ASSUMPTE: Informació programa EOIES.

Benvolguts pares i mares,

 

Com ja sabeu, fa uns anys que l’institut participa en el programa EOIES, que és un programa amb col·laboració amb la EOI. A continuació, us informam en què consisteix:

 

En que consisteix?

És un programa voluntari que permet que els alumnes obtinguin una certificació oficial d’anglès i/o francès de l’EOI.

Qui hi pot participar?

 

Tots els  alumnes de 4t de l’ESO, 1r i 2n de batxillerat que cursen anglès i/o francès.

De quins nivells es poden examinar?

El centre oferirà als alumnes examinar-se de Bàsic 2 i  Intermedi 2.

Què he de fer per participar-hi?

Han de comunicar a la professora d’anglès corresponent que desitgen participar-hi. Aquesta ho comunicar a la coordinadora del programa, Lola Ceva.

Com funciona?

1)         L’alumne/a passa una prova de nivell.

2)         Es decideix de quin nivell s'examina.

3)         Els professors donaran activitats / exàmens de prova per practicar a casa.

4)         Al llarg de l’any es farà una prova d’examen.

Quan i on s’examinaran?

Hi ha dues convocatòries: juny i setembre. Totes les proves es fan en el centre principalment en horari de capvespre.

Qui examina?

En les proves orals hi ha dues persones: un professor del centre i un professor de l’EOI.

Què val?

El programa és gratuït però per fer els exàmens s’han de pagar les taxes a un preu reduït.

Tenc dret a un títol oficial?

Sí, els exàmens de Bàsic 2 i Intermedi 2 donen dret a tenir un certificat oficial.

Si s’aprova, es té plaça assegurada a l’EOI.

No, aprovar serveix per avançar de curs. Per obtenir plaça a l’EOI cal seguir el procés normal de sol·licitud de plaça.

 

En breu s’informarà als alumnes interessats en el programa de quan i com fer la prova d’anivellació que es farà en línea. Una vegada s’hagi fet aquesta prova, ens posarem en contacte amb els alumnes interessats per tal de començar a treballar i preparar els exàmens que es realitzaran a final de curs.

 

Per qualsevol informació vos podeu posar en contacte amb el departament d’anglès o amb la coordinadora del programa Lola Ceva.

Ben cordialment,

 

La Direcció