Na temelju članka  4.Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Općine Primošten.

 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, na 34.sjednici održanoj 21.lipnja 2019.godine donijelo je

                                                                                 ODLUKU O UPISU DJECE U VRTIĆ

                                                                                             U pedagoškoj  godini 2019./2020.

Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo za upis djece u vrtić utvrdilo je listu reda prvenstva na temelju Pravilnika o upisu djece.

                                                  Upis u vrtić prema listi reda prvenstva i potpisivanje ugovora bit će od

                                                                                            01. do 15.srpnja 2019.godine

                                                U prostorijama Dječjeg vrtića Općine Primošten,Svetog Josipa 7 , Primošten.

KLASA:034-06/19-01/01

UR:BROJ:2182/1-12/5-1-2-19-1

Primošten,21.lipnja 2019.

                                                                                                                                                          Predsjednica Upravnog vijeća: