Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, spolek * Petiční výbor Petice proti OS “Rezidence Park Kavčí Hory” (3.272 podpisů) * Komunitní projekt “Pankrácká pláň”

Tisková zpráva: Během jednání s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem 27.02.2018 SOIP Praha 4, spolek projednal přípravu “Dopravní studie Pankrácké pláně”

PRAHA Místopředseda SOIP Praha 4, spolek Vít Janoušek sděluje, že “Během jednání s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem dne 27.02.2018 SOIP Praha, spolek projednal přípravu “Dopravní studie Pankrácké pláně”, která bude zpracována po zavedení parkovacích zón na Praze 4 v létě tohoto roku.”

Na závěr projednání “Občanské interpelace na náměstka primátorky Petra Dolínka (ohledně neuskutečněného jednání) na 34. jednání ZHMP dne 22.02.2018” pan náměstek Dolínek navrhl termín jednání 27.02.2018 - viz. Zápis občanských interpelací bod číslo 34/6. V návaznosti na to jednání v domluveném čase proběhlo.

Jednání proběhlo ve složení: náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), generální ředitel TSK Petr Smolka, zástupce RFD, zastupitel MČ P4 Petr Horálek (předseda Klubu ČSSD OZMČP4), SOIP Praha 4, spolek Vít Janoušek.

Vít Janoušek prezentoval přítomným účastníkům jednání “Návrh zadání projektu 3 navazujících studií “Polaď Krásnou Udržitelnou Pankrác”” a zejména z něj “Návrh zadání Dopravní studie Pankráce”.

Na závěr jednání pan náměstek Petr Dolínek:

  1. Přislíbil zpracování “Dopravní studie Pankráce po zavedení parkovacích zón na Praze 4 v létě tohoto roku 2018 a
  2. Požádal TSK o předání projektu parkovacích zón pro Prahu 4 k prostudování zástupcům SOIP Praha 4, spolku.

Děkujeme panu náměstkovi Dolínkovi za zorganizování jednání a účastníkům jednání za účast a projednání našich návrhů a společných závěrů.

S pozdravem,

Ing. Vít Janoušek, +420603447140

Místopředseda Rady SOIP Praha 4 spolek

Pověřený člen Petičního výboru Petice proti OS RPKH (3.272 podpisů)

Bartákova 1108/38

140 00 Praha 4 - Krč

Kdo jsme? * Odborná dobrozdání k naší činnosti * Naše internetová média a služby *

Registrace k odběru E-mailových Novinek a Zpravodaje Pankrácké pláně *

Prosíme Vás o příspěvek na naši činnost na transparentní účet Fio banky, č.ú.: 2401296921 / 2010

Prameny:

  1. Návrh zadání projektu 3 navazujících studií ke stanovení Územních limitů výstavby na Pankrácké pláni
  2. Návrh zadání Urbanistické studie Pankráce k ověření současné koncepce výstavby na Pankrácké pláni a ověření územních limitů výstavby na Pankráci
  3. Návrh zadání Dopravní studie Pankráce (revize DIP dopravně inženýrských podkladů TSK-ÚDI a IPR Praha)
  4. Návrh zadání Studie EIA k ověření vlivu koncepce výstavby Pankráce na životní prostředí EIA