Kerst wordt vervolgd Kerstochtend

Welkom! Eindelijk is het dan Kerst. Al voor Sinterklaas komen de Kerstversieringen van zolder: de kaarsen, de kerstballen, de uitnodigingen voor het kerstdiner, de lichtjes. De lange tijd van voorbereiding is eindelijk voorbij en nu is het zover! En wat verwacht je ervan? Wanneer is Kerst geslaagd? De kerstdienst? Ik besef dat er een paar honderd verschillende verwachtingen zijn. De één verlangt naar dit lied, de andere naar dat andere, weer een ander denkt: was het maar snel voorbij. Vandaag en de hele kerstperiode is het thema ‘Kerst wordt vervolgd’. Een thema waarbij we je uitnodigen om uit je kerstbubbel te stappen. De kerstbubbel van de romantiek, de zoete kerstliedjes, het lekkere eten. We vragen jou om je hart te openen voor de wereld om ons heen en je te laten raken door de rauwheid van het alles. In het bijzonder de rauwheid van onze geloofsbroeders en zusters in landen waar ze niet vrij zijn om hun geloof te vieren. Zo zijn we onze kerstvieringen begonnen, vorige week zondag, adventszondag: een Pakistaanse vluchteling vertelde over een kerstviering in zijn eentje. In een cel, met als kerstmaal een paar slagen op zijn gezicht en lichaam. Letterlijk Kerst wordt vervolgd. Gisteren stonden we stil bij het conflict tussen een liefdevolle God en het lijden. We zagen hoe Gods liefdestaal zo anders is dan wij verwachten. En vandaag kijken we naar de verdere gevolgen van kerst op de lange termijn. We kijken naar hoe de mensen vervolg geven aan Kerst en wat dit voor hen betekent. Kom en doe mee, zet je hart open voor het Kerstkind, Jezus Christus en leer hoe je Hem kunt aanbidden in de meest moeilijke omstandigheden van het leven. Laten we een moment stil zijn.

De kinderen en de tieners die het leuk vinden mogen een blaadje komen halen om tijdens de preek mee te schrijven.

Wat een heerlijke tijd is kerst toch. Al die bekende liedjes. jongle bells, jingle bells. Last Christmas I gave you my heart. All I want for Christmas, is You! It’s the most wonderful time of the year. Heerlijk! En dan die prachtige woorden uit Lucas die we net gehoord hebben. Heb je de woorden gehoord van Maria, gelezen door Mirthe? Die lofzang van Maria is vol van hooggespannen verwachtingen: machtige daden, omzien naar dienstknechten, machtigen heeft Hij van de troon gestoten, nederigen verhoogd, hongerigen gevoed en rijken weggestuurd; Hij denkt aan Israël. En de geboorte zelf, hoewel verre van romantisch, want een voerbak is nu niet je van het, maar toch: het ziet er vredig uit en er zijn hooggespannen verwachtingen, want engelen zingen over een Redder, een Verlosser, een Heer, koning en vrede op aarde, God die van mensen houdt.

Ineens klinkt een stem van iemand die Lucas 2:22-35 voorleest (Victor Plattje).

Tjonge, dat is nou niet wat je verwacht met Kerst, deze woorden. Het gaat me in het bijzonder om die laatste woorden in vers 34 en 35: “Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot teken dat tegengesproken zal worden, - en ook door uw ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.” Slik! Dat is andere koek. Dit is rauw en haast onverteerbaar. Weg romantiek, weg vrede, weg hooggespannen verwachtingen, de kerstmaaltijd blijft steken in je keel…. Dit is een profetie. Een door God ingegeven blik op de toekomst. Dit is Kerst wordt vervolgd. Iedereen is vertederd door het kindje Jezus en de wereld is één, maar het vervolg is minder aardig: Jezus Christus zal tot splijtzwam dienen… Dit is het vervolg op Kerst: Jezus Christus een splijtzwam! Wat bedoelde Simeon precies met deze profetische woorden? Hij voorziet het vervolg op Kerst, de reacties van en gevolgen voor de mensen.

