УКРАЇНА

ДЕЛЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Сьоме демократичне скликання

Перша сесія

 РІШЕННЯ

від 23 січня 2018 р № 10-1/2018

смт Делятин

Про реорганізацію рад, що

увійшли до об’єднаної територіальної

громади шляхом приєднання до

Делятинської селищної ради об’єднаної

територіальної громади

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  р. № 1000/5, селищна рада об’єднаної територіальної громади

ВИРІШИЛА:

        1. Провести реорганізацію Зарічанської сільської ради (ЄДРПОУ 04354605) місце знаходження вул. Незалежності, 3, с. Заріччя, Надвірнянського району, Івано-Франківської області; Чорнопотоківської сільської ради (ЄДРПОУ 04354752) місце знаходження вул. Б.Хмельницького, 388, с.Чорний Потік, Надвірнянського району, Івано-Франківської області; Чорноославської сільської ради (ЄДРПОУ 04354769) місце знаходження с. Чорні Ослави, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, шляхом приєднання до Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади (ЄДРПОУ 04354539) вул.16 Липня, 273 селище Делятин, Надвірнянського району, Івано-Франківської області.

2. Делятинська селищна рада об’єднаної територіальної громади є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Зарічанської, Чорнопотоківської та Чорноославської сільських рад.

3.  Утворити комісію з реорганізації Зарічанської, Чорнопотоківської та Чорноославської сільських рад у складі:

4. Покласти на комісію з реорганізації сільських рад повноваження щодо здійснення  повної інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків сільських рад з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 року  та окремо станом 23.01.2018р включно.

5. Інвентаризацію проводити в присутності матеріально відповідальних осіб Делятинської селищної ради та Зарічанської, Чорнопотоківської та Чорноославської сільських рад.

6. Затвердити план заходів з реорганізації сільських рад (додаток 1).

7.З метою забезпечення своєчасного  проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань сільських рад надати право Делятинському селищному голові об’єднаної територіальної громади  здійснювати без погодження з сільськими радами заміну персонального складу комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів комісії під час виконання пункту 3 та 4 Плану заходів з реорганізації сільських рад.

8. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

9. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2017 р.  та окремо станом на 23.01.2018р. включно за час діяльності рад, що приєднуються до Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади. (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.

10. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадились під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2017р.  та станом на 23.01.2018р. включно у порядку, передбаченому законодавством, та передати їх Делятинській селищній раді об’єднаної територіальної громади.

11. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадились під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2017р.  та станом на 23.01.2018р. включно до Делятинської селищної ради – секретаря Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

        12. Уповноважити Делятинського селищного голову об’єднаної територіальної громади затвердити від імені Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади акти приймання-передачі документів, що нагромадились під час діяльності сільських рад станом на 31.12.2017р. та станом на 23.01.2018р. включно.

        13. Секретарю Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у строк до 31.03.2018 р. подати Делятинському селищному голові об’єднаної територіальної громади пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів сільських рад ( незавершених в діловодстві та архівів).

        14. Делятинському селищному голові об’єднаної територіальної громади не пізніше 20.02.2018 року утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань сільських рад  та забезпечити своєчасне та повне прийняття  та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Делятинською селищною радою об’єднаної територіальної громади.

        15. Голові комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів передбачених планом та про хід і результати проведеної роботи інформувати Делятинську селищну раду об’єднаної територіальної громади шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.

        16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Делятинського селищного голову об’єднаної територіальної громади.

Селищний голова                                                                 Богдан Клим’ю

Додаток 1

до рішення селищної ради

від 23.01.2018р № 10-1/2018

План заходів з реорганізації

Зарічанської сільської ради, Чорноославської сільської ради,

Чорнопотоківської сільської ради

№ з/п

Порядок здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

1

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Зарічанської сільської ради станом на 31.12.2017 р. Делятинській селищній раді об’єднаної територіальної громади

До 20.03.2018 р.

Комісія

2

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Чорноославської сільської ради станом на 31.12.2017 р. Делятинській селищній  раді об’єднаної територіальної громади

До 20.03.2018 р.

Комісія

3.

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Чорнопотоківської сільської ради станом на 31.12.2017 р. Делятинській селищній  раді об’єднаної територіальної громади

До 09.03.2018 р.

Комісія

4

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Зарічанської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 р.

До 09.03.2018 р. включно

Комісія

5

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Чорноославської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 р.

До 20.03.2018 р. включно

Комісія

6

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Чорнопотоківської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 р.

До 20.03.2018 р. включно

Комісія

7

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Зарічанської сільської ради Делятинській селищній  раді об’єднаної територіальної громади

До 20.03.2018 р. включно

Комісія

8

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Чорноославської сільської ради Делятинській селищній  раді об’єднаної територіальної громади

До 20.03.2018 р. включно

Комісія

9

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Чорнопотоківської сільської ради Делятинській селищній  раді об’єднаної територіальної громади

До 20.03.2018 р. включно

Комісія

10

Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Делятинській селищній  раді об’єднаної територіальної громади

26.03.2018 р.

