Published using Google Docs
DVF IESTĀŠANĀS ANKETA
Updated automatically every 5 minutes

DAUGAVAS VANAGU FONDS

Latvian Welfare Trust

,,Straumēni’’, Catthorpe Manor, Lilbourne Lane, Catthorpe, Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF

 IESTĀŠANĀS ANKETA

Vēlēdamies sekmēt Daugavas Vanagu Fonda mērķus un idejas, lūdzu uzņemt mani par biedru Daugavas Vanagu Fondā.

Par sevi sniedzu sekojošas ziņas:

Uzvārds: ..................................................   Vārds:.....................................................

Dzimšanas dati un vieta: .............................................................................................

Tautība:.........................................................................................................................

Adrese: ........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Vēlos iestāties …………………………………………………………………...….nodaļā

NB. Ja nenorādiet kurā nodaļā vēlaties iestāties, iestāšanās anketa tiks nosūtīta jūsu dzīves vietas tuvākai nodaļai vai kopai.

E-pasts: ..........................................................................Tel:...............................................................

Paraksts: .............................................................. 202_. g.......................................................

DVF nodaļas valdes/kopas atzīmes:

Uzņemts par biedru DVF  ………………………………..……………………………….. nodaļā/kopā

ar 202_.g. ......................................................................................... lēmumu. Protokols Nr.: ..….....

Nodaļas uzdevumā ..............................................................

Ieteicēji: abiem jābūt DVF biedriem un ir jāpazīst kandidāts

1..................................................................        biedru kartes numurs.......................................

2..................................................................        biedru kartes numurs.......................................

Biedru maksa

Biedru maksa gadā: £14.00. Mūža biedru vienreizēja maksa: £100.00 (Ja biedrs ir bijis aktīvs DVF 2 gadus). Biedru maksu var nokārtot nosūtot iestāšanās anketu DVF biedrzinim uz Straumēniem (adrese augšā), kopā ar čeku uz "Latvian Welfare Trust", var skaidrā naudā vai pārskaitot naudu uz Latvian Welfare Trust kontu – a/c no.: 00449508, Sort code: 30-97-17 ar norādi 'DVF biedru nauda + jūsu vārds'. Ar jautājumiem lūgums griezies pie DVF valdes locekļiem, pa e-pastu: info@daugavasvanagi.co.uk vai zvanot uz mob: 07904922353 (Vera Antipova DVF administratore)