Published using Google Docs
Протокол 15/12.docx
Updated automatically every 5 minutes

 П Р О Т О К О Л

от заседание  на Управителния съвет на

“АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ”

15.12.2021 год.

 1. КОНСТИТУИРАНЕ

 • Място и време на провеждане:

Семинарна зала по микробиология, 15.12.2021г., 18:00 часа

 • Председател на заседанието:

1. Антоана Гочева

 - Председател на сдружението

 • Присъстващи или представени членове:

2. Мирослава Грозева

3. Любен Яков

4. Есра Ведат

5. Лидия Делчева

6. Гергана Дерменджиева

7. Румяна Чилингирова
8. Стиляна Аврамова

9. София Попова

10. Деница Ченголова

 • Присъствали лица - нечленове на Управителния съвет

 • Напуснали членове

 • Дневен ред на заседанието:

1. Промоция випуск'21- екип

2. Тиймбилдинг АСМБ-София'22

3. Работа по комитети

4. 2021 в цифри

5. Други

 • Констатации на председателя на заседанието

Има кворум за провеждане на заседание на Управителния съвет - лично присъстват десет от неговите единадесет членове, представляващи 91% от членовете на УС.

Процедурно предложение въз основа на констатациите на председателя на заседанието: Гласуване за откриване на заседание на Управителния Съвет на АСМБ-София.

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 0

Начало на Заседанието: 18:00 часа

 1. РАЗСИСКВАНИЯ

 • Възражения - по свикването, конституирането, дневния ред и провеждането на заседанието на Управителния съвет

Няма

 • Предложения по същество по предварително раздадения проект за решение

Няма

 1. РЕШЕНИЯ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Промоция випуск'21- екип

Още няма яснота за цялото събитие. Очаквайте ъпдейт в най-скоро време. Ще има допълнителен кол за помагащи на дипломирането. Избрани за координатори са Гери и Тея.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Тиймбилдинг АСМБ-София'22

Най-вероятните дати са 24.02-27.02 (предстои да бъде финализирано, тъй като нямаме информация за дипломирането). Тиймбилдинга си заслужава.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Работа по комитети

 • SCORP

точно завърши събитието с адв. д-р Мария Петрова; лекция за PTSD с Донкина в неделя - 19.12.; януари - трейнинг за mental health или стрес (присъствено)

 • SCOPE / SCORE

SCORE - до 18ти декември е срока за попълване на документи, новите договори са Палестина и вероятно Тайван; SCOPE - няма да има 3то класиране, вчера се проведе информационна кампания за документи, има срив на IFMSA портала, очакваме скоро да се оправи, за второ класиране срока - до 14ти януари; декана е дал зелена светлина за провеждане на обмени

 • SCOPH

присъственото събитие за диабета мина добре, браво на Никола и Гери, Nova Nordisc ни подариха материалите; събитие за рак на простатата - 06.01.-07.01 ориентировъчни дати с д-р Арнаудов;

 • SCORA

мина събитието с проф. Янчева за ХИВ, както и събитието с Александър Миланов и д-р Вецев; януари - подготовката за събитието в училищата върви, планира се за преди сесията, бланката за участници ще се пусне след Нова Година

 • SCOME

приключи MEDucate via Science - фийдбакът е позитивен; имаше Biology in a nutshell; ще има цитология януари с д-р Стаменов на 08.01.; план и за анатомия

 • Председателски комитет

среща с център за превантивна медицина “Превентика”, искат да споделим възможности за работа към студентите (администрация и сестринска); ще пратим мейли на партньори за Коледа и Нова Година; сайта и страницата ще станат коледни скоро; минаха почти всички срещи с екипите; колаборация с д-р Везиров - kahoot вечер на 22.12. от 20:00 часа, ще има и бланка за въпроси; делегатите за Генералната Асамблея бяха избрани на НУС, ще заминат присъствено Еси (председателски), Ники (SCOPE) и Дарка (SCORA), а Валката онлайн; до 18.12. е кола за национални асистенти (има и за председателски); до 20.12. е кола за EuRegMe (присъствено)


ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. 2021 в цифри

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Други

Любен Яков отправя процедурно предложение за приемане на новопостъпилите молби за членство на:

 1. Люба Михайлова
 2. Михаела Недкова
 3. Александър Марков
 4. Слави Милушев
 5. Стефани Станева

За: 10

Против:0

Въздържали се: 0

Гери - много сте готини, Дарка - много е готина

Следваща среща (хибридно) на 12.01. в 18:00 часа

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито.

Процедурно предложение на председателя на заседанието за закриване на заседанието.

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 0

Заседанието се закрива в  19:30 часа.