Privatlivspolitik for Vestegnens Bridgeklub

Senest ændret den 4. September 2018.

 

Bridgeklubbens data ansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor denne privatlivspolitik, som fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger, der er relevante for klubbens drift.

Vi sletter dine oplysninger på anmodning, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontakt oplysninger på den data ansvarlige:

Vestegnens Bridgeklub er data ansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktperson:

Formand Gitte Gjørup

Fredericiagade 15 A, 3. th., 1310 Kbh. K.

Telefon: 23 43 54 59 / 33 13 22 10

Mail: gitte@gjorup.dk

www.vestegnensbridgeklub.dk

 

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Almindelige personoplysninger
  1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail og fødselsdato
  2. Billedgalleri fra præmie overrækkelse og afslutningssammenkomster jul og sommer.
  3. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og –saldi
  1. Vi indsamler ikke følsomme personoplysninger, så som Cpr.nr.

 

Hvor har vi oplysningerne fra:

Som hovedregler har vi fået oplysningerne fra det enkelte medlem selv ved indmeldelse i klubben.

Fra Dansk Bridgeforbund får vi almindelige registrerings faglige oplysninger.

 

Vores formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Vi opbevarer dine personoplysninger til du anmoder om at få dem slettet, samt i op til 3 år efter det år, hvor du har meldt dig ud af klubben.

 

Medlemmerne navne samt turneringsresultater fremgår af Vestegnens Bridgeklubs hjemmeside. Det samme gør billedgalleriet.

Medlemmernes adresse, mail, telefon nr. og fødselsdag fremgår af hjemmesiden, men er beskyttet af kode, og således ikke offentlig.

 

Rettigheder:

De oplysninger, som Vestegnens Bridgeklub har om medlemmerne pr. September 2018 er afgivet af medlemmerne selv og behandlet i henhold til Persondatalovens bestemmelser.

Med indførelse af bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningen er der krav om, at foreningen skal have en skriftlig privatlivspolitik, som er kendt af medlemmerne og offentlig tilgængelig på vores hjemmeside.

Den enkeltes rettighed:

Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi hurtigst muligt tage stilling til, om der er et væsentligt og legalt hensyn i vores klubdrift, der vejer tungere end din rettighed til rettelse eller sletning – og finder vi ikke et hensyn vil vi gennemføre ændring eller sletning hurtigst muligt derefter.

Der kan altid indgives klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx til Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os ret til ændringer i denne privatlivspolitik. Det fremgår først i dokumentet, hvornår seneste udgave er fra.

Privatlivspolitikken er tilgængelig på vores hjemmeside og vil kunne fås i udskrift ved henvendelse til kontaktpersonen.