Голова Комісії

11

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Зарічанської сільської ради Делятинській селищній  раді об’єднаної територіальної громади після затвердження відповідного передавального акту

До 26.03.2018 р. включно

Комісія

12

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Чорнопотоківської сільської ради Делятинській селищній  раді об’єднаної територіальної громади після затвердження відповідного передавального акту

До 26.03.2018 р. включно

Комісія

9

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Чорноославської сільської ради Делятинській селищній  раді об’єднаної територіальної громади після затвердження відповідного передавального акту

До 26.03.2018 р. включно

Комісія

Секретар селищної ради                                                                     Віра Кухтарук

               Додаток 2

до рішення селищної ради

                                                                                                    від 23.01.2018 р. №10-1/2018

ПРОЕКТ

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

с. Заріччя (або Чорні Ослави, Чорний Потік)                                                                                       «____» ______________2018 року

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Зарічанської сільської ради, Чорноославської сільської ради та Чорнопотоківської сільської ради, створеної рішенням Делятинської селищної  ради від 23.01.2018 р. №10-1/2018, у складі:

.Голова комісії Петро Якимець-заступник голови Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

2.Заступник голови комісії селищної ради Круліківська Іванна Олександрівна- головний бухгалтер Делятинської селищної ради  об’єднаної територіальної громади.

3.Член комісії Кухтарук Віра Дмитрівна -секретар Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

4.Член комісії Яворська Любов Степанівна- спеціаліст виконавчого апарату,виконуюча функціональні обов’язки старости села Заріччя.

5.Член комісії Обідняк Ганна Михайлівна-бухгалтер Зарічанської сільської ради.

6.Член комісії Шовгенюк Василь Васильович -в.о. старости села Чорний Потік.

7.Член комісії Дячук Олеся Дмитрівна -бухгалтер Чорнопотоківської сільської ради.

8.Член комісії Ліскевич Лілія Ярослававна -в.о. старости села Чорні Ослави.

9.Член комісії Жолобчук Марія Юріївна-бухгалтер Чорноославської сільської ради.

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей акт про наступне:

  1. Делятинська селищна рада (ЄДРПОУ 04354539), місцезнаходження: вул. 16 Липня,273, селище Делятин, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, внаслідок реорганізації ___________ сільської ради (ЄДРПОУ _______, місцезнаходження: _________) шляхом приєднання до Делятинської селищної  ради об’єднаної територіальної громади є правонаступником майна, активів та зобов’язань _______________ сільської ради, а саме:  

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:

- основні засоби – __________ грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;

1.3. Грошових коштів  – __________ грн.;

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

1.5. Кредиторської заборгованості  – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

  1. Разом із майном _______ сільської ради Делятинська селищна рада об’єднаної територіальної громади приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.

Усього: _____ аркушів.

Комісія з реорганізації Зарічанської, Чорнопотоківської та Чорноославської сільських рад:

Голова комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Заступник голови комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Член комісії:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

Від імені Делятинської селищної  ради об’єднаної територіальної громади прийняла

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)

_________________________ (підпис)

_________________________ (ПІБ)


Додаток 3

до рішення селищної ради

від 23.01.2018р. № 10-1/2018

ЗАТВЕРДЖУЮ

Делятинський селищний  голова

____________/Клим’юк Б.Б.

       (підпис)

« ____» ___________ 2018 року

   м.п.

АКТ

 приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності

________________ сільської ради станом на 31.12.2017р. ( та станом на 23.01.2018р. включно )

«___» ____________ 201__ року                                                                                      № ____

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015  р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – _______________ сільської ради шляхом приєднання до Делятинської селищної ради  об’єднаної територіальної громади голова Комісії з реорганізації Зарічанської, Чорнопотоківської та Чорноославської сільських рад ______________________________ передає, а __________________________________________________________________________________

(посада, ПІБ особи, яка приймає документи від ради ОТГ)

приймає документи згідно з переліком:

  1. Документи, не завершені в діловодстві ____________ сільської ради:

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

  1. Архів _______________ сільської ради:

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

Передавання здійснив

Голова Комісії з реорганізації

реорганізації Зарічанської, Чорнопотоківської та Чорноославської сільських рад 

_______________ /___________________

          (підпис)                              (ПІБ)

Приймання здійснив

__________________________________[1]

Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

_______________ /___________________

          (підпис)                              (ПІБ)


[1] Вказується посада особи ради ОТГ, яка приймає документи. Як правило, це - керівник підрозділу, який відповідає за ведення діловодства у раді. Якщо у раді є окремий архівний підрозділ, то робите окремий акт на передачу документів, незавершених в діловодстві ради, а окремо акт про передачу архіву такої ради. Ще раз нагадуємо, що якщо у раді ОТГ є цілий архівний підрозділ, то приймати документи від ради ОТГ краще колегіально. Тоді, відповідно, треба вказувати у рішенні про реорганізацію рад, що не одна особа приймає документи, а комісія з працівників архівного підрозділу та поправити текст акту, зразок якого ми розглядаємо.