МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРШОТРАВЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

НАКАЗ

04  серпня  2017 року                         м.Першотравенськ                              №

Про підготовку  та проведення  шкільної  

серпневої  декади  педагогічних

працівників  у 2017 році  

     Відповідно до головних пріоритетів модернізації сучасної системи освіти, визначених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, планів роботи департаменту освіти і науки ОДА та ДОІППО на 2017 рік (лист-інформатор на липень-червень 2017р. №578 від 26.06.2017р.),  плану міського відділу освіти на 2017 рік, листа міського відділу освіти від 27.07.2017 №751, на виконання наказу міського відділу освіти від 25 липня  2017 року

№ 217 «Про підготовку міської серпневої декади педагогічних працівників у 2017 році та участь в обласних методичних заходах », плану роботи школи  на 2017-2018 навчальний рік, з метою якісної підготовки матеріалів для розгляду на серпневій педагогічній раді школи, здійснення всебічного аналізу підсумків роботи школи за 2016-2017 н.р., визначення завдань, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення якості освіти у 2017-2018 н.р.,

НАКАЗУЮ:

 1. Провести з 14 по 31 серпня шкільну педагогічну декаду за планом (додаток 1).
 2. Затвердити план заходів та склад  робочої групи з підготовки до серпневої педагогічної ради школи (додаток 2).
 3. Забезпечити участь педагогічних працівників школи у міській  та шкільній серпневій методичній декаді в період з 14.08. по 31.08.2017 року.

4. Провести 31 серпня 2017 року педагогічну раду «Про підсумки діяльності закладу в 2016/2017 навчальному році та завдання на 2017/2018 навчальний рік, спрямовані на оновлення змісту освіти» (додаток 3).

5. Заступникам директора з навчально – виховної та виховної роботи, завідуючій господарством:

5.1. Підготувати текстові матеріали та пропозиції до проекту доповіді, ухвали педагогічної ради на підставі ґрунтового вивчення аналітичних матеріалів за результатами діяльності школи, статистичних даних за 2016-2017 навчальний рік.

До 18.08.2017 р.

5.2. Забезпечити методичну підтримку, здійснити організаційні заходи щодо підготовки та проведення серпневої педагогічної ради.

До 28.08.2017 р.

5.3. Забезпечити контроль за підготовкою та проведенням засідань шкільних МК, творчих та динамічних груп, інших методичних підрозділів школи за напрямками, які зазначені в посадових обов’язках.

                                                                                                                                              До 24.08.2017 р.

6. Керівникам методичних підрозділів школи:

6.1. Узгодити місце, час та плани засідань  МК, ТГ, інших підрозділів із заступником директора з навчально-виховної роботи Назаровою І.Г.

                                                                                                                            До 19.08.2017р.

6.2. Подати  заступнику директора з навчально-виховної роботи  Назаровій І.Г. пропозиції щодо планування методичної роботи на 2017-2018 н.р.

                                                                                                                          До 23.08.2017р.

7. Координацію роботи по виконанню даного наказу  та контроль залишаю за собою.  

 

              В.о.директора  школи                                   І.Г. Назарова

 

Додаток № 1

до наказу по школі                                                                                                                                    

від 04.08.2017 р. №

План проведення серпневої  методичної декади

14 серпня – 31 серпня 2017 року

Дата проведення заходу, час, місце

Назва заходу

Відповідальний

14 серпня 2017 року  

08.30.

ЗШ№3

Організаційно-методична оперативна нарада щодо підготовки та проведення  серпневої педагогічної  декади для педагогічних працівників школи.

Назарова І.Г.

15 серпня 2017 року

08.30-10.00

Протягом дня

 • «Розвиток громадянських  компетентностей: вивчаємо досвід колег «Формування громадянської компетентності у системі роботи Лозівської ЗОШ»
 • Підготовка  презентаційних матеріалів, доповідей на засідання педагогічної ради.

Назарова І.Г.

члени адміністрації

16 серпня 2017 року

08.30-10.00

Організація роботи постійно діючого семінару «Linisted  IT» . Заняття №1: Конференція «STEM-освіта в Україні: від теорії до практики».

Непокрита С.А.

17 серпня 2017 року

08.30-10.00

 • Засідання МК класних керівників «Форми, методи і види роботи з формування громадянських компетентностей»

Найдьон М.С.

18 серпня 2017 року

8.30-10.00

Семінар-практикум  «Основні підходи до визначення і структури  громадянської  компетентності.  Питання освіти для демократичного  громадянства та освіти з прав людини».

Назарова І.Г.

