Published using Google Docs
Privacy Policy - GDPR
Updated automatically every 5 minutes

Privacy Policy - GDPR (version 31/03/2020)

Link to here: http://bit.ly/GDPR-Covid-Solidarity 

ENGLISH - FRANCAIS voir plus bas - NEDERLANDS zie verder - DEUTCH siehe unten

Covid-Solidarity.org is managed by a set of several individuals in Belgium. We are students, entrepreneurs and have only one goal: HELP. We are not a company, not an NGO or association.

Your privacy is very important to us.

So what do we do with your contact information and address, what do we process and why?

Important: Please do NOT mention your medical condition to us. We are not doctors and not interested in your personal health.

Transfers to other parties ?

Your privacy rights?

You have all rights to your data:

How long do we keep your data ?

How to contact us?

Thank you and remember to stay home and only go out respecting the rules set by your country or region.


Politique de confidentialité - GDPR / RGDP

Covid-Solidarité.org est géré par un ensemble de plusieurs personnes en Belgique. Nous sommes des étudiants, des entrepreneurs et n'avons qu'un seul but : AIDER. Nous ne sommes pas une entreprise, ni une ONG ou une association.

Votre vie privée est très importante pour nous.

Alors, que faisons-nous de vos coordonnées et de votre adresse, que traitons-nous et pourquoi ?

Important : veuillez ne PAS nous parler de votre état de santé. Nous ne sommes pas des médecins et ne sommes pas intéressés par votre santé personnelle.

Transferts de données à d'autres parties ?

Vos droits en matière de protection de la vie privée ?

Vous avez tous les droits sur vos données :

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Comment nous contacter ?

Veuillez nous envoyer un e-mail sur info (AT) covid-solidarity.org avec un sujet clair "GDPR Request".

Merci. Restez chez vous et ne sortez que dans le respect des règles fixées par votre pays ou votre région.

Privacybeleid - GDPR / AVG

Covid-Solidarity.org wordt beheerd door een aantal personen in België. Wij zijn studenten, ondernemers en hebben maar één doel: HELPEN. We zijn geen bedrijf, geen NGO of vereniging.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons.

Wat doen we met uw contactgegevens en adres, wat verwerken we en waarom?

Belangrijk: Gelieve uw medische toestand NIET aan ons te melden. Wij zijn geen artsen en zijn niet geïnteresseerd in uw persoonlijke gezondheid.

Gegevenstransfer naar andere partijen ?

Uw privacy rechten?

U heeft alle rechten op uw gegevens:

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Stuur ons een e-mail naar info (AT) covid-solidarity.org met een duidelijke titel "GDPR Request".

Bedankt en vergeet niet om thuis te blijven en enkel de regels van uw land of regio te respecteren.

Datenschutzerklärung - GDPR / DSGVO

Covid-Solidarity.org wird von mehreren Personen in Belgien verwaltet. Wir sind Studenten, Unternehmer und haben nur ein Ziel: HELFEN. Wir sind kein Unternehmen, keine Gemeinnützige Organisation oder Vereinigung.

Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig.

Was machen wir also mit Ihren Kontaktinformationen und Ihrer Adresse, was verarbeiten wir und warum?

Wichtig: Bitte erwähnen Sie uns gegenüber NICHT Ihren Gesundheitszustand. Wir sind keine Ärzte und nicht an Ihrer persönlichen Gesundheit interessiert.

Überweisungen an andere Parteien?

Ihre Datenschutzrechte?

Sie haben alle Rechte an Ihren Daten:

Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?

Wie können Sie uns kontaktieren?

Bitte verwenden Sie die E-Mail info (AT) covid-solidarity.org mit dem klaren Betreff "GDPR Request".

Vielen Dank und denken Sie daran, zu Hause zu bleiben und nur unter Beachtung der von Ihrem Land oder Ihrer Region festgelegten Regeln auszugehen.