Організаційно-методичний супровід другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики у 2018-2019 н.р.

Керуючись наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 11 вересня 2018 року № 491/0/212-18 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», наказом   Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради»   від 28 вересня 2018 року № 242, відповідно Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 22.12.2018 відбудуться змагання другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.        

У другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики беруть участь учні 6-11 класів. Змагання передбачають виконання учасниками конкурсної роботи, що складається з 5 задач і представляють усі змістові лінії “олімпадної” математики: алгебру, геометрію, теорію чисел. Для учасників другого етапу буде підготовлено два варіанти завдань олімпіади: А – основний варіант, Б – спрощений. Оргкомітетам необхідно визначитися з варіантом, за яким учасники будуть виконувати завдання до 17 листопада 2018 року.

Прохання до 17 листопада 2017 року заповнити форму, в якій вказати інформацію про обраний варіант та координати голови журі.

Назва форми https://goo.gl/forms/JsxPaM4pBBdmE7l83

На посилання можна також перейти з сайту Академії dano.dp.ua за траекторією: діяльність – навчально-методична робота – математика. На відповідній сторнці посилання на форму в першому оголошення

Завдання для другого етапу складає предметно-методична комісія, методичну та організаційну координацію здійснює КЗВО “ДАНО ДОР”.  Члени предметно-методичної комісії несуть повну відповідальність за збереження інформації про конкурсні завдання до того, як вони потраплять до оргкомітетів міст, районів та закладів обласного підпорядкування.

Звертаємо увагу, що згідно наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 11 вересня 2018 року № 491/0/212-18 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», відповідно до листа КЗВО «ДАНО ДОР» «Про деякі питання організації та проведення учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» другі етапи олімпіад проводяться по районам області, містам та навчальним закладам обласного підпорядкування, також заявки приймаються лише від районів, міст та навчальних закладів обласного підпорядкування, від цих структур призначаються відповідальні за проведення олімпіад. Прізвище, ім’я, по батькові відповідального (ної), контактний номер телефону, електронна адреса повідомляються координатору від Академії – Швидуну Віктору Миколайовичу на електронну адресу – Shvidun2006@ukr.net. Завдання для другого етапу та заявки на третій етап від громад прийматися не будуть.

За результатами другого етапу має бути сформована команда для участі у третьому етапі, кількісний команд сформований за результатами пропозицій районів, міст та навчальних закладів обласного підпорядкування. Команди формуються за результатами другого етапу в районах, містах та навчальних закладах обласного підпорядкування. Заявки від громад розглядатися не будуть, заявки від районів, де не проводився другий (районний) етап олімпіади також розглядатися не будуть.

Заявки на участь у третьому етапі приймаються до двадцять дев’ятого грудня 2018 року у паперовому варіанті на адресу академії та в електронному варіанті до двадцять шостого грудня на адресу  Shvidun2006@ukr.net згідно встановленої форми. Заявки, у яких порушено запропоновану форму або назви навчальних закладів будуть вказані неправильно будуть повертатися.

        Просимо звернути увагу на особливість організації другого етапу учнівських олімпіад з математики:

Відповідальний

Кірман Вадим Кімович (0504812420, 0932157816, 0965217018)