Info angående Europaparlamentslistan inför valet 2019

26 maj 2019 genomförs valet till Europaparlamentet.

 

Vid valen 2009 och 2014 beslutade Miljöpartiet om listan inför Europaparlamentsvalet genom att hålla en beslutande medlemsomröstning efter årsskiftet samma år som valet hölls. I ramplan 2018-2020 beslutade kongressen 2017 att samma förfarande ska användas inför Europaparlamentsvalet 2019.

Kandidatformulär kommer att komma ut den 15/9 och sista datum för att kandidera är 15/10. Formuläret kommer att läggas ut på medlem.mp.se/Organisation/valberedning

Riksvalberedningen (RVB) kommer att bereda listan och den kommer att offentliggöras senast den 16/12. Listan kommer att bestå av 40 namn med god geografisk spridning över landet och representation från samtliga partidistrikt samt med ett brett spektrum av personer. Hänsyn kommer att tas till erfarenhet, politisk inriktning, mångfald, kön, ålder och samarbetsförmåga enligt riksvalberedningens arbetsordning. Listan kommer att könskvoteras parvis, förutom om de två första platserna i medlemsomröstningen tillfaller kvinnor, i vilket fall parvis kvotering tillämpas först från och med plats 3-4.

 

Omröstningen pågår under tre veckor i årsskiftet mellan januari-februari, exakta datum fastställs av partistyrelsen (PS) senast på deras möte i november 2018. Plats 1-10 fastställs av medlemsomröstningen, för de övriga 30 platserna används omröstningen som ett provval för slutgiltigt fastställande av PS senast den 15 mars 2019.

För mer information

Internationell sekreterare

Thorgny Arwidsson

thorgny.arwidsson@mp.se

070-538 16 17

Riksvalberedningens sammankallande

Katrin Wissing

katrin.wissing@mp.se

070-559 56 64

Kongressbeslutet i sin helhet

 1. att listan på kandidater på Miljöpartiets valsedel till Europaparlamentet ska beslutas genom en kombination av medlemsomröstning och beslut i partistyrelsen
 2. att nomineringsstopp är 15 oktober 2018
 3. att alla kandidater ska underteckna en kandidatförsäkran, som fastställs av partistyrelsen
 4. att riksvalberedningens (RVB) förslag och övriga kandidater ska presenteras senast söndag den 16 december 2018
 5. att medlemsomröstningen pågår i tre veckor, över månadsskiftet januari-februari 2019, och att exakta datum fastställs av partistyrelsen senast i november 2018
 6. att röstlängden består av medlemmarna per den dag som infaller en månad före första dagen för medlemsomröstningen
 7. att riksvalberedningens förslag ska bestå av en rangordnad lista av 40 namn, med god geografisk spridning över landet och representation från samtliga partidistrikt
 8. att systemet Alternativröstning, så som det är beskrivet i de gemensamma reglerna för nomineringsprocesser, används för att bestämma plats 1-10 på listan
 9. att samma system används för att rangordna övriga kandidater i resultatet av medlemsomröstningen, som för dessa fungerar som provval
 10. att de röstande måste rangordna minst 10 och max 40 kandidater
 11. att valsedeln ska bestå av de kandidater som i medlemsomröstningen hamnade på plats 1-10, i samma ordning, samt av ytterligare 30 av kandidaterna i den ordning som partistyrelsen bestämmer
 12. att partistyrelsen ska fastställa plats 11-40 på valsedeln senast den 15 mars 2019
 13. att valsedeln ska könskvoteras parvis, förutom om de två första platserna i medlemsomröstningen tillföll kvinnor, i vilket fall parvis kvotering tillämpas först från och med plats 3-4