RUBRIKA ZA OCJENJIVANJE: Kako žive stanovnici Srednje Europe

RAD ZADOVOLJAVA (1)

USPJEŠAN RAD (2)

IZVRSTAN RAD (3)

 Znanje - poznavanje teme

Osnovno poznavanje prirodno-geografskih obilježja  regija Srednje Europe i njihove gospodarske mogućnosti. Potrebna pomoć u snalaženju u temi.

Prilično dobro opisuje prirodno-geografska obilježja i gospodarske mogućnosti regija Srednje Europe i uspoređuje ih. Uočava razlike u prostoru, dobro zaključivanje. Ponekad površno ili nesigurno.

Izuzetno kvalitetno prepoznaje prirodno-geografska obilježja Srednje Europe, povezuje ih s načinom života i gospodarskim mogućnostima i povijesnim razvojem.

 Način  

izlaganja teme/nastup

Potrebna pomoć u izlaganju (čitanje).  
Ponekad nesigurno. Teškoće u izražavanju.

Jasno, sigurno i samostalno izražavanje uz malu pomoć (čitanje).

Vrlo lijepo osmišljen nastup. Izražavanje sigurno, izražajno i samostalno. Jezično veoma korektno.

Aktivnost - samoprocjena

Radi redovito uz poticaj i pomoć drugih.
Slabije se snalazi u pronalaženju izvora podataka.

Uredan odnos prema radu.  
Pomaže prijateljima u radu.  
Upotrebljava više izvora podataka.

Predlaže ideje, ali prihvaća i tuđe mišljenje.
Pomaže prijateljima i potiče ih na rad. Veoma se dobro služi različitim izvorima podataka.

Kreativnost

Rad uredan sa svim potrebnim elementima.

Rad veoma dobro osmišljen i pregledan, tj. jasno izražava glavnu ideju teme.

Rad daje jasan pregled teme. Originalan je i zanimljiv.

BODOVI

OCJENA

12, 11

odličan (5)

10, 9

vrlo dobar (4)

8, 7

dobar (3)

6, 5

dovoljan (2)

4, 3, 2, 1, 0

nedovoljan (1)