Published using Google Docs
Toimintasuunnitelma_2021
Updated automatically every 5 minutes

ANGELNIEMEN ANKKURI RY                TOIMINTASUUNNITELMA 2021

1. YLEISTÄ

Vuosi 2021 on Angelniemen Ankkuri ry:n 75. toimintavuosi. Seuran päälaji on suunnistus sekä kilpa- että harrastesuunnistuksena.

Toiminnan tavoitteena on kilpailullinen menestys sekä kotimaassa että ulkomailla. Toimintaan liittyy aktiivinen koulutus-, ohjaus- ja valmennustoiminta.

Seura on Olympiakomitean lasten ja nuorten urheilun Tähtiseura (viimeisin auditointi 6.11.2018).

Toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat ovat keväällä järjestettävä koronaepidemian vuoksi vuodella siirtynyt FinnSpring -viikonloppu ja syksyllä järjestettävät 33. Halikko-viesti ja 9. Lasten Halikko-juoksu.

2.  HALLINTO

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan joka toinen vuosi ja johtokunnan vuosittain. Johtokunta vastaa seuran toiminnasta ja hallinnosta.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä, joilla jokaisella on oma toimintasektori. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta valitsee tarvittavat toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä.

Suunnistusliitto on laatimassa “Suomalaisen suunnistuksen yhteinen suunta 2025 -strategiaa”. Strategia tulee ohjaamaan Suunnistusliittoa toiminnassaan ja antaa evästyksiä seurojen toiminnoille. Liiton strategia on hyväksytty ja sitä tuotaneen seurojen käytäntöihin kevään 2021 aikana. Seuramme tarkastelee liiton strategiatyön vaikutuksia toimintaansa ja käynnistää oman, koko seuratoimintaa koskevan “Angelniemen Ankkuri vuonna 2025” kehitysohjelman/strategian laatimisen vuoden 2021 aikana.

3. TALOUDELLINEN TOIMINTA

Seuran taloudellisesta toiminnasta vastaa johtokunta. Johtokunta valitsee käytännön toimia hoitamaan seuralle taloudenhoitajan ja jäsenistä vastaavan henkilön.

Seuran pääasialliset tulonlähteet ovat suunnistuskilpailujen järjestämisestä muodostuvat tulot, jäsenmaksutulot, yhteistyökumppaneilta saatava tuki ja erilaisten projektien tuotot. Seuralla on arvo-osuustili, jonka kautta hallitaan seuran v.2018 kiinteistön myynnistä saatuja varoja. Tavoiteena on saada myynnistä saadut varat säilymään ja tuottamaan.

Palkataan 1-2 nuorta Osuuspankin kesätyötuella suunnittelemaan ja  järjestämään kesä-heinäkuun ajaksi harjoituksia seuran juniorisuunnistajille.

4. TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedottamisen pääasiallinen ja keskeinen kanava on seuran kotisivu osoitteessa http://www.angelniemenankkuri.com sekä jäsenrekisteri Lyytin kautta tapahtuvat tiedotteet ja erilaiset sosiaalisen median kanavat. Seura ylläpitää tapahtumakalenteria, jota julkaistaan kotisivulla.

Kilpailuista ja niiden järjestämisestä laaditaan tiedotteita alueen lehtiin. Laaditaan kisajärjestelyiden yhteyteen markkinointi- ja viestintäsuunnitelma.

Merkkipäiviään (50 vuodesta alkaen tasakymmenet) viettäviä seuran jäseniä muistetaan seuran joulujuhlassa ikävuosien suuruisella varustelahjakortilla. Eri yhteisöjä ja yhteistyökumppaneita muistetaan huomionosoituksin.

Seura tekee yhteistyötä Salon kaupungin alueen yhdistysten, yhteisöjen, metsästysoikeuden omistajien, maanomistajien ja koulujen kanssa.

Seuratoiminnan toimintakäsikirjaa ylläpidetään johtokunnan toimesta (päivitetty 6/2019). Käsikirja päivitetään seuran strategiatyön valmistuttua.

5. SUUNNISTUSTOIMINTA

Toiminnan päätavoitteena ovat sekä kansallisen että kansainvälisen kilpailumenestyksen lisäksi aktiivisen ja laajan nuoriso- ja kuntosuunnistustoiminnan ylläpitäminen sekä seuran toimivien aktiivijäsenten määrän kasvattaminen.

Seuran tavoitteena on kuulua Suomen menestyneimpien suunnistusseurojen joukkoon niin yksilö- kuin joukkuetasolla.

Seura tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kansainvälisen menestyksen tavoitteluun.

Seura lähettää joukkueet suurimpiin viestisuunnistustapahtumiin taloudelliset ja toiminnalliset seikat huomioiden.

6. VALMENNUS- JA OHJAAMISTOIMINTA

6.1. Edustus- ja kilpasuunnistus

Seuran harjoitusleirejä järjestetään nuorisotoimikunnan ja edustus ja kilpasuunnistus  -toimikunnan laatimien suunnitelmien perusteella. Liiton valmennusryhmäläisiä tuetaan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan heidän osallistuessa Suunnistusliiton valmennusleireille.

Seuran jäsenille järjestetään monipuolisia harjoituksia nuorisotoimikunnan sekä edustus ja kilpasuunnistus -toimikunnan laatimien ohjelmien mukaan läpi vuoden. Talviaikaan harjoittelu muodostuu yhteislenkeistä, vaelluksista, erilaisista taitoharjoituksista, testijuoksuista sekä monipuolisista saliharjoituksista. Suunnistuskaudella harjoitukset ovat erilaisia taito- ja juoksuharjoituksia. Harjoitukset ovat avoimia kaikille seuran jäsenille. Seura on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa alueen yhteisiä suunnistusharjoituksia sekä leiripäiviä, jotka tulevana vuonna muodostavat aiempaa selvemmin rungon myös seuran valmennustoiminnalle.

