Avinguda Alemanya, 14

        IES JOAN ALCOVER                07003 Palma

Tel: 971 290200

www.iesjoanalcover.cat

iesjoanalcover@educaib.eu                          

PROTOCOL ALUMNES QUE ACABEN EL BATXILLER

Els alumnes que han superat tot el batxiller i s’han matriculat a les proves PBAU han de realitzar els pagaments de les proves PBAU i el del títol de Batxiller.

1-PBAU: mitjançant les credencials de la UIBdigital podreu realitzar el pagament de la taxa per a les proves de Batxiller per a l’accés a la universitat, al següent lloc web de la UIB:

Pagament de la matrícula PBAU

(Del 4 al 10 de juny) https://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/ 

2-TÍTOL BATXILLER: heu de realitzar el pagament de les taxes del títol de Batxiller a través dels següents enllaços i és imprescindible presentar el justificant a les oficines del centre adjuntant una còpia del DNI.

Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials

(el termini acaba el 10 de juny)

Exempcions (No han de pagar): Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica, família nombrosa i monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i en acolliment familiar.

Bonificació del 50%: Membres de família nombrosa i monoparental de categoria general. La condició s’ha d’acreditar documentalment al centre.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA: L’alumne que vulgui presentar-se a la convocatòria extraordinària ha de passar per les oficines per emplenar la sol·licitud de matrícula PBAU entre els dies 20 i 25 de juny. Realitzar el pagament de la matrícula PBAU entre els dies 2 i 8 de juliol, i si escau, el pagament del Títol de Batxiller i aportar el resguard del pagament del Títol de Batxiller a les oficines del centre adjuntant una còpia del DNI.

Més informació convocatòria extraordinària: https://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PBAU 2019

1) ALUMNAT QUE HA

APROVAT BATXILLERAT

EN CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

2) ALUMNAT QUE VOL O

HA DE REPETIR LA PBAU

  • L’alumne que vulgui presentar-se a la convocatòria extraordinària ha de passar per les oficines per emplenar la sol·licitud de matrícula PBAU entre els dies 20 i 25 de juny.

  • Obtenció de credencials del 28 de juny (per aquelles persones que no tenen credencials).

  • Realitzar el pagament de la matrícula PBAU entre els dies 

2 i 8 de juliol, i si escau, el pagament del Títol de Batxiller

i aportar el resguard del pagament del Títol de Batxiller a

les oficines del centre adjuntant una còpia del DNI.

-TÍTOL BATXILLER: heu de realitzar el pagament de les taxes del títol de Batxiller a través dels següents enllaços i és imprescindible presentar el justificant a les oficines del centre adjuntant una còpia del DNI.

Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials (el termini acaba el 8 de juliol)

Exempcions (No han de pagar): Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica, família nombrosa i monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i en acolliment familiar.

Bonificació del 50%: Membres de família nombrosa i monoparental de categoria general. La condició s’ha d’acreditar documentalment al centre.