30. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ

18 -28 NİSAN 2019

ULUSAL GÖSTERİM

YÖNETMELİK

1. AMAÇ

18 – 28 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Ankara Uluslararası Film Festivali çerçevesinde, sinemanın sanatsal niteliklerini sergilemeyi, Dünya Sinemasının usta sanatçılarına ve yeni yaratıcılarına katkıda bulunmayı, nitelikli yapımları izleyiciyle buluşturmayı, Türkiye ve Dünya sinema endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

2. KATILIM KOŞULLARI

a. Festivale ilk gösterimini 29 Nisan 2018 tarihinden sonra yapan uzun kurmaca filmler, belgesel filmler, kısa kurmaca, deneysel ve canlandırma filmler katılabilir.

b. Festivale filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, her birinin onayı gereklidir. Festivale birden fazla filmle başvurulabilir.

c. Festivale, ilk gösterimini 29 Nisan 2018 tarihinden sonra yapan filmler katılabilir. Festivale katılan filmin, Ankara’da daha önce başka bir festivalde gösterilmemiş olması gerekmektedir.

d. Festivalin bitiş tarihine kadar internette (YouTube, Vimeo vb.) herhangi bir platformda herkese açık bir şekilde paylaşılan filmler gösterim dışı bırakılacaktır. Ayrıca televizyon dizisi olarak hazırlanmış bölümlü filmlerle, herhangi bir ulusal TV kanalında (paralı-parasız-şifreli-şifresiz) gösterilmiş veya DVD baskıları satışa sunulmuş filmler gösterime kabul edilmez. Daha önce Ankara Uluslararası Film Festivaline katılmış filmler hiçbir şekilde festivale kabul edilmez.

e. Filmin yönetmeninin ya da yönetmenlerinden en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

f. Yarışmaya katılmak isteyenlerin http://basvuru.filmfestankara.org.tr/ linkindeki başvuru formunu, şifresi festival tamamlanana kadar geçerli bir online izleme linki ile birlikte, en geç 1 Şubat 2019 Cuma gününe kadar doldurarak online başvurularını yapmaları gerekmektedir. Ayrıca filmin 1 adet DVD veya Blu-ray kopyası ile birlikte imzalı başvuru formunu Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya 06690, Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Kopyanın her birinin üzerlerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.

Başvuruda doldurulacak bilgilerin yanı sıra online sisteme yüklenmesi istenecek belgeler şunlardır;

  1. Şifresi festival tamamlanana kadar geçerli bir online izleme linki
  2. Filmden en az iki adet karenin fotoğrafı (300 dpi)
  3. Yönetmenin/Yönetmenlerin fotoğrafı (300 dpi)
  4. Filmin afişi (300 dpi) (hazır olmaması durumunda ön elemeden sonra yüklenebilir)

Filmin ön değerlendirmeyi geçmesi halinde;

  1. Filme ait “Sinema Eserlerine İlişkin Kayıt Tescil Belgesi” (pdf ya da jpeg olarak taranmış)
  2. Filmin A3 boyutunda basılı afişi istenecektir.

g. Festivale seçilen filmlerin gösterimi altyazılı DCP ya da Full HD olarak gerçekleştirilecektir.

h. Ulusal Gösterime katılan filmler, İngilizce altyazılı olarak gösterilir. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce altyazılı olmalıdır.

i. Festivale katılması kesinleşen filmlerin altyazılı gösterim kopyalarının, Filme ait Sinema Eserlerine İlişkin Kayıt Tescil Belgesinin ve afişinin teslim tarihi en geç 1 Nisan 2019 Pazartesi günüdür. Film gösterim kopyaları Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara Uluslararası Film Festivali, Farabi Sokak 29/1, Çankaya, 06690 Ankara adresine filmin yasal sahibi tarafından ulaştırılmalıdır. Film kopyaları en geç festival bitiminden on beş gün sonra yasal sahiplerine ulaştırılır.

j. Festivale başvurmuş eser sahipleri, festivalin başlangıç tarihinden 15 gün önce yazılı bir belge ile filmlerini festivalden çekebilirler.

3. ÖZEL KOŞULLAR

a. Ön değerlendirme sonucu gösterim dışı kalan veya gösterilecek filmlerin DVD/Blu-ray kopyası sahiplerine iade edilmeyecek, festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Festivale gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuranın sorumluluğundadır.

c. Festivale başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.

d. Festivale katılan filmler, festival günleri içinde en çok 2 (iki) kez ücretli ya da ücretsiz olarak gösterilebilir.

e. Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula festival yürütme kurulunun uygun göreceği salonlarda ve yaptığı izlenceye göre sunulur. Festival süresince yapılan gösterimler için filmlerin yapımcılarından ayrıca izin alınmaz. Gösterimler sırasında, eser sahipleri tarafından festival yürütme kuruluna ya da salon yetkililerine salon ya da izlence değişikliği önerilemez.

f. Festivalden sonra festival arşivindeki kopyaların, film festivalleri ile kültürel etkinliklere gönderilebilmesi için filmin yasal sahibinden izin alınır.

4. ÖN DEĞERLENDİRME

a. Gösterime başvuran filmlerin ön değerlendirmesi festival yürütme kurulu tarafından gerçekleştirecektir.

b. Sonuçlar en geç 18 Şubat 2019 Pazartesi günü açıklanacaktır.

4. YETKİ

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ankara Uluslararası Film Festivali yürütme kuruluna aittir. Festivale katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan Kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.