Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації

Психологічна служба методичного кабінету

Затверджую:

Зав. РМК  Манченко  В.Г.

_______________________

Керівник РМО

методист з психологічної служби

Панасевич Світлана Володимирівна

м. Городня

Вступ

У 2016-2017 н.р. РМО практичних психологів працювало над проблемою: "Підвищення професійної компетентності практичних психологів шляхом удосконалення організації та здійснення основних напрямків роботи", керівник РМО Панасевич С.В., методист з психологічної служби.

Основними завдання РМО були:

1. Підвищення теоретичного, практичного, методичного рівнів практичних психологів.

2. Створення атмосфери відповідальності за результати діяльності практичних психологів.

3. Продовження впровадження інноваційних форм і методів роботи щодо подолання негативних явищ в учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантної  поведінки.

4. Вивчення, узагальнення та обмін досвідом діяльності працівників психологічної служби.

5. Вивчення нормативних документів та методичних матеріалів щодо діяльності практичних психологів  закладів освіти.

Протягом року  було проведено 4 засідання на методичного об'єднання, на них  були розглянуті такі питання:

 1. Особливості планування діяльності та ведення документації працівниками психологічної служби за новими зразками.
 2. Методичні рекомендації УНМЦППіСР «Про діяльність психологічної служби у 2016-2017 н.р.»
 3. Професійна компетентність практичного психолога.
 4. Психологічна допомога дітям молодшого шкільного віку у кризових ситуаціях.
 5. Особливості роботи практичного психолога з дітьми з посттравматичним стресовим розладом.
 6. Технологія організації першої зустрічи з клієнтом. Етапи консультування.
 7. Особливості консультування батьків та педагогів.

З метою підвищення психологічної компетентності практичних психологів методистом з психологічної служби   було проведено тренінгове заняття на тему: «Активізація професійного та особистісного розвитку працівників психологічної служби. Профілактика емоційного вигорання»  

На останньому засіданні РМО практичні психологи представили до уваги свої методичні розробки, інформаційні буклети та корекційні програми.

Відповідно до результатів діагностування практичних психологів, яке було проведене на останньому засіданні у 2017-2018 навчальному році районне методичне об`єднання практичних психологів  буде продовжувати працювати над проблемою: "Підвищення професійної компетентності практичних психологів шляхом удосконалення організації та здійснення основних напрямків роботи"

Завдання:

1. Підвищення професійної компетентності через удосконалення теоретичного, практичного, методичного рівнів практичних психологів.

2. Створення атмосфери відповідальності за результати діяльності практичних психологів.

3. Продовження впровадження інноваційних форм і методів роботи щодо подолання негативних явищ в учнівському середовищі: проявів делінквентної поведінки, булінгу.

4. Вивчення, узагальнення та обмін досвідом діяльності працівників психологічної служби з питань психопрофілактики та психокорекції синдрому порушення уваги та гіперактивності у дітей молодшого шкільного віку за допомогою арт-терапевтичних технік.

5. Вивчення нормативних документів та методичних матеріалів щодо діяльності практичних психологів  закладів освіти.

Відомості про членів РМО

П.І.П.

Місце роботи

Стаж

Проблема, над якою працює

1.

Панасевич Світлана Володимирівна

РМК

9

«Розвиток професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів, як умова забезпечення ефективної та якісної соціально-психологічної допомоги»

2.

Косач Олександра Вікторівна

Городнянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

12

«Психологічний супровід процесу адаптації учнів 1 класу до умов навчання через здійснення комплексу заходів з ранньої діагностики та корекції»

3.

Мироненко Юлія Михайлівна

Городнянська районна гімназія

10

«Профілактика  та корекція  адиктивної та делінквентної  поведінки через впровадження корекційної програми  з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей»

4.

Кожедуб Ігор Анатолійович

Городнянська ЗОШ І ст.

5

«Психологічна підтримка дітей молодшого шкільного віку з синдромом порушення уваги за допомогою арт-терапії»

5.

