Projekt

MS Visio

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  1. Utwórz nowy pusty dokument w programie MS Visio.
  2. Ustaw rozmiar strony jako A1 i orientację strony jako poziomą.
  3. Korzystając z różnych zestawów kształtów, utwórz plakat organizacyjny, który zawierać będzie poniższe elementy:
  1. Prosty schemat blokowy składający się z kilku bloków, zawierający procedurę zakupu sprzętu komputerowego w wyimaginowanym biurze.
  2. Prosty diagram Gantt’a prezentujący harmonogram modernizacji sprzętu w wyimaginowanym biurze.
  3. Diagram przedstawiający schemat organizacyjny wyimaginowanego przedsiębiorstwa.
  4. Plan biura (rzut z góry), w którym umieszczone zostaną wszystkie zestawy komputerowe, a kilka z nich (przeznaczonych do wymiany) zostanie odpowiednio anotowanych i wyróżnionych spośród wszystkich.
  5. Zaimportuj dane ze skoroszytu Excel utworzonego na potrzeby realizacji listy drugiej (lub stwórz analogiczny, prosty arkusz). Na plakacie mają wyświetlać się w sposób graficzny ceny zestawów komputerowych.
  1. Zadbaj o estetykę diagramu, ustalając odpowiednie formatowanie kształtów, tła i tekstów.