Styret 2022

Navn

Telefon

e-post

Leder

Hugo Christensen

47277160

hug-chri@online.no

Nestleder

Mia Bredine Endresen

41289288

mia_bredine90@hotmail.com 

Sekretær

Olav Endresen

OLEND@nelhydrogen.com

Kasserer

Odd Arne Thorbjørnsen

90839469

odd-a-th@online.no

Styremedlem

Kristin Sandven

90623903

kristin.sandven@nenett.no

Styremedlem

Veslemøy K Værvågen

91138168

veslemoy.kristin@gmail.com

Varamedlem

Sveinung Rekaa

90653811

sveinung.rekaa@nenett.no

Kontaktpersoner

Navn

Telefon

e-post

Sportslig utvalg

Kristin Sandven, leder

90623903

kristin.sandven@nenett.no

Robert Fredriksen

99522095

robert.fredriksen@ebnett.no 

Torgrim Gjestrud

91138168

torgrim.gjestrud@gmail.com 

Halvor Sogn

97089395

halvsog@gmail.com

Emma Engehult (ungdomsrepresentant)

46775502

emmaengehult@icloud.com

Bredde og rekruttering

Randi Mork

99047070

randi.mork@usn.no

Rune Mork

90872145

rune.kristian.mork@tinfos.no 

Torgrim Gjestrud

91138168

torgrim.gjestrud@gmail.com 

Erling Dahl Borkamo

41667003

borkamo@gmail.com 

Dan Huva Kristensen

97692383

dan@padlekurs.net 

Stolpejakt

Britt Helene Fossøy

99491047

bfosso@frisurf.no

Turorientering

Malin Wästlund

95135546

malin.wastlund@nenett.no

Hytte og materiell

Arve Paulsen (materiell)

97507466

arve.paulsen@nenett.no

Arnulf Rulnes (vedlikehold)

41242370

arnulf.rulnes@nenett.no

Inger Lill Thorbjørnsen (hytteutleie)

97513064

inger.lill@online.no

VDG-kontakt

Torgrim Gjestrud

91138168

torgrim.gjestrud@gmail.com 

Kontrollutvalg

Håvard Sten

97189449

haavard@sten.name

Petter Løe

95885095

petter.loe@km.kongsberg.com