Algemene Voorwaarden

Bij reservering vragen wij een voorschot van 50% en het restant is te betalen 30 dagen voor aankomstdatum. De reservering is pas effectief na ontvangst van het voorschot en wordt u via mail bevestigd.

Door betaling van het voorschot verklaart u zich akkoord te gaan met de boekingsvoorwaarden, huisregels, en annuleringsvoorwaarden zoals hieronder vermeld.

Annuleringsvoorwaarden

Elke eventuele annulering moet schriftelijk worden aangekondigd. De volgende kosten worden in rekening gebracht bij een annulering door de huurder:

a) bij annulering tussen 20 en 12 weken vóór het begin van het verblijf: 30% van de huurprijs blijft verschuldigd;

b) bij annulering tussen 12 en 4 weken vóór het begin van het verblijf: de aanbetaling van 50% wordt niet terugbetaald;

c) bij annulering minder dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf: het volledige bedrag wordt in rekening gebracht;

d) Bij verkort verblijf (u komt later toe of vertrekt vroeger dan voorzien) is er geen terugbetaling mogelijk.

Als de vakantie onverhoopt door officiële Covid-restricties niet door kan gaan, bieden we de mogelijkheid uw reservering bij Bounetis Bas om te boeken naar een latere periode, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De betaling(en) die u heeft gedaan worden dan een tegoed dat 18 maanden geldig is. Lukt het niet om dit tegoed te verzilveren binnen deze periode, dan heeft u recht op terugbetaling ervan.

Wij raden u ten zeerste aan om een annulatie- en/of reisverzekering af te sluiten om alle discussies te vermijden. 

Termes et conditions

Toute réservation doit être confirmée par le paiement d’un acompte qui s’élève à 50% du montant total du séjour. Le reste est à payer 30 jours avant la date d'arrivée. En payant l’acompte, vous déclarez être d'accord avec les termes générales, les règles, et les conditions d’annulation, comme mentionné ci-dessous.

Conditions d'annulation

Toute annulation doit être annoncée par écrit. Les frais suivants sont facturés:

a) en cas d'annulation entre 20 et 12 semaines avant le début du séjour: 30% du loyer reste dû;

b) en cas d'annulation entre 12 et 4 semaines avant le début du séjour: l'acompte de 50% ne sera pas remboursé;

c) en cas d'annulation moins de 30 jours avant le début du séjour: le montant total sera facturé;

d) En cas de séjour écourté (vous arrivez plus tard ou partez plus tôt que prévu), aucun remboursement n'est possible.

Dans le cas où vos vacances ne pourraient pas avoir lieu en raison de restrictions officielles liées à Covid-19, nous vous offrons la possibilité d’avancer votre réservation, sous réserve de disponibilité. Le(s) paiement(s) que vous avez effectué(s) deviendra alors un crédit valable 18 mois. Si vous ne parvenez pas à utiliser ce crédit pendant cette période, vous avez droit à un remboursement.

Nous vous recommandons vivement de souscrire une assurance annulation et / ou voyage pour éviter toute discussion.

Terms and conditions

Upon reservation we ask for a deposit of 50% and the remainder has to be paid 30 days before arrival date. The reservation is only effective after receipt of the deposit and will be confirmed by mail. By paying the deposit, you declare that you agree with the general conditions, house rules and cancellation policy, as mentioned below.

Cancellation policy

Any cancellation must be communicated in writing. The following costs apply:

a) in case of cancellation between 20 and 12 weeks before the start of the stay: 30% of the rent remains due;

b) in case of cancellation between 12 and 4 weeks before the start of the stay: the 50% deposit will not be refunded;

c) in case of cancellation less than 30 days before the start of the stay: the full amount will be charged;

d) In case of a shortened stay (you arrive later or leave earlier than expected), no refund is possible.

In case that your holiday cannot take place due to official Covid-19 restrictions, we offer the possibility to rebook your stay at Bounetis Bas to a later period, subject to availability. The payment(s) you have made will then become a credit that is valid for 18 months. If you are unable to redeem this credit within this period, you are entitled to a refund.

We strongly recommend that you take out cancellation and / or travel insurance to avoid all discussions.