Jezus Christus is bestemd tot val en opstanding. Allereerst let op het woordje bestemd. Het is geen toeval, geen samenloop van omstandigheden, maar gepland. Hij is bestemd om tot val en opstanding te dienen. Door Zijn toedoen zullen mensen vallen en opstaan. Twee uiterste manieren om Kerst een vervolg te geven. Simeon haalt met deze uitspraak twee teksten aan uit Jesaja. Jes. 8:14 (een steen des aanstoots, rots waarover men struikelt) en Jes. 28:16 (in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is). Zo zal er gereageerd worden op Jezus Christus: mensen zullen Hem zien als een vervelende steen die in de weg ligt en ze schoppen er tegen aan, maar dat zal juist leiden tot hun val. Anderen zien in Hem juist een hoeksteen, de belangrijkste steen van een huis, want op de stabiliteit van die steen steunt het hele gebouw. Een steen des aanstoots of een hoeksteen, een steen waar je over struikelt of een steen waarop je kunt bouwen…. Je ziet het gebeuren in het leven van Jezus. Mensen struikelen over Hem of geven hun hele leven aan Hem. Simeon voorziet een tweedeling als vervolg op Kerst: mensen die Jezus erkennen als de belangrijkste hoeksteen van hun leven, maar ook mensen die Jezus afwijzen en die uiteindelijk daardoor ten val zullen komen. Die val is nu nog niet in dit leven te zien, maar het komt, want zonder Jezus is er geen leven. Wie is Jezus voor jou? Een struikelsteen of een hoeksteen? Jezus Christus, het kerstkind, splijt de wereld in tweeën. Er is geen tussenweg….

Hij zal een teken zijn dat wordt tegengesproken. Jezus Christus is een teken. Een teken is in de bijbel een zichtbare manifestatie, openbaring van Gods aanwezigheid (leiding, wonder, visioen, enz.). God wordt zichtbaar. Jezus wordt hier een teken genoemd en dus iets waarmee God zich openbaart. Maar dit teken zal niet onweersproken zijn. Ze zal onder vuur liggen. Komt deze echt van de Heer? Iedereen heeft wel een mening over Jezus. Velen ontkennen dat Hij werkelijk van God gekomen is en dus is Hij een teken dat weersproken wordt. In de laatste tijd is het juist heel gebruikelijk om Hem tegen te spreken. Laatst hebben Ymkje en ik Jesus Christ Superstar gezien. Wat een fantastische muziek en zang, maar wat afschuwelijk hoe ze de Here Jezus afspiegelen. Niets meer dan een mens die geloofde in zichzelf, maar die uiteindelijk ontgoochelt eindigt aan het kruis. Een mislukte Messias. Je uitspreken tegen Hem is eenvoudig in onze tijd en het wordt zelfs verondersteld. Hem zien als de Zoon van God is bespottelijk voor velen…. Het stelt ons de vraag: Zien wij Jezus als teken van God? Of laten we Hem links liggen als iemand om mee te spotten of iemand die je hoog acht, omdat Hij de Zoon van God is? Jezus Christus splijt de wereld. Dat is het vervolg van Kerst.

