PASĀKUMU PLĀNS

2019.gada aprīlis

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒT-

DIENA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pirmsskolas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju kursu 1.nodarbība plkst. 1000  Norises vieta tiks precizēta un informācija sekos.

Prāta erudīcijas sporta spēles “Muskulītis” 8.-9.klasēm plkst. 1000 Talsu Valsts ģimnāzijā. Pieteikšanās Talsu Valsts ģimnāzijas mājas lapā.

Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu olimpiāde ģeogrāfijā 7.klases skolēniem plkst.1000 Talsu 2. vidusskolā.

 • Pedagogu konference “Lietpratība - zināt, prast un lietot” no plkst.830 Talsu 2. vidusskolā.
 • Starpnovadu skolu zēnu, 5. – 9. klašu, 5. – 12. klašu un jaukto koru skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem plkst. 1100 Talsu Valsts ģimnāzijā.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Diagnosticējošie darbi fizikā, ķīmijā 11.klašu skolēniem.

 • Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju kursu “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai” (36h) 4.nodarbība projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros no plkst. 930 līdz plkst.1530 Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra Lielajā zālē, Talsos.
 • Starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skate, gatavojoties Tautu deju festivālam “Latvju bērni danci veda” un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, plkst.1600 Pastendes kultūras namā.
 • Latvijas 43.skolēnu zinātniskā konference Rīgā.
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu olimpiāde angļu valodā 8. klases skolēniem plkst. 1000 Talsu 2. vidusskolā.
 • Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 6-gadīgo bērnu sporta diena plkst. 1000 Talsu sporta hallē.

Latvijas 43.skolēnu zinātniskā konference Rīgā.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

 • Kurzemes reģiona olimpiāde ģeogrāfijā 7.klases skolēniem plkst.1000 Talsu 2. vidusskolā.
 • Angļu valodas skolotāju kursi (12 stundu apjomā) “Digitālā Eiropas valodu portfeļa (EVP) izmantošana mācību saturā 1.-6.klases skolēniem” projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros plkst. 1000  Talsu 2.vidusskolā.
 • Tautu deju kolektīvu vadītāju informatīvā sanāksme par festivālu “Latvju bērni danci veda” norisi Talsos plkst. 1100 Rīgā, Strūgu ielā 4.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Valsts Policijas prezentācijas pasākums 10.-12.klašu skolēniem no plkst.1000 Talsu 2. vidusskolā.

Starpnovadu mācību jomu konsultantu kursi par jaunā mācību satura ieviešanu plkst. 1400  Talsu 2.vidusskolā.

Jauno Ķīmiķu skolas noslēgums Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā. Izbraukšana plkst. 815 no Talsu sporta nama laukuma.

29.

30.

 • Dabaszinātņu skolotāju izglītojošs brauciens uz Rīgu, izbraukšana plkst. 830 no Talsu sporta nama laukuma.
 • Starpnovadu apvienības skolēnu pašpārvalžu, jauniešu organizāciju un apvienības “TAS.ES” līderu seminārs plkst.1430 Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra 4.stāvā, semināru telpā.
 • Skolu direktoru seminārs no plkst. 900  līdz plkst.1230  Talsu novada pašvaldības Administratīvā centra semināru telpā, 4.stāvā.