Published using Google Docs
E-SVH toimintasuunnitelma 2021-2022
Updated automatically every 5 minutes

E-SVH Toimintasuunnitelma 2021-2022

Hyväksytty perustamiskokouksessa 4.7.2021


Sisällysluettelo

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio        3

2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet        3

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet        3

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta        3

4.1 Kokoukset        3

4.2 Perustamismenettely        3

4.3 Jäsenhankinta        4

4.4 Toiminnan organisoiminen        4

4.5 Palkitseminen        4

4.6 Juhlat        4

5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta        4

5.1 Yhdistyksen näkyvyys        4

5.2 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet        4

5.3 Vaikuttaminen ja edunvalvonta        5

6. Tiedottaminen        5

7. Toiminnan kehittäminen        5


1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio

Etelä-Suomen Valjakkoharrastajat ry tarkoitus on sen sääntöjen mukaisesti edistää ja kehittää koiravaljakkoharrastusta ja -urheilua sekä kehittää kansalaisten koiravaljakkotietoutta.

Perustamisvuonna keskeistä on luoda kivijalka, jonka päälle voidaan rakentaa pitkäjänteistä yhdistystoimintaa.

Yhdistyksen visiona on saavuttaa keskeinen asema koiravaljakkoharrastuksen aktiivisena toimijana Etelä-Suomen alueella, sekä edistää harrastuksen edunvalvontaa.

2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet

Vuosi 2021 on E-SVH ry perustamisvuosi, ja toimikauden haasteet liittyvät toiminnan lähtökohtien turvaamiseen; riittävän jäsenmäärän ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.

Toisaalta uudella yhdistyksellä on alussa myös mahdollisuus asettaa uusi suuntaviiva toiminnalle, ja perustaa toiminta kestävälle, pitkäjänteiselle työlle.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Toimintakaudella 2021-2022 E-SVH ry painopisteet ovat seuraavat:

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

4.1 Kokoukset

Yhdistys järjestää 2021-2022 kaksi kokousta. Ensimmäinen kokouksista on yhdistyksen perustamiskokous alkukesällä 2021 ja toinen kokous on yhdistyksen ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous kesällä 2022.

Yhdistyksen hallitus ja muut toimielimet kokoontuvat tarpeen mukaisesti.

4.2 Perustamismenettely

Perustamismenettelyyn kuuluu yhdistyksen rekisteröiminen prh.fi -palvelussa, pankkitilin avaaminen, jäsenhakemuksen lähettäminen Suomen Valjakkourheilijoiden liittoon, sekä SuomiSport -seurapalvelun käyttöönotto.

4.3 Jäsenhankinta

Jäsenhankinta aloitetaan jo ennen perustamiskokousta, jotta yhdistyksellä olisi jo perustamisvaiheessa jäsenkuntaa. Henkilöt liittyvät virallisesti jäseniksi kun yhdistyksen SuomiSport-jäsenpalvelu on otettu käyttöön.

Jäsenhankinta on jatkuva prosessi, ja yhdistyksen tavoitteena on saada 100 henkilöjäsentä ensimmäisen toimintakauden loppuun mennessä. Yhdistys asettaa jäsensihteerin.

4.4 Toiminnan organisoiminen

Toiminnan organisoimiseksi hallitus jakaa työtehtäviä valitsemilleen henkilöille ja valvoo toiminnan edistymistä. Mikäli hankkeelle haetaan ulkopuolista rahoitusta, on siitä vastaavan henkilön sitouduttava tehtäväänsä yli mahdollisten yhdistyksen toimikausien, mikäli tukirahoitus- ja raportointiehdot sitä käytännössä edellyttävät.

Harjoittelutoiminnalle asetetaan päämäärät ja resurssit sekä nimetään valmentaja.

Kilpailupäälliköt asetetaan kilpailukohtaisesti, ja jokaiselle kilpailulle osoitetaan käytettävät resurssit, mikäli kilpailutoimintaa järjestetään kauden aikana. Kaikessa kilpailutoiminnassa suunnitelmien dokumentoiminen, jakaminen ja uudelleenhyödyntäminen on keskeistä.

Kaikkien yhdistyksen tapahtumien ilmoittautuminen hoidetaan SuomiSport -palvelun kautta.

Yhdistys käynnistää Lohjalla koirajuoksukoulutoiminnan ruohonjuuritason harrastamisen kehittämiseksi. Toiminnalle asetetaan käytettävät resurssit ja nimetään koulutoiminnasta vastaava henkilö.

4.5 Palkitseminen

Yhdistyksen aktiivijäsenten palkitsemisjärjestelmän suunnittelu ja seuranta aloitetaan. Yhdistys asettaa palkitsemista vastaavan henkilön.

4.6 Juhlat

Joulukuulle 2021 suunnitellaan yhdistyksen ensimmäinen joulujuhla. Lisäksi keväälle 2022 suunnitellaan yhdistyksen ensimmäisen toimintakauden päätösjuhla.

Järjestettäville juhlille asetetaan käytettävät resurssit sekä nimetään toteutuksesta vastaava henkilö.

5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta

5.1 Yhdistyksen näkyvyys

Yhdistyksen näkyvyyttä lisätään perustamalla yhdistykselle verkkosivut, sähköpostijakelulista sekä tarpeelliseksi koetut sosiaalisen median profiilit. Yhdistyksen perustamisesta pyritään viestimään myös sopivaksi koettuja muita medioita käyttäen.

Yhdistyksen viestinnälle asetetaan päämäärä, resurssit ja viestinnästä vastaava henkilö, joka laatii viestintäsuunnitelman.

5.2 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet

Yhdistys käynnistää myös yritys- ja yhteiskuntasuhdetyön. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi yhdistys luetteloi alueella toimivia säätiöitä ja muita vastaavia tahoja, joilta voidaan hakea tukea toiminnalle. Yhdistyksen yritysyhteistyömallin suunnittelu aloitetaan.

Yhdistykselle asetetaan yritys- ja yhteiskuntasuhteista vastaava henkilö.

5.3 Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Yhdistyksen ensimmäisellä toimikaudella muodostetaan kuva edunvalvonnan kentästä ja keskeisistä toimijoista. Edunvalvontaa ja vaikuttamista toteutetaan projekteina, joille asetetaan päämäärä, aikataulu, resurssit ja toteutuksesta vastaava henkilö.

6. Tiedottaminen

Yhdistyksen tiedottaminen ensimmäisellä toimikaudella tapahtuu kotisivujen, sähköpostin ja sosiaalisen median avulla.

7. Toiminnan kehittäminen

Ensimmäisen toimintakauden onnistumisista ja epäonnistumisista pidetään kirjaa, ja ne koostetaan toimintakertomukseen. Hallituksen tehtävänä on ottaa vastaan ja arvioida kehittämisideoita; ne voidaan mahdollisuuksien mukaisesti toteuttaa toimintasuunnitelman ulkopuolisina, välittöminä kehityshankkeina, tai niitä voidaan arvioida tulevien vuosien toimintasuunnitelmia laadittaessa.