1-14. Woorden die al zo afgesleten zijn, dan we niet eens meer kunnen voelen, beseffen wat er staat. Maar wat er staat zou je moeten schokken. God komt op aarde in de persoon van Jezus Christus. Niets romantiek, maar bikkelharde realiteit: een gedwongen reis, want de keizer wilde een volkstelling houden. 140 kilometer, te voet. Met een zwangere Maria. En dan in Bethlehem bevallen in een grot, waarschijnlijk. De eerste kroamschudders zijn stinkende herders, mensen die door velen werden veracht in Israël. De geboorte van de Heer van de wereld, de Verlosser, de Heiland in zulke omstandigheden. En als Jezus nog geen twee jaar oud is, volgt er een reële dreiging: Herodes heeft het op Zijn leven gemunt. Herodes, de koning van Israël op dat moment, ziet in deze pasgeboren Koning zijn rivaal en besluit Hem uit de weg te ruimen. God zij dank wordt Jezus gered doordat Jozef een droom ontvangt van God en ze moeten weer vluchten, nu naar Egypte. Gods Zoon, Jezus Christus wordt vervolgd, opgejaagd, nog voor zijn geboorte…. In dat alles klinken die overbekende woorden van de engelen. Ere zij God! Vrede op aarde! In de mensen een welbehagen! Wordt God op deze manier geprezen?! Waar is die vrede dan?!

Plaatje scherm met vreselijke dingen in deze wereld….

En dan dat ene zinnetje: in mensen een welbehagen. De zin is niet compleet. Vrede op aarde in mensen een welbehagen. Het onderwerp mist. Het meest logisch is het als we God invullen. God heeft een welbehagen in mensen. Een beetje ouderwets woord - dat ook wel weer past bij Kerst - maar het betekent: Als je een welbehagen hebt in iemand, dan geniet je van iemand. Misschien ken je de uitdrukking: een behaaglijk vuurtje. Lekker, prettig, aangenaam, heerlijk. Nou, zo voelt God zich als Hij denkt aan de mensen: Hij wordt helemaal warm van binnen, behaaglijk, lekker, heerlijk als Hij aan mensen denkt. Met nog andere woorden zou je kunnen zeggen: God houdt van mensen! Vrede op aarde, God houdt van mensen.

Ga maar eens de straat op met die boodschap. Zeg maar eens tegen mensen: God houdt van mensen. Welke reactie krijg je dan? Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt, maar in mijn tijd in Zetten heb ik vaak met mensen gepraat op de Kerstmarkt en met de hemelvaartsmarkt. Van de vele reacties die mensen geven, is de meest gehoorde: Ja ja, als God van mensen houdt, waarom dan al die ellende!? Als Hij werkelijk van ons zou houden, dan zou Hij er toch iets aan doen?! Wat voor liefde is dat als je mensen, je eigen schepselen zo laat creperen, zo laat lijden. God zal wel onmachtig zijn om iets te doen…. Of Hij houdt niet van mensen….

Ja, dit is de crisis waar veel mensen in terecht komen als ze echt nadenken over kerst. Ze komen in conflict. En laten we eerlijk zijn: het conflict is er! Vrede op aarde, in mensen een welbehagen is in conflict met de rauwe werkelijkheid. Het vervolg van kerst is rauw, het schuurt.

Wat zou jij zeggen? Misschien is dit wel jouw vraag. Misschien heb je deze vraag wel eens op je werk, op school of in gesprek met vrienden, buren, familie gehad. Wat zeg je dan? Wat moet je met dit conflict?

Er is niet één antwoord. Er is veel te zeggen over dit thema. Misschien is het eerste antwoord wel dit: zwijgen, begrijpend knikken. Ja, ik ervaar het conflict ook. Ik krijg het ook niet allemaal op een rijtje. Maar om dan nu de preek maar af te sluiten met amen is ook zo wat, dus als er dan toch iets gezegd kan of moet worden, wat dan?