19 серпня 2017 року

8.30 - 09.30

09.30.- 10.30

Засідання шкільних предметних МК:

 • МК вчителів початкових класів;
 • МК вчителів природничо-математичного циклу «Запровадження елементів STEM-освіти на уроках природничо – математичного циклу»;
 • МК вчителів суспільно гуманітарних дисциплін;
 • МК вчителів художньо-естетичного циклу.

Керівники МК:

Камшилова В.П.

Богданова С.А.

Коротких О.Ф. Гольнєва Н.С.

21 серпня 2017 року

8.30-10.00

10.00- 11.00

І зміна

10.00-12.30

ІІ зміна

13.00.-15.30

 • Засідання ШТЗ «Перспектива» №1:

- Розробка  форми звітності  вчителів-наставників.  

- Майстер-клас «Планування і методичне забезпечення сучасного уроку». 

- Методичні  рекомендації «Технологічна карта уроку».

- Семінар-практикум для молодих вчителів по організації самоосвітньої діяльності, роботі над індивідуальною методичною темою.

 • Засідання  ТГ «Соціошкола»
 • Обласні секційні  засідання  керівників МО

(у формі вебінарів)

Бабіна К.Б.

Назарова І.Г.

Шишкіна В.М.

Найдьон М.С.

Ступакова-Порядіна Т.О.

 Непокрита С.А.

22 серпня 2017 року

08.30-09.30

10.00-11.00

І зміна

10.00-12.30

ІІ зміна

13.00.-15.30

 • Методична сесія  «Освітні стратегії  соціалізації особистості громадянського суспільства: пріоритетні  напрямки роботи на ІІІ етапі науково-методичного проекту»
 • Засідання  ДГ «Вибір шляху
 • Обласні секційні засідання керівників МО

(у формі вебінарів)

Назарова І.Г.

Непокрита С.А.

Назарова І.Г.

Шишкіна В.М.

23 серпня 2017 року

10.00-12.30

ДОІППО

 • Секційні засідання (за окремим планом КВНЗ «ДОІППО»)

    Фролов О.А.

28 серпня 2017 року

8.30.

Нарада при директорові №1:

 • нормативно-правове  забезпечення  НВП в 2017-2018 н.р.;
 • організація дослідно-експериментальної роботи в 2017-2018 н.р.;
 • організація охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
 • організація виховної роботи в 2017-2018 н.р.;
 • про проведення Першого уроку;
 • звіт про проведення місячника здорового способу життя; звіт про роботу наркопосту, клубу «За здоровий спосіб життя»;
 • про підсумки огляду готовності навчальних кабінетів.

Вовк Л.М.

Назарова І.Г.

Непокрита С.А.

Найдьон М.С.

Найдьон М.С.

Найдьон М.С.

     Вовк Л.М.

29 серпня 2017 року

9.00

11.00

 • Секційні засідання  міських МО педагогічних працівників.
 • Засідання  МО  керівників навчальних закладів.

Члени педколективу

Члени адміністрації

30 серпня 2017 року

9.00

 БК «Шахтар»

Міська педагогічна конференція

Члени педагогічного колективу

31 серпня 2017 року

8.00

9.00

 • Уточнення  контингенту  учнів школи. Пробна посадка.
 • Педагогічна рада «Про підсумки діяльності закладу у 2016/2017 навчальному році та завдання на 2017/2018 навчальний рік, спрямовані на оновлення змісту освіти».

Кл. керівники

1-11-х класів Члени педагогічного колективу

            В.о. директора школи                                        І.Г. Назарова

Додаток № 2

до наказу по школі                                                                                                                                    

від 04.08.2017р №

                       

Склад робочої групи

 з підготовки до серпневої педагогічної ради школи

Вовк Л.М.

директор школи

Назарова І.Г.

заступник  директора з навчально-виховної роботи

Непокрита С.А.

заступник  директора з навчально-виховної роботи

Найдьон М.С.

заступник  директора з навчально-виховної роботи

Лемешко Н.О.

завідувач  бібліотекою

Тайхерт Н.Г.

завідувач  господарством

Камшилова В.П.

керівник  МК  вчителів початкових класів

Гольнєва Н.С.

керівник  МК  вчителів художньо-естетичного циклу

Лахманюк Т.Г.

голова  ПК  школи

Коротких О.Ф.

керівник  МК  вчителів суспільно гуманітарних дисциплін

Бабіна  К.Б.

керівник  ШТЗ  «Перспектива»

Богданова С.А.

керівник  МК  вчителів природничо-математичного циклу