ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                                                                                                                                                        
ΕΡΕΥΝΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                                                                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1ο ΠΕΚΕΣ

              Θεσσαλονίκη,  7.1.2019

              Αριθμ. Πρωτ.  4

Προς:  Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 

Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διευθύνσεων:

  • Δυτικής Θεσσαλονίκης

(Δια μέσου των Διευθύνσεων)

Κοινοπ.:

  • ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
  • Ελένη Ζησοπούλου, Οργ/τική Συντονίστρια 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας
  • Μαργαρίτα Ζάγκα, Οργ/τική Συντονίστρια 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας
  • 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας
  • 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας
  • ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
  • ΠΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

Όπως στον πίνακα αποδεκτών στο τέλος της πρόσκλησης

Ταχ. Δ/νση:

Σαπφούς 44 , ΤΚ 54627

Πληροφορίες:

Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα

Τηλέφωνο:

2310503808 (γραμματεία)

2310503826 (γραφείο)

6909010112 (κινητό)

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο:

1pekes@kmaked.pde.sch.gr

dinachry@hotmail.com 

 

ΘΕΜΑ:

«Επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς ΠΕ07 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης»

Σχετικό:

Το υπ’αριθ. 29440/18.12.18

Συνημμ.:

Έγκριση από ΠΔΕ

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

σας προσκαλώ στην επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών Γερμανικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης,

με θέμα: «Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή διασχολικά προγράμματα», 

την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00  έως και 14.00,  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές /ντριες των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς ΠΕ07 και  να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών.

Η επιμορφωτική αυτή δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚΕΣ και το 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνηση τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Κωνσταντίνα Χρυσανθοπούλου

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ07

Κεντρικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΔΕ

kmakedpde@sch.gr 

ΔΔΕ

mail@dide-v.thess.sch.gr,

ΔΠΕ

mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr,  

ΠΕΚΕΣ

1pekes@kmaked.pde.sch.gr, 2pekes@kmaked.pde.sch.gr,

Οργανωτικοί συντονιστές

Ελένη Ζησοπούλου

elzisop@yahoo.gr

Μαργαρίτα Ζάγκα

zagaeleuth@yahoo.gr