МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ

У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2018/2019 навчальному році беруть участь учні 7-11 класів.

Початок олімпіади о 1000. На виконання учнями завдань відводиться      3 астрономічні години. Завдання на сайті КЗВО «ДАНО» в рубриці «Інтелектуальні змагання». Ключ –напередодні  проведення.

Комплект олімпіадних завдань охоплює вивчений учнями матеріал з різних розділів курсу фізики відповідно до навчальної програми за попередні роки навчання та з розділів, тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади, а саме:

Клас

Розділи, теми

7

Розділ 1. «Фізика як природнича наука. Методи  наукового пізнання». Розділ 2. «Механічний рух» (з теми «Прямолінійний рівномірний рух.» по тему «Нерівномірний рух» включно).

8

Розділ 1. «Тепловіявища. (з теми «Температура. Теплове розширення» по тему «Рівняння теплового балансу» включно).

9

Розділ 1. «Електричне поле». Розділ 2. «Електричний струм» (з теми «Електричний струм» по тему «Вимірювання напруги» включно).

10

Розділ 1. «Кінематика». Розділ 2. «Динаміка»

11

Розділ 1. «Електричне поле». Розділ 2. «Електричний струм».

Розділи та теми подані у відповідності до діючих навчальних програм з фізики, а саме: для 7-9 класів програма Фізика. - К.; Ірпінь: Перун, 2012 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 7-9 класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804, для 10 класів  затверджена наказом МОН України від 24.112017 № 1539 ,програма    для 11 класів програма академічного рівня із збірника програм з профільного навчання Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – К., 2010 та. з урахуванням змін, затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826  

Комплект завдань для кожної паралелі містить 5 задач. Поряд з умовою задачі подана максимальна кількість балів, яку учень може одержати за її розв’язання. Максимальна сума балів за виконання всіх олімпіадних завдань становить 25 балів.

З метою перевірки набуття учнями первинних навичок планування та проведення фізичного експерименту, опрацьовування та інтерпретації його результатів, а також для якісної підготовки до практичного туру ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики в кожній паралелі пропонується завдання експериментального спрямування.

Усі необхідні дані для розв’язування задач подані в умовах задач, тому учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками тощо). Для виконання обчислень можна використовувати мікрокалькулятори.

Для успішної підготовки до олімпіад  доцільно використовувати спеціальні посібники( див. електронний дайджест БУФ-2015,2016,2017,2018), посібник  Орлянського О.Ю. «Готуємось до районних олімпіад з фізики». Х., видавничий дім «Основа» , 2015.

  та  Інтернет-ресурсом:

http://manlab.inhost.com.ua

http://fizika.net.ua 

http://www.olymp.vinnica.ua 


http://www.levenia.com.ua 

 

http://turnir.org.ua 


http://sp.bdpu.org


http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 


http://experiment.edu.ru 


http://physics.nad.ru

 

http://webserver.nm.ru/animations.html 


http://www.n-t.org/ 

http://www.spin.nw.ru/thermo/index.html 


http://www.convert-me.com/ru 


http://optics.ifmo.ru


http://astronom-ntl.narod.ru 


http://www.history.ru/freeph.htm 

 

http://phdep.ifmo.ru/labor/common 

http://nrc.edu.ru/est


http://archive.1september.ru/fiz


http://experiment.edu.ru


http://www.edu.delfa.net 


http://marklv.narod.ru/mkt


http://kvant.mccme.ru/rub/7B.htm 

 

http://nuclphys.sinp.msu.ru


http://www.physbook.ru


http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm

Потапова Т.В.

Старший викладач кафедри природничо-математичної освіти КЗВО «ДАНО»

Тел. 097- 277 32 44

066 710 77 73