Ровнік Євгенія Леонідівна

Тупичівська

ЗОШ І-ІІІ ст.

1

«Формування  цілісної особистості  шляхом соціально-психологічного супроводу за допомогою інноваційних форм роботи»

6.

Дрозд Ірина Миколаївна

Хоробицька

ЗОШ І-ІІІ ст.

6

Профілактика ауто агресивної поведінки у середовищі учнівської молоді

7.

Любивець Катерина Володимирівна

Смичинська

ЗОШ І-ІІІ ст.

2

Адаптація дітей 1-го і 5-го класів до умов навчання у школі, як запорука реалізації особистісно-орієнтованої освіти

8.

Буйний Олексій Петрович

Городнянський навчально-реабілітаційний центр

4

«Арт –терапія як засіб соціальної адаптації дітей з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру»

9.

Ялина Людмила Іванівна

Городнянська ЗОШ-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів

Працівники психологічної служби, які будуть  атестуватися у          2017-2018 н.р.:

 1. Мироненко Юлія Михайлівна, практичний психолог Городнянської районної гімназії;
 2. Косач Олександра Вікторівна, практичний психолог Городнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2;
 3. Дрозд Ірина Миколаївна, практичний психолог Хоробицької ЗОШ І-ІІІ ст.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації  практичних психологів

П.І.П.

Рік закінчення навчального закладу

Рік попередньої перепідготовки

Рік наступної перепідготовки

1.

Панасевич Світлана Володимирівна

2008

2011

2018

2.

Косач Олександра Вікторівна

2007

2013

2018

3.

Мироненко Юлія Михайлівна

2006

2013

2018

4.

Кожедуб Ігор Анатолійович

2012

-

2018

5.

Ровнік Євгенія Леонідівна

2013

-

2018

6.

Дрозд Ірина Миколаївна

2010

-

2018

7.

Любивець Катерина Володимирівна

2011

2017

2022

8.

Буйний Олексій Петрович

2009

2014

2019

9.

Ялина Людмила Іванівна

Тематика засідань РМО практичних психологів на 2017-2018 н.р.

Засідання І                                                                                

                                                                                                  29 серпня 2017року

Тема. Врахування пріоритетних напрямів діяльності психологічної служби з метою підвищення рівня професійної компетентності практичних психологів

за/п

Форма

роботи

Зміст роботи

Відповідальний

Примітка

Відмітка про виконання

Доповідь

Звіт про роботу РМО практичних психологів за 2016-2017 н.р. та основні завдання на наступний

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК

Виступ

Методичні рекомендації ОІППО «Про орієнтовні напрями діяльності працівників психологічної служби у 2017-2018 н.р.»

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК

Виступ

Про організацію та проведення психологічною службою моніторингів та досліджень у 2017-2018 навчальному році

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК, практичні психологи ЗНЗ

Виступ

Про проведення конкурсу на кращу методичну розробку працівників психологічної служби у 217-2018 н.р.

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК, практичні психологи ЗНЗ

«Круглий стіл»

Про курсову перепідготовку практичних психологів у 2018 році та творчі звіти практичних психологів, які атестуються у 2017-2018 н.р.

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК, практичні психологи ЗНЗ

Виступ

Обговорення листа МОНУ від 27.07.2017 року № 1/9-413 «Про деякі питання організації профілактичної роботи у 2017-2018 н.р.»

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК

Підведення підсумків засідання районного методичного об`єднання

Врахування пріоритетних напрямів діяльності психологічної служби з метою підвищення рівня професійної компетентності практичних психологів

Панасевич  С.В., методист з психологічної служби


Засідання ІІ                                                            

25 січня 2018 року

Тупичівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Тема. Інноваційні підходи щодо профілактики негативних проявів у поведінці дітей та підлітків.

за/п

Форма

роботи

Зміст роботи

Відповідальний

Примітка

Відмітка про виконання

1.

