Departamento de Tecnoloxía, 2017/18

BOSQUE DE LOUSAME

Completa as seguintes táboas con información sobre madeiras brandas e duras que existan neste bosque

 e logo fai unha comparativa sobre as prestacións de cada tipo (ti escolles as últimas 4 madeiras):

Eucalipto

Carballo

Anos de crecemento para aproveitamento da madeira

Prezo de venta do m3

Prezo de venta dunha cama con esta madeira

Duración estimada da cama anterior

Aspecto da madeira: cor, veta...

Branda:

Dura:

Anos de crecemento para aproveitamento da madeira

Prezo de venta do m3

Prezo de venta dunha cama con esta madeira

Duración estimada da cama anterior

Aspecto da madeira: cor, veta...

Branda:

Dura:

Anos de crecemento para aproveitamento da madeira

Prezo de venta do m3

Prezo de venta dunha cama con esta madeira

Duración estimada da cama anterior

Aspecto da madeira: cor, veta...

CONCLUSIÓN:

MINAS DE SAN FINX

Pega aquí un

mapa da situación da mina

(podes aproveitar

o que vén no folleto).

Emprega o móbil para atopar as

coordenadas:

Averigua o símbolo químico, densidade e número atómico do estaño. Que aspecto ten?

Trátase dun metal lixeiro ou pesado?  Que outros metais deste tipo se explotan ou explotaron en Galicia? (lembra que os pesados teñen

Con que técnicas e/ou maquinaria se extraía? Como se fai hoxe?

Averigua o símbolo químico, densidade e número atómico do volframio. Que aspecto ten?

Con que técnicas e/ou maquinaria se extraía? Como se fai hoxe?

Pescuda nas razóns que fixeron deste metal un elemento estratéxico no conflito bélico.