1. CALENDARI D’EXÀMENS DE SETEMBRE

CFGM / FPB

  1. Dilluns, 2
  1. Dimarts, 3

8 h

Pastisseria pràctic 8h a 13h

9 h

Pastisseria teòric 9h a 11h (aula 301)

10 h

Atenció al client

(aula 301)

 Op. de compravenda 10h a 12h (aula 115)

Ciències Aplicades

(aula 301)

11 h

Comunicació i Societat

(aula 301)

FOL

(aula 213)

1r DE BATXILLERAT (AULA 002)

Dilluns, 2                                                             

Dimarts, 3

8:00

CASTELLÀ

CATALÀ

10:00

HMC / FÍS-QUÍM

ANGLÈS

12:00

MACS / DIBUIX TÈCNIC

FILOSOFIA

ESO (AULA 001)

(EXÀMENS DE PENDENTS INCLOSOS)

Dilluns, 2

Dimarts, 3

8:00

CASTELLÀ

CATALÀ / Àmbit Sociolingüístic

9:00

GEOGRAFIA i HISTÒRIA

ANGLÈS

10:00

FÍSICA I QUÍMICA

ECONOMIA

MATEMÀTIQUES

11:00

BIOLOGIA/LLATÍ

C. CIENT./C.APLICADES

ACM

CULTURA CLÀSSICA

IAE

FILOSOFIA/ED. PLÀSTICA

RELIGIÓ/VALORS ÈTICS

12:00

MÚSICA

(aula 303)

FRANCÈS/ANGLÈS pendents

13:00

TECNOLOGIA

(aula 304)

TIC

(aula 209)

ED.FÍSICA

(Gimnàs)

  1.