6.2. Nuorisotoiminta

Seuran nuorisotoimintaan kuuluu 16-vuotiaiden ja nuorempien Nuori Suunta-toiminta, jossa alkeisryhmä toimii kesällä Hippo-suunnistuskoulun toimintamallia noudattaen. 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat mukana edustusryhmän toiminnassa. Nuorten ryhmän ja edustusryhmän välillä aloitetaan mentorointiohjelma nuorten tukemiseksi urheilijan polullaan.

Seura hankkii ostopalveluna ulkopuolista valmennusosaamista, jolla on tarkoitus tukea kilpasuunnistukseen panostavien nuorten säännöllistä ja tavoitteellista yksilökohtaista harjoittelua edustusryhmän valmentamisen tuen lisäksi.

Palkataan 1-2 nuorta Osuuspankin kesätyötuella suunnittelemaan ja  järjestämään kesä-heinäkuun ajaksi harjoituksia seuran juniorisuunnistajille.

Nuori Suunta-toiminta on tarkoitettu kaikille suunnistuksesta, harrastus- tai kilpailumuotona, kiinnostuneille lapsille ja nuorille 16 ikävuoteen asti. Toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolisia yhteisiä ja omatoimisia suunnistusharjoitteita ja liikuntakokemuksia. Suunnistuksellisten asioiden lisäksi harjoituksissa painotetaan tasavertaisuutta, iloisuutta, aktiivisuutta, yhdessä tekemistä sekä luonnon kunnioitusta ja toisten ihmisten huomioon ottamista. Toiminta on ympärivuotista ja harjoittelussa huomioidaan eri taitotasot ja fyysisen kunnon tasot tekemällä harjoituksiin erilaisia ryhmäjakoja. Talvikaudella nuorilla on 5 yhteistä harjoitusta viikossa sekä oman ryhmän ja edustusryhmän kanssa yhteisiä leiripäiviä. Nuorisotoiminnassa erityistä huomiota tullaan kiinnittämään uusien harrastajien saamiseksi lajin pariin.

6.3. Harraste- ja harjoitustoiminta

Harraste- ja harjoitustoimintaa kehitetään. Maanantairastit jatkuvat edelleen yhteistyössä Salon Viestin, Salon Vilppaan ja Rasti-Perniön kanssa. Maanantairastien 42. toiminnan vuotta jatketaan samalla konseptilla kuin edellisinä vuosina. Järjestelyvastuu kiertää viikoittain neljän seuran kesken. Tavoitteena on järjestää suunnistusta harrastaville ja lajiin tutustujille laadukkaita tapahtumia hyvissä maastoissa hyvillä kartoilla ja radoilla. Maanantairastit halutaan pitää Salon alueen johtavana kuntosuunnistustapahtumana.

Street O:n 4. kausi toteutetaan yhdessä muiden Salon seurojen kanssa viikottain marras-maaliskuun ajan. Yhteensä 20 tapahtumaa ja tapahtumien järjestämiseen käytetään valtakunnallista street-o.fi sivustoa ja sen tulospalvelua. Tiedotusta myös Salo Street-O facebook sivuilla.

Omatoimirasteja järjestetään keväästä alkaen, tavoitteena tarjota lisää harrastus mahdollisuuksia ilman rajattua tapahtuma-aikaa. Omatoimirastit keskittyvät Ankkurin Maanantairastien lisäksi maastoihin, joissa MaRa-järjestelyt eivät onnistu esimerkiksi pysäköintipaikkojen puutteen vuoksi. Omatoimisena järjestetään keväästä alkaen myös perheille, vasta-alkajille ja koululaisille tarkoitettuja Ankku Hirven -omatoimirasteja.

7. KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KARTOITUSTOIMINTA

Seuran kilpailutoiminnan strategiana on, että järjestetään laadukkaita kilpailuja, joissa tarjotaan hyviä ratoja hyvissä maastoissa hyvillä kartoilla, noudattaen lajisääntöjä, sopimuksia ja ohjeita.

Ankkuri järjestää toimintavuonna ainakin seuraavat kilpailut:

Tekniikkaa, välineitä ja laitteita hankitaan tarpeen mukaan ottaen huomioon seuran taloudellinen tilanne.

Kartoitustoimintaa koordinoi kilpailu- ja karttatoimikunta yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa. Seuran karttoja päivitetään ja uusitaan tarpeen mukaisesti.

Suunnistusliitto on lanseeraamassa strategiatyön yhteydessä “kevyt kisa -konseptin”. Kilpailutoimikunta ja johtokunta arvioi erikseen ko. konseptin soveltuvuutta seuramme toimintaan.

8. KOULUTUS

Aktivoidaan seuran jäseniä osallistumaan eri tasoisille ohjaaja- ja valmennuskursseille sekä jatkokoulutustilaisuuksiin.

Järjestetään suunnistuskoulutusta työyhteisöille ja muille kiinnostuneille.

Osallistutaan Varsinais-Suomen Suunnistus ry:n ja Suomen Suunnistusliiton järjestämiin ratamestareiden koulutustilaisuuksiin sekä jatkokoulutuksiin.

9. MUU TOIMINTA

Seura vuokraa kalustoaan; kahta WC-vaunua ja telttakatoksia.

Seuran varustesopimus (Trimtex) uusittiin keväällä 2020 ja on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Salossa 26. päivänä marraskuuta 2020

Voimistelu- ja Urheiluseura Angelniemen Ankkuri ry