Published using Google Docs
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Updated automatically every 5 minutes

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. DEFINICE
 2. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek a smluvních vztahů z nich vyplývajících budou mít pojmy definované v tomto článku význam zde uvedený, nebude-li dále stanoveno jinak, případně nebude-li jiný výklad vyplývat z kontextu:
 1. PŘEDMĚT NÁJMU
 1. OBJEDNÁVKA, REZERVACE A NÁJEM
 1. IDENTIFIKACE NÁJEMCE
 1. NÁJEMCE A DALŠÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ
 1. NÁJEMNÉ A DALŠÍ POPLATKY
 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
 1. PŘEDÁNÍ LETECKÉHO SIMULÁTORU
 1. POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S NÁJMEM
 1. DÁRKOVÝ POUKAZ (VOUCHER)
 1. PŘÍPAD POŠKOZENÍ A NÁHRADA ŠKODY
 1. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ
 1. TRVÁNÍ POVINNOSTÍ
 1. ZRUŠENÍ REZERVACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁJEMCE
 1. REGISTRACE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
 1. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
 1. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. PLATNOST