Algemene Voorwaarden

Reserverings- en annuleringsvoorwaarden

Bij reservering vragen wij een voorschot van 50% en het restant is te betalen 30 dagen voor aankomstdatum. De reservering is pas effectief na ontvangst van het voorschot en wordt u via mail bevestigd. Een annulering tussen 8 en 2 weken voor aankomstdatum geeft geen recht op terugbetaling van het voorschot, bij een annulering binnen de 2 weken voor aanvang bent u ons het gehele boekingsbedrag verschuldigd. Bij verkort verblijf (u komt later toe of vertrekt vroeger dan voorzien) is er geen terugbetaling mogelijk. Wij raden u aan om een annulatieverzekering af te sluiten. Door betaling van het voorschot verklaart u zich akkoord te gaan met de boekingsvoorwaarden en huisregels, zoals hieronder vermeld.

Termes et conditions

Conditions de réservation et d'annulation

Toute réservation doit être confirmée par le paiement d’un acompte qui s’élève à 50% du montant total du séjour. Le reste est à payer 30 jours avant la date d'arrivée. En cas d’annulation entre 8 et 2 semaines avant l’arrivée, vous n’avez droit à aucun remboursement de l'acompte, en cas d'annulation dans les 2 semaines avant d’arriver, 100% du montant total du séjour est dû. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation. En payant l’acompte, vous déclarez être d'accord avec les conditions générales et les règles, comme mentionné ci-dessous.

Terms and conditions

Reservation and cancellation policy

Upon reservation we ask a deposit of 50% and the remainder has to be paid 30 days before arrival date. The reservation is only effective after receipt of the deposit and will be confirmed by mail. A cancellation between 8 and 2 weeks before the arrival date does not entitle you to a refund of the deposit, in case of a cancellation within 2 weeks before the start date of your reservation, you owe us the entire amount. In case of late arrival or early departure, you are not entitled to any refund whatsoever and the owner retains the full amount paid for the rental. We advise you to take a cancellation insurance. By paying the deposit, you declare that you agree with the general conditions and house rules, as mentioned below.