Wie kent het boek ‘vijf talen van liefde’ van Gary Chapman? De schrijver stelt dat mensen op verschillende manieren hun liefde tonen en op verschillende manier liefde ervaren/aannemen. Aanraken, cadeaus, lieve woorden, gewoon bij elkaar zijn en iets doen voor de ander. Iedereen heeft zijn eigen voorkeurs liefdestaal. Als jij bijvoorbeeld helemaal dolgelukkig wordt van aanraking, maar jouw geliefde gaat het gras maaien, dan heb jij niet het idee dat ie van je houdt…. God zegt dat Hij van ons houdt en als wij dat niet ervaren, dan moeten we ons misschien afvragen of Hij niet een andere liefdestaal heeft, die wij niet direct begrijpen….

Ik denk dat dit zo is! God houdt van ons, maar wij kunnen die liefde vaak niet meteen vatten, ervaren, begrijpen. Wij zouden denken: als Hij van ons houdt, dan lost Hij alle problemen op, dan zorgt Hij voor vrede op aarde. Maar Gods liefde werkt blijkbaar anders. Zijn antwoord is: Ik kom naar jullie toe in de persoon van Jezus Christus en Ik ga naast jullie staan en beleef het allemaal zelf met jullie. God die mens wordt…. Om Zijn liefde te tonen. Hij stapt in de rauwe werkelijkheid van de mensheid. Niet als een koningskind in een paleis met bedienden, luxe, welvaart, engelen die Hem dienen, enz., maar Hij kwam als een vluchteling naar deze aarde. Hij onderging wat 1 op de 122 mensen hier op aarde meemaakt. En er was niets dat Hem ertoe dwong, dan zijn liefde. Wie zou ooit zoiets doen, terwijl Hij het zo goed had!? Zijn liefde dreef Hem op de vlucht, maar niet vluchten ván mensen, maar naar mensen tóe! Hij hield zo hartstochtelijk veel van mensen, dat Hij alles op alles zette om de mensen dat te laten zien. Drie jaar lang onderwees Hij de mensen over wie God is, waarheid en liefde. Drie jaar lang genas Hij mensen, dreef Hij demonen uit, zocht hij de buitenbeentjes op, de outcasts. De hemel kwam op aarde. En toch was Hij arm, had geen eigen huis, leefde van giften, had geen gemakkelijk leven. Zo werd Kerst vervolgd door Jezus Christus. Zo toonde Hij zijn liefde!

En wat was de reactie van de leiders van het volk: Kruisig Hem! Weg met Hem! Een mens zonder zonde, vol van waarheid en liefde, stierf aan een kruis vol haat en schande. Hij stierf niet omdat Zijn aardse taak mislukt was. Zeker niet! Zijn doel was om uiteindelijk te sterven aan een kruis. Dat was het plan!

Ik wil jullie graag een filmpje laten zien dat uitlegt hoe dat werkt. Fallen plates….

Dit is de liefde van God. Als je die liefde eenmaal hebt geproefd, dan ervaar je vrede in je hart. Dan is er vrede op aarde gekomen in een mens die God liefheeft en die de liefde van God heeft leren kennen. Ik bid dat die liefde door mag dringen, dwars door het conflict heen en je vrede mag geven ondanks het conflict van het lijden. Kerst wordt vervolgd: Jezus vluchtte naar ons toe in zijn liefde en doorstond alle pijn en ellende van de mensheid, alle zonde en schuld droeg Hij op zich. Als je ervaart dat dit de waarheid is, neem dan een vervolgstap en ga naar Hem toe en zeg tegen Hem gewoon in je hart, in je gedachten: Heer, ik heb U nodig, Uw liefde die zo anders is dan ik had verwacht. U houdt werkelijk van ons. Ik dacht dat U alle ellende meteen zou oplossen, maar U liet Uw liefde zien door voor ons te sterven en ons zo in verbinding met U terug te brengen, zodat ik in vrede kan leven. Daar wil ik voor leven! Amen!