Виступ з досвіду роботи

Особливості роботи з дітьми делінквентної поведінки

Мироненко Ю.М., практичний психолог Городнянської районної гімназії

 

2.

Виступ

Профілактика виникнення та подолання проявів булінгу в дитячому середовищі

Косач О.В., практичний психолог Городнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

3

Практикум

3.1

Тренінгове заняття

Психокорекція проявів девіантної поведінки.

Ровнік Є. Л., практичний психолог Тупичівської ЗОШ І-ІІІ ст..

3.2

Самоаналіз занятття

3.3

Аналіз занятття

Панасевич  С.В., методист з психологічної служби, практичні психологи ЗНЗ

4.

Виступ

Інформація з курсів підвищення кваліфікації при Чернігівському ОІППО

Дрозд І.М., практичний психолог Хоробицької ЗОШ І-ІІІ ст.

5.

Ознайомле-ння з бібліогра-фічним списком рекомендо-ваної літератури

Інноваційні підходи щодо профілактики негативних проявів у поведінці дітей та підлітків.

Любивець К.В., практичний психолог Смичинської ЗОШ І-ІІІ ст.

6.

Підведення підсумків засідання районного методичного об`єднання

Інноваційні підходи щодо профілактики негативних проявів у поведінці дітей та підлітків. Методичні рекомендації «Профілактика булінгу у шкільному середовищі»

Панасевич  С.В., методист з психологічної служби, практичні психологи ЗНЗ


       Засідання ІІІ                                                                    

24 квітня 2018 року

Городнянська ЗОШ І ст.

Тема. Психопрофілактика та психокорекція синдрому порушення уваги та гіперактивності у дітей молодшого шкільного віку за допомогою арт-терапевтичних технік

за/п

Форма

роботи

Зміст роботи

Відповідальний

Примітка

Відмітка про виконання

1.

Доповідь з досвіду роботи

Проблема синдрому порушення уваги та гіперактивності у дітей молодшого шкільного віку

Дрозд І.М., практичний психолог Хоробицької ЗОШ І-ІІІ ст.

2.

Виступ

Психологічна діагностика синдрому порушення уваги та гіперактивності.

Любивець К.В., практичний психолог Смичинської ЗОШ І-ІІІ ст.

3.

Практикум

3.1

Трактичне  заняття

Профілактика синдрому порушення уваги та гіперактивності у дітей молодшого шкільного віку за допомогою арт-терапії

Кожедуб І.А., практичний психолог Городнянської ЗОШ І ст.

3.2

Самоаналіз занятття

3.3

Аналіз занятття

Панасевич С.В., методист з психологічної служби, практичні психологи

4.

Виступ

Інформація з курсів підвищення кваліфікації при Чернігівському ОІППО

Мироненко Ю.М., практичний психолог Городнянської районної гімназії, Косач О.В., практичний психолог Городнянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2

5.

Ознайомлення з бібліогра-фічним списком рекомендо-ваної літератури

Інноваційні підходи щодо профілактики синдрому порушення уваги та гіперактивності у дітей молодшого шкільного віку за допомогою арт-терапії

Дрозд І.М., практичний психолог Хоробицької ЗОШ І-ІІІ ст.

6.

Презентація інформаційного буклету

«Арт-терапія у роботі  з дітьми»

Кожедуб І.А., практичний психолог Городнянської ЗОШ І ст., Панасевич С.В., методист з психологічної служби

6.

Підведення підсумків засідання районного методичного об`єднання

Психопрофілактика та психокорекція синдрому порушення уваги та гіперактивності у дітей молодшого шкільного віку за допомогою арт-терапевтичних технік

Панасевич С.В., методист з психологічної служби

7.

Анкетування членів методичного об`єднання

Підводимо підсумки роботи РМО за 2017-2018 н.р., плануємо роботу на 2018-2019 навчальний рік

Панасевич С.В., методист з психологічної служби, практичні психологи ЗНЗ

ПРОТОКОЛ №1

Засідання РМО практичних психологів від 29.08.2017 року

Присутні: практичні психологи 8 осіб.

Порядок денний

 1. Звіт про роботу РМО практичних психологів за 2016-2017 н.р. та основні завдання на наступний

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК

 1. Методичні рекомендації ОІППО «Про орієнтовні напрями діяльності працівників психологічної служби у 2017-2018 н.р.»

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК

 1. Про організацію та проведення психологічною службою моніторингів та досліджень у 2017-2018 навчальному році

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК

 1. Про проведення конкурсу на кращу методичну розробку працівників психологічної служби у 217-2018 н.р

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК

 1. Про курсову перепідготовку практичних психологів у 2018 році та творчі звіти практичних психологів, які атестуються у 2017-2018 н.р.

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК

 1. Обговорення листа МОНУ від 27.07.2017 року № 1/9-413 «Про деякі питання організації профілактичної роботи у 2017-2018 н.р.»

Панасевич С.В., методист з психологічної служби РМК

 1. Слухали

Панасевич С.В., методиста з психологічної служби, яка проаналізувала роботу районного методичного об'єднання за 2016-2017 н.р. та окреслила основні завдання на 2017-2018 н.р.

Постановили:

 1. Визнати роботу РМО практичних психологів у 2016-2017 н.р. задовільною.
 2. У 2017-2018 н.р. продовжити роботу над проблемою: "Підвищення професійної компетентності практичних психологів шляхом удосконалення організації та здійснення основних напрямків роботи".
 3.  З метою набуття практичного досвіду молодими психологами  запланувати  відвідування тренінгових занять практичних психологів стаж роботи яких не перевищує 3 років.
 1. Слухали:

Панасевич С.В., методиста з психологічної служби  яка ознайомила присутніх з орієнтовними напрямками діяльності працівників психологічної служби у 2017-2018 н.р.

Постановили:

 1. Взяти до відома та використання в роботі лист ОІППО «Про орієнтовні напрями діяльності працівників психологічної служби у 2017-2018 н.р.»
 1. Слухали:

Панасевич С.В., методиста з психологічної служби яка запропонувала провести у 2017-2018 н.р. такі моніторингові та психолого-педагогічні дослідження: діагностику синдрому професійного у вчителів, діагностику комп'ютерної та Internet-залежності.

Постановили:

Провести вищезазначені дослідження в рамках Тижня психології.

 1.     Слухали

Панасевич С.В., методиста з психологічної служби, яка  повідомила, що  217-2018 н.р  буде  проведений конкурс на кращу методичну розробку серед практичних психологів.

Постановили:

 1. Провести районний конкурс на кращу методичну розробку серед практичних психологів стаж роботи яких перевищує 5 років.

Слухали:

Мироненко Ю.М., практичного психолога Городнянської районної гімназії, яка запропонувала до складу членів журі конкурсу не включати заступників директорів з виховної роботи.

Постановили:

 1. Задовольнити пропозицію практичного психолога Городнянської районної гімназії.
 1. Слухали:

Панасевич С.В., методиста з психологічної служби яка розповіла  про курсову перепідготовку практичних психологів у 2018 році та запропонувала запровадити творчі звіти практичних психологів, які атестуються у 2017-2018 н.р.

Постановили:

 1. Інформацію про курси підвищення кваліфікації методиста з психологічної служби взяти до відома.
 2. Творчі звіти практичних психологів, які атестуються у 2017-2018 н.р. заслухати на ІІ етапі районного конкурсу.
 1. Слухали:

Панасевич С.В., методиста з психологічної служби, яка ознайомила практичних психологів з листом МОНУ від 27.07.2017 року № 1/9-413 «Про деякі питання організації профілактичної роботи у 2017-2018 н.р.»

Постановили:

 1. Взяти до відома та використання в рботі вищезазначений лист та організувати профілактичну роботу враховуючи всі зазначені напрямки профілактичної роботи.

Керівник РМО                                                 С.В. Панасевич