En dan de derde profetie: ook door jouw ziel zal een zwaard gaan, Maria. Hier verschuift het beeld van de wereld en haar reactie op Jezus Christus naar Maria, de moeder van Jezus. Een angstwekkend beeld voor een moeder in de kraamtijd. Door jouw ziel zal een zwaard gaan. We weten hoe het gegaan is met Maria uit de evangeliën. Het zwaard werd steeds iets dieper geduwd. Het begon toen Jezus 12 jaar was en drie dagen zoek was. Ze vonden Hem in de tempel en toen zei Hij: Ik moet met de dingen van Mijn Vader bezig zijn. Hij nam afstand, hoewel Hij zijn ouders daarna gehoorzaamde. Later in de evangeliën lees je hoe zijn moeder hem te spreken wil krijgen, maar Jezus komt niet en antwoord keihard: Wie de wil van mijn Vader in de hemel doet, die is mijn moeder, broer en zus. Afstand…. En dan die laatste paar dagen van zijn leven en de laatste 24 uur. Gevangen genomen, gegeseld, bespot, geslagen, gekroond met een doornenkroon, spijkers door zijn handen en voeten en Maria staat erbij! Je bloed eigen zoon, vermoord op de meest brute wijze die er is. Het zwaard hakte haar in tweeën, spleet haar door midden. Er zijn in de Rooms Katholieke traditie mensen die Maria vereren. Dat doen wij niet. Maar misschien hebben we als protestanten Maria wel wat onderschat. Ik denk dat het niet te veel is gezegd is als we Maria als model voor de gemeente van Jezus Christus voorstellen. Zij lijdt aan haar Zoon. En de Here Jezus is heel eerlijk als Hij zijn volgelingen voor houdt: Jullie zullen moeten lijden voor Mij. Heel het NT staat in de context van vervolging. Door de volgelingen van JC zal een zwaard gaan. Mensen die Jezus volgen, zullen het merken in hun ziel dat deze gespleten wordt door het lijden om Jezus’ wil. Deze profetie wordt werkelijkheid als we zien hoe de volgelingen van Jezus wereldwijd worden vervolgd om hun geloof in Hem. Jezus de splijtzwam….

Ten vierde: de gedachten, de overwegingen van velen zullen openbaar worden. Wat betekent dat nu weer? Uiteindelijk zal duidelijk zijn hoe iedereen tegen over Hem staat. Ieders gedachten over Jezus worden zichtbaar. Sommige mensen spreken zich hardop uit over wie Jezus is, anderen houden het meer stil, maar uiteindelijk zal het duidelijk worden hoe men over hem denkt. Dat werd duidelijk tijdens het leven van Jezus en dat is nog steeds zo. Wie geconfronteerd wordt met wie de Here Jezus is, die zal uiteindelijk moeten kiezen. Ben je voor Hem en of tegen Hem? Er zijn mensen die Hem zien als een wijsheidsleraar, als groot mens (in de lijn van Mohammed, Ghandi, Mandela, enz.), als goed mens, maar wie werkelijk geconfronteerd wordt met wie Jezus Christus is, die zal moeten kiezen. Jezus zei: Wie in Mij gelooft, zal gered worden van zijn zonden en eeuwig leven. Geloven in Jezus Christus betekent dat je erkent dat je Hem nodig hebt in je leven. Dat Hij noodzakelijk is voor jouw leven. Hij zegt simpelweg dit: Wie het zonder Mij probeert, die zal sterven, vanwege de zonde. De zonde van het negeren van God, je Schepper. Wie Mij omarmt zal leven, want Ik ben gestorven om de zonden te dragen en te vergeven. Dit vraagt een keuze: geloof ik deze woorden of niet? Geef ik een vervolg aan de kribbe en kom ik ook uit bij het kruis? Jezus meende wat Hij zei en het is aan jou om te beoordelen wat Hij zei. Maar er zijn slechts twee mogelijkheden: Hij was of gek of groots! Of je vindt Hem een leugenaar of je gelooft wat Hij zei. Een tussenweg is er niet. Er is geen grijs gebied als het gaat om Jezus Christus.

Het vervolg op Kerst is dat jij gevraagd wordt om een keuze te maken tussen met Jezus leven of zonder Hem leven. Het splijt deze zaal in tweeën. En splijt mensenharten in tweeën, omdat kiezen voor Jezus ook wat zal kosten. Maar uiteindelijk is het het allemaal waard, omdat je in Jezus God zelf ziet. Lieve mensen: Kies vanmorgen alsjeblieft voor het leven, kies